Search result for

ใหม่เอี่ยม

(23 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหม่เอี่ยม-, *ใหม่เอี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหม่เอี่ยม[ADJ] brand-new, See also: novel, new and original, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก, Ant. เก่า, Example: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the newest product.นี่มันตัวใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ย Episode #1.3 (2009)
my mint in-package Wesley Crusher action figure..บนกล่องหุ่น เวสลี่ย์ ครัชเชอร์ สภาพใหม่เอี่ยม The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
And my dad's on the roof skeet-shooting her Franklin Mint collectible plates.และพ่อ อยู่บนหลังคายิง คอลเลคชั่นจานแฟรงคลินใหม่เอี่ยมของแม่ The Guitarist Amplification (2009)
Hey, if you happen to find a brand-new factory-issued oil pan, holler.เฮ้ย.. ถ้าแกเจออ่างน้ำมันเครื่อง อันใหม่เอี่ยมจากโรงงาน, ค่อยตะโกนบอก Carriers (2009)
Brand new bills, I appreciate itธนบัตรใหม่เอี่ยม ผมชอบนะ The Tourist (2010)
Well, that is neat.แต่เรามีไมโครเวฟ แบบในอุตสาหกรรมเครื่องใหม่เอี่ยม Kick-Ass (2010)
# Ice is back with a brand-new invention # # Something grabs ahold of me tightly ## ไอซ์กลับมาแล้ว พร้อมเรื่องใหม่เอี่ยมBad Reputation (2010)
It's a brave new world.มันเป็นโลกใบใหม่เอี่ยมเลย Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
So why don't I just go ahead and get you some freshies and maybe another cheese tray to boot?ดังนั้น ทำไมผมไม่ไปเอาขวดใหม่เอี่ยมมาให้คุณล่ะครับ และก็อาจจะ ชีส เทรย์อีกจานด้วย Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon,สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)
New and improved.ใหม่เอี่ยมอ่อง Swan Song (2010)
God gives you a brand-new, shiny set of wings, and suddenly you're his bitch again.พระเจ้าให้ ปีกใหม่เอี่ยมแก่นาย นายก็กลายเป็น อีหนูเขาเหมือนเดิม Swan Song (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand-new[ADJ] เอี่ยมอ่อง, See also: ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, Syn. in mint condition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity

English-Thai: Nontri Dictionary
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top