Search result for

ใหม่เอี่ยม

(23 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหม่เอี่ยม-, *ใหม่เอี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหม่เอี่ยม[ADJ] brand-new, See also: novel, new and original, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก, Ant. เก่า, Example: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things like this don't happen without a reason.ห้องนํ้าใหม่เอี่ยม Big (1988)
It's a new one.เครื่องใหม่เอี่ยม Heat (1995)
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ The Jackal (1997)
Anyway, if you join now, you get your own brand-new free fishing rod.เอาเถอะ, ถ้าคุณเข้าชมรมตอนนี้ คุณจะได้คันเบ็ดใหม่เอี่ยมฟรีด้วยนะ April Story (1998)
And Janie.กับรถไฟร์เบิร์ดคันใหม่เอี่ยม และเจนนี่ American Beauty (1999)
It's almost brand new.เกือบใหม่เอี่ยมเชียวนะ Malèna (2000)
- It's brand new!- นี่ของใหม่เอี่ยม Malèna (2000)
It's a brand-new Navigator. All you need is a little piece of carpet.นี่มันใหม่เอี่ยมเลยนะ แค่เปลี่ยนพรมก็พอแล้ว Crash (2004)
Listen. I'll buy it from you. I'll give you $50 and a new bicycle.นี่ ฉันขอซื้อต่อจากเธอนะ ให้ราคาห้าสิบเหรียญแถมรถจักรยานใหม่เอี่ยมหนึ่งคัน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Now, these are brand new stoves.นี่มันเตาใหม่เอี่ยม The Perfect Man (2005)
a whole new meaning, Jerry.แต่ในความหมายใหม่เอี่ยมเลย เจอรี่ Four Brothers (2005)
- A whole new proposal. ls that right?- ข้อเสนอใหม่เอี่ยมงั้นเหรอ Four Brothers (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand-new[ADJ] เอี่ยมอ่อง, See also: ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, Syn. in mint condition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity

English-Thai: Nontri Dictionary
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top