Search result for

*allegation*

(72 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: allegation, -allegation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allegation[N] การกล่าวหา, Syn. assertion, affirmation, charge
allegation[N] ข้อหา, See also: ข้อกล่าวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegationข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disjunctive allegationคำฟ้องเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ? Valiant (2008)
What am I to make of these allegations?แล้วอะไรที่ทำให้ลูกตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้? Valiant (2008)
Sir, departmental policy requires that all allegations of homicide have to be investigated;ท่านครับ แต่ว่าตามนโยบายแล้ว กรมตำรวจจำเป็นต้อง สืบสวนเรื่องทุกอย่างนะครับ Changeling (2008)
The other defendants have made an allegation against you.จำเลยคนอื่นอ้างคำให้การ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณ The Reader (2008)
Have you heard this allegation?คุณทราบคำให้การนั้นรึยัง The Reader (2008)
- and burying his body under his bird bath-- - That is just an allegation--แล้วฝังไว้ที่สนามหลังบ้านนะ / นั่นมันแค่ข้อกล่าวหา Prison Break: The Final Break (2009)
These are serious allegations.นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
There's absolutely no way she can prove her allegations.ไม่มีทางที่เธอจะปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Female reporter: andrew kane resigned amid allegationsนักข่าว: แอนดรูว์ เคน ผู้ที่ลาออกจากบริษัทยอมรับเรื่อง Pleasure Is My Business (2009)
And you've made some pretty serious allegations of sexual abuse.รายงานยังบอกว่าเธอฝังใจ ในเรื่องการถูกคุกคามทางเพศด้วย Harry Brown (2009)
That's an allegation.นั่นเป็นการกล่าวหา I Will Rise Up (2009)
About the allegationเกี่ยวกับการกล่าวหา The Grandfather: Part II (2009)
Your daughter did come to me with allegations about Northmoor.มีบางอย่าง ที่เธอพบโดยบังเอิญในการทำงาน ใช่ไหม ? Edge of Darkness (2010)
He made wild allegations, he was armed.มันไม่ใช่หรือเป็นอะไร ทอมมี่ Edge of Darkness (2010)
Her allegations are false, but the allegations alone could derail the peace process.ข้ออ้างของเธอไม่ถูกต้อง แต่ข้ออ้างเพียงข้อเดียวนั้น อาจจะทำให้กระบวนการ สันติภาพชะงักได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
These are treasonous allegations.เอ่อ... นี่เป็นการกล่าวหาว่าเป็นกบฎ Everything Is Broken (2010)
Was stripped of her crown after allegations of a sexual relationship with all five judges.ถูกปล้นมงกุฎของเธอหลังจากที่ข้อกล่าวหา of ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้พิพากษาทั้งห้า Death Race 2 (2010)
Allegations continue that the collision which brought down Flight 5 was caused by improper air traffic control.มีการตั้งข้อกล่าวหา เครื่องบินชนกันกลางอากาศ ซึ่งมีเครื่องบินลงจอด 5 เที่ยวบิน เกิดจากสาเหตุการควบคุมจราจรทางอากาศ ไม่มีประสิทธิภาพ No Más (2010)
Allegations that mandaloreข้อกล่าวหาที่ว่าระบบดาวแมนดาลอร์ Voyage of Temptation (2010)
He's withdrawn the allegation.เขาถอนแจ้งความของเขา Episode #1.3 (2010)
I've just about had it with your snide, unsubstantiated allegations.ฉันเพิ่งบอกเรื่องนั้นไป ด้วยการกล่าวอย่างเหยียดหยาม และเป็นข้อกล่าวหาที่ัรับฟังไม่ขึ้น The Boy with the Answer (2010)
Process the scene, look for evidence in light of these allegations.ตรวจสถานที่แล้วมองหาหลักฐาน ที่จะเกี่ยวโยงกับข้อกล่าวหาพวกนี้ I Know Who You Are (2010)
Commissioner Reagan, what do you say to blog allegations there's a third fewer police than on the Allie Dintenfass AMBER Alert on the Upper East Side last summer?ผู้รับผิดชอบคดี เรเกน ที่คุณพูด ในบล็อก ว่ามีตำรวจน้อยกว่า1ใน 3 เทียบกับ การเตือนอัลลี่ย์ ดินเทนเฟส ทางตอนเหนือของชายฝั่งตะวันออก Pilot (2010)
That's a serious allegation.นั่นเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง Pilot (2010)
Joins us today with shocking allegations.อยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะ พร้อมกับข้อกล่าวหาสุดช็อค The San Lorenzo Job (2010)
Please! These allegations, they're being greatly exaggerated.ฟังข้านะ การกล่าวหานี่มันเกินจริงมากไปแล้ว Your Highness (2011)
Who could I speak to regarding the allegations of racial bias on your standardized tests?ฉันจะคุยกับใครได้บ้าง เรื่องการเหยียดสีผิวในข้อสอบของคุณ Bad Teacher (2011)
Some pretty wild allegations here, Dr. Cheever.มันกล่าวหากันเกินไป ดร. ชีเวอร์ Contagion (2011)
And thanks to you two, we won't have to add the murder of innocent New Yorkers to that allegation.และขอบคุณพวกคุณทั้ง 2 คนด้วยที่ช่วยให้ ไม่ต้องมีคนบริสุทธิ์ต้องตายมากขึ้นในคดีนี้ Countdown (2011)
He made some outrageous allegations, preposterous allegations that were absolutely inexcusable.เขาสร้างข้อกล่าวหาร้ายแรง ข้อกล่าวหาไร้สาระ ซึ่งให้อภัยไม่ได้ Us or Them (2011)
So look for custody disputes, injunctions, allegations.งั้นหาคำสั่งศาล,ข้อหา, หรือข้อพิพาทเรื่องการเลี้ยงดู. Big Sea (2011)
Lydia Davis, whose testimony supported the damning allegations made by Clarke's former boss,ผู้ที่ยืนขึ้นคือ เลขาของ คลาร์ก ลีเดีย เดวิส ซึ่งคำให้การของเธอ สนับสนุนข้อกล่าวหา Pilot (2011)
He has evidence to back up his allegations.เขามีหลักฐานสนับสนุน ข้อกล่าวหาของเขา Over My Dead Body (2011)
He's been making some allegations.เขาได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
Tell me, if the vile allegations against my brother and sister are true, do you think it will make Jaime more likely to kill you or less likely?บอกข้ามา หากคำกล่าวหาทุเรศ เกี่ยวกับพี่ชายและพี่สาวข้า นั่นเป็นความจริง The Ghost of Harrenhal (2012)
Do you have a response to David Clarke's allegations that you two were lovers?คุณมีคำตอบมั้ยสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่า คุณกับเดวิค คลาร์กเป็นคู่รักกัน Infamy (2012)
That's a serious allegation.นั่นเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากนะ An Embarrassment of Bitches (2012)
- There were allegations of corner cutting and payoffs to city inspectors.- มีข้อกล่าวหาหลายเรื่อง ในการตัดค่าใช้จ่ายและเงินเดือน ส่งไปยังผู้ตรวจสอบของสภาเมือง Root Cause (2012)
An allegation was made that Mike Ross never went to Harvard, or any other law school for that matter.มีคนกล่าวหาว่า คุณรอสไม่ได้จบจากฮาร์วาร์ด หรือโรงเรียนกฎหมายที่ไหน ซึ่งทำให้ She Knows (2012)
That's a serious allegation. I hope you can back it up.ข้อกล่าวหานั่นไม่ใช่เล่นๆนะ หวังว่าพวกคุณจะมีข้อสนับสนุน Basic Lupine Urology (2012)
These allegations are serious.ข้อกล่าวหาเหล่านี้มันร้ายแรง All In (2012)
Well, does your client have any idea how to protect the company from the numerous allegations made by the Jarvis Homeowners Association?ดี แล้วลูกความของคุณ มีความเห็นยังไง จะปกป้องบริษัทยังไง จากข้อกล่าวหาทั้งหมด ที่ถูกจาวิส สมาคมผู้เช่าอะไรนั่นเหรอ All In (2012)
Are you even aware of these allegations?คุณได้คิดถึงข้อกล่าวหาพวกนี้ไหม All In (2012)
My client's company needs to remain viable during the course of this trial, and these allegations are a threat to its very existence.บริษัทของลูกความผม จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนเดิม ในระหว่างการไต่สวนนี้ และข้อกล่าวหาเหล่านี้ เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมัน All In (2012)
These are amended copies of the allegations against your company by the Jarvis Homeowners Association.นี่มันคือสำเนาที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม ของข้อกล่าวหาทั้งหมด ที่ฟ้องบริษัทของคุณ โดนสมาคมเจ้าของบ้านจาวิส All In (2012)
Nice try. I looked into those allegations.พยายามดีนี่ ฉันดูข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว All In (2012)
I mean, dealing in black market auctions, allegations of forgeries.ซื้อขายในการประมูลในตลาดมืด ข้อกล่าวหาเรื่องการปลอมแปลง Justice (2012)
Well, allegations are just that, aren't they? Allegations.ข้อกล่าวหาก็เป็นแค่นั้นน่ะ แค่ข้อกล่าวหา Justice (2012)
Would you like to comment on the allegations of corruption and fraud?คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ในข้อกล่าวหาการทุจริตและการฉ้อโกง Absolution (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ข้อกล่าวหา[N] indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count unit: ประการ, ข้อ
อธิกรณ์[N] charge, See also: allegation, case, matter, affair, cause, Syn. ข้อหา, เหตุ, โทษ, คดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การกล่าวหา[v.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; allégation [f]
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อกล่าวหา[n.] (khøklāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge   FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGATION    AE2 L AH0 G EY1 SH AH0 N
ALLEGATIONS    AE2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allegation    (n) (a2 l i g ei1 sh @ n)
allegations    (n) (a2 l i g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behauptung {f} | Behauptungen {pl}allegation | allegations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allegation \Al`le*ga"tion\, n. [L. allegatio, fr. allegare,
   allegatum, to send a message, cite; later, to free by giving
   reasons; ad + legare to send, commission. Cf. {Allege} and
   {Adlegation}.]
   1. The act of alleging or positively asserting.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is alleged, asserted, or declared; positive
    assertion; formal averment
    [1913 Webster]
 
       I thought their allegation but reasonable. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A statement by a party of what he undertakes to
    prove, -- usually applied to each separate averment; the
    charge or matter undertaken to be proved.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top