Search result for

ข้อกล่าวหา

(33 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อกล่าวหา-, *ข้อกล่าวหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวหา[N] indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count unit: ประการ, ข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusationข้อกล่าวหาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
What am I to make of these allegations?แล้วอะไรที่ทำให้ลูกตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้? Valiant (2008)
Are you certain about your accusations?เจ้ามั่นใจไหมว่า ข้อกล่าวหาของเจ้าเป็นความจริง Portrait of a Beauty (2008)
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
This charge that Anne and Henry Percy consummated their marriage she denies it ever happened, but I need to be certain.ข้อกล่าวหาที่ว่าแอนน์กับเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ได้กระทำการสมรสอย่างสมบูรณ์ นางปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น แต่ข้าต้องการการยืนยันให้แน่ใจ The Other Boleyn Girl (2008)
Master Cromwell, read out the indictment.ท่านครอมเวลล์ โปรดอ่านข้อกล่าวหา The Other Boleyn Girl (2008)
Go ahead.ก่อนที่โบร์โรว์และสกอฟิลด์จะถูกนำตัวไปอาร์ลิงตันตามข้อกล่าวหา Breaking and Entering (2008)
I want to make it real clear that I never once got a fair shake from you,ผมอยากลบล้างข้อกล่าวหา แต่ไม่เคยมีโอกาส จากท่านเลย Changeling (2008)
Precisely 19 have been convicted, and only six for murder.มีแค่ 19 คนที่โดนข้อกล่าวหา และแค่ 6 คนในข้อหาฆาตกรรม The Reader (2008)
Until after the alleged crimes she is being charged with.จนกระทั่งหลังจากถูกข้อกล่าวหา เธอให้เขามาให้การได้ Eggtown (2008)
I think we can change your charges.ฉันเราเปลี่ยนข้อกล่าวหานายได้ Blow Out (2008)
The attorney general wants you transferred to his custody so he can file criminal charges.กระทรวงยุติธรรมต้องการย้ายสิทธิการดูแล\ เขาจะตั้งข้อกล่าวหากับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกล่าวหา[n.] (khøklāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge   FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
ข้อกล่าวหาทางอาญา[n. exp.] (khøklāohā thāng āyā) EN: criminal charge   FR: accusation criminelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] ข้อกล่าวหา, See also: ข้อหา, คำกล่าวหา, Syn. charge, indictment, allegation
allegation[N] ข้อหา, See also: ข้อกล่าวหา
charge[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top