ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*髟*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -髟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[髦, máo, ㄇㄠˊ] fashionable, in vogue; mane, flowing hair
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 3,149
[鬓, bìn, ㄅㄧㄣˋ] hair on temples
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  宾 (bīn ㄅㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 3,749
[髯, rán, ㄖㄢˊ] mustache, beard
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 4,017
[髻, jì, ㄐㄧˋ] bun, topknot
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  吉 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 4,140
[鬃, zōng, ㄗㄨㄥ] mane; neck bristles
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  宗 (zōng ㄗㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 4,327
[髡, kūn, ㄎㄨㄣ] to shear a tree; an ancient punishment
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  兀 (wù ˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shave,  Rank: 4,754
[髭, zī, ] mustache
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  此 (cǐ ㄘˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 4,816
[鬈, quán, ㄑㄩㄢˊ] curly hair; fine growth of hair
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  卷 (juǎn ㄐㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Curled 卷 hair 髟; 卷 also provides the pronunciation,  Rank: 5,094
[鬣, liè, ㄌㄧㄝˋ] a man's whiskers; a horse's mane; a fish's fin
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Whiskers 巤 of hair 髟; 巤 also provides the pronunciation,  Rank: 5,372
[鬟, huán, ㄏㄨㄢˊ] to dress the hair in a coiled knot; maid
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  睘 (qióng ㄑㄩㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A round 睘 topknot 髟; 睘 also provides the pronunciation,  Rank: 5,902
[髟, biāo, ㄅㄧㄠ] long hair
Radical: Decomposition: 镸 (cháng ㄔㄤˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] Long 镸 hair 彡,  Rank: 6,066
[髹, xiū, ㄒㄧㄡ] red lacquer; to lacquer
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  休 (xiū ㄒㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 6,254
[鬆, sōng, ㄙㄨㄥ] pine tree; fir tree
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  松 (sōng ㄙㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 6,256
[髮, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  犮 (bá ㄅㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 6,529
[髫, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] bangs, children's hairstyle; youngster
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 6,566
[鬏, jiū, ㄐㄧㄡ] coiffure, topknot
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  秋 (qiū ㄑㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 7,322
[鬚, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  須 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 8,516
[鬄, dí, ㄉㄧˊ] wig
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  易 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] To exchange 易 hair 髟; 易 also provides the pronunciation,  Rank: 9,664
[鬢, bìn, ㄅㄧㄣˋ] hair on temples
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  賓 (bīn ㄅㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 9,666
[鬍, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] long hair
[鬒, zhěn, ㄓㄣˇ] glossy black hair
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  真 (zhēn ㄓㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hair

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] hair; shaggy, #57,595 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top