ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยียวยา

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยียวยา-, *เยียวยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยียวยา[V] be curable, See also: cure, treat, aid, heal, remedy, Syn. แก้ไข, Example: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น
เยียวยา[V] treat, See also: attend to, care for, nurse, cure, heal, Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค, Example: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน, Thai definition: ทำให้หายจากโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยียวยาก. บำบัดโรค, แก้โรค, เช่น ไม่มีหมอจะมาเยียวยาได้
เยียวยาแก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, เช่น เศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก ยากที่จะเยียวยาได้.
รักษ์, รักษาเยียวยา เช่น รักษาคนไข้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remedyเยียวยา, แก้ไข, ทางแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you would like to cure the fever Called lifeถ้าเธออยากเยียวยารักษาไข้ ที่เรียกว่าชีวิต The Little Prince (1974)
Time heals wounds.เวลาช่วยเยียวยาได้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด The Lawnmower Man (1992)
What if I screamed? What if I just screamed right now?ขอรับการเยียวยาตอนนี้? City of Angels (1998)
Failed treatments to date:การเยียวยาไร้ผล Pi (1998)
But I don't know for how long.คุณรู้สึกถึงพลังเยียวยา ในถ้ำนี้ Fight Club (1999)
This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine.สุดวิสัยที่ข้าจะเยียวยา ต้องใช้ยาของชาวเอลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Lily's not there to heal you!ลิลลี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเยียวยาคุณ! All About Lily Chou-Chou (2001)
Existence will heal you from the past to the future.การมีชีวิตอยู่ จะเยียวยาคุณเอง จาก อดีต สู่ อนาคต All About Lily Chou-Chou (2001)
I think there's only one remedy, and that's for you to marry me...ผมคิดว่ามีวิธีเดียวที่จะเยียวยา คือคุณแต่งงานกับผม The Time Machine (2002)
Their tears have healing powers.และน้ำตามีอำนาจเยียวยา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Your journey here was much appreciated, but too much damage has been done for our romance to survive.การเดินทางมาที่นี่ของคุณทำให้ผมประทับใจมาก แต่สิ่งที่คุณทำนั้นก่อความเสียหาย จนไม่อาจเยียวยาชีวิตรักได้อีกแล้ว Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: be curable ; cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend   FR: remédier ; traiter
เยียวยาเด็กที่นิสัยเสีย[xp] (yīoyā dek thī nisai sīa) EN: cure a child of a bad habit   
เยียวยาไม่ได้[adv.] (yīoyā mai dāi) EN: incurably   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal of
doctor[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
doctor[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
heal of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. cure of
remedy[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. aid, cure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
remediable(รีมี'ดะเบิล) adj. แก้ไขได้,รักษาได้,เยียวยาได้, See also: remediableness n. remediably adv.
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา,เป็นการแก้ไข,เป็นการเยียวยา,เป็นปรับปรุง.
remediless(เรม'มิดีลิส) adj. แก้ไขไม่ได้,รักษาไม่ได้,เยียวยาไม่ได้,ไม่อาจซ่อมแซมได้
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment

English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
治る[なおる, naoru] Thai: เยียวยา English: to heal
癒す[いやす, iyasu] Thai: เยียวยา English: to heal

German-Thai: Longdo Dictionary
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top