Search result for

straw

(106 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straw-, *straw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straw[N] ฟางข้าว, See also: กองฟาง, Syn. hay
straw[N] หลอด, See also: หลอดดูด
straw[N] สิ่งที่ทำจากฟาง (เช่น หมวก, กระเป๋า)
straw[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่มีค่าน้อยนิด
straw[ADJ] ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, มีค่าเล็กน้อย, Syn. worthless
straw[ADJ] สีฟางข้าว, See also: สีน้ำตาลอ่อน, Syn. straw-colored, yellowish
strawy[ADJ] ทำด้วยฟาง
straw-hat[ADJ] เกี่ยวกับละครที่จัดเฉพาะในฤดูร้อน
strawworm[N] ตัวอ่อนของแมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง, Syn. caddis worm
strawberry[N] ต้นสตรอเบอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straw(สทรอ) n. ฟาง,ฟางข้าว,กองฟาง,สิ่งที่ทำด้วยฟาง,สิ่งที่มีค่านิดเดียวหรือไม่มีค่า,หลอดดูดของเหลว,หมวกฟาง adj. ซึ่งใช้ฟาง,ทำด้วยฟาง,มีค่าเล็กน้อย,ไร้ค่า., See also: strawy adj. -Phr. (catch (clutch,grasp) at a straw ฉวยโอกาส)
strawberry(สทรอ'เบอรี) n. พืชสตรอเบอรี
cheesestrawn. ขนมกรอบโรยเนยแข็ง
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
straw(adj) มีค่าน้อย,ทำด้วยฟาง
straw(n) ปล้องหญ้า,ฟางข้าว,กองฟาง,หลอดดูด,หมวกฟาง
strawberry(n) ลูกสตรอเบอรี่
strawman(n) หุ่นไล่กา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
straw manตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
straw voteการหยั่งเสียง (ไม่เป็นทางการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strawฟาง [TU Subject Heading]
Strawberriesสตรอเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's the strawberry milk?นมสตอบอรี่อยู่ตรงไหน? Beethoven Virus (2008)
- Fruit? Strawberries, plums, apples?-ผลไม้มั้ย สตรอเบอรี่ พลัม แอปเปิล Body of Lies (2008)
Sure you won't have a strawberry? They're really delicious.ไม่ลองสตรอวเบอรี่หน่อยเหรอ อร่อยนะ Body of Lies (2008)
A straw man.พวกพื้นๆ Body of Lies (2008)
Let's not forget, what's a picnic without chocolate-covered strawberries?อย่าลืม ปิคนิคอะไรไม่มีสตรอเบอร์รี่เคลือบช็อคโกแลต High School Musical 3: Senior Year (2008)
Do you want the last strawberry?ทานสตรอเบอร์รี่ลูกสุดท้ายมั้ย? High School Musical 3: Senior Year (2008)
Come on. This might very well be the best strawberry in the whole world, you wouldn't know because you're not gonna eat it.เอาน่า มันอาจเป็นสตรอเบอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกก็ได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Or is it just a preconditioned response 'cause Mommy drew the short straw?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับผม? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Can I pick up some strawberries?ผมไปซื้อสตรอเบอรี่ก่อนได้ไหม New York Sucks (2009)
Yeah... yeah, we can get some strawberries.ได้ เราจะไปซื้อสตรอเบอรี่ New York Sucks (2009)
Would you like a strawberry?อยากกินสตรอเบอรี่ไหม New York Sucks (2009)
We have classical music and candle-lit dinner or semi-naked chicks wrestling in strawberry-flavored goo.เรามีดนตรีคลาสสิก ดินเนอร์ใต้แสงไฟ ..หรือสาวน้อยกึ่งๆโป๋ ฟัดกันในสระน้ำสตอเบอรี่ The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strawA man of straw is worth a woman of gold.
strawAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
strawDrowning men clutch at straws.
strawHe has a basket full of strawberries.
strawHe'll clutch at any straw.
strawI am very much attached to this old straw hat.
strawI associate strawberries with shortcake.
strawIf you telephone her again, that'll be the last straw!
strawI got the short straw.
strawI love all berries, but especially strawberries.
strawI love strawberries on Christmas cake.
strawIn early days pioneers lived in houses made of mud and straw.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอด[N] straw (for drinking), See also: tube, Example: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด, Count unit: หลอด, Thai definition: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
ฟาง[N] straw, See also: rice straw, Syn. ฟางข้าว, Example: เขาเติมเชื้อให้กองไฟ โดยเอาฟางกับฟืนยัดสุมเข้าไป, Count unit: เส้น,ฟ่อน, กอง, ลอม, Thai definition: ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว
สตรอว์เบอร์รี่[N] strawberry, Example: เขาซื้อสตอรว์เบอร์รี่มาจากเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก, Count unit: ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้นชนิดหนึ่ง ผลสีแดง รสหวานน้อยๆ, Notes: (อังกฤษ)
กระดาษฟาง[N] straw paper, See also: coarse paper, rice paper, Example: กระดาษฟางเปื่อยและยุ่ยง่าย, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ทำจากฟางข้าว เนื้อบางฟ่าม
หลอดกาแฟ[N] straw, Syn. หลอด, Example: มันคงจะหิวเลยเก็บเอาหลอดกาแฟมาหลอดหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำ, Count unit: หลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาง[n.] (fāng) EN: straw ; stack   FR: paille [f] ; chaume [m]
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom   
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[n. exp.] (khēk satrøboērī ) EN: strawberry cake   FR: gâteau aux fraises [m]
กระดาษฟาง[n. prop.] (kradāt fāng) EN: straw paper ; rice paper   FR: papier de paille [m]
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หมวกฟาง[n. exp.] (mūak fāng) EN: straw hat   FR: chapeau de paille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAW    S T R AO1
STRAWN    S T R AO1 N
STRAWS    S T R AO1 Z
STRAWDER    S T R AO1 D ER0
STRAWSER    S T R AO1 Z ER0
STRAWBERRY    S T R AO1 B EH2 R IY0
STRAWBRIDGE    S T R AO1 B R IH2 JH
STRAWDERMAN    S T R AO1 D ER0 M AH0 N
STRAWBERRIES    S T R AO1 B EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straw    (v) (s t r oo1)
straws    (v) (s t r oo1 z)
strawed    (v) (s t r oo1 d)
strawing    (v) (s t r oo1 i ng)
strawberry    (n) (s t r oo1 b r ii)
strawboard    (n) (s t r oo1 b oo d)
strawberries    (n) (s t r oo1 b r i z)
straw-coloured    (j) - (s t r oo1 - k uh l @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stroh {n} | mit Stroh gedecktstraw | thatched with straw [Add to Longdo]
Strohfeuer {n}straw fire [Add to Longdo]
Strohhalm {m} | Strohhalme {pl}straw | straws [Add to Longdo]
Strohhut {m} | Strohhüte {pl} | steifer Strohhut; "Kreissäge" {f}straw hat | straw hats | boater [Add to Longdo]
Strohpresse {f} {f} [agro.]straw baler [Add to Longdo]
Strohpuppe {f}straw dully; corn dully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
かんかん帽[かんかんぼう, kankanbou] (n) boater (flat straw hat) [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ストロー[, sutoro-] (n) straw; (P) [Add to Longdo]
ストローハット[, sutoro-hatto] (n) straw hat [Add to Longdo]
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
ストロー級[ストローきゅう, sutoro-kyuu] (n) straw weight [Add to Longdo]
ストロベリー[, sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] (n) one (straw) bagful [Add to Longdo]
稲わら;稲藁[いねわら;いなわら, inewara ; inawara] (n) rice straw; paddy straw [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稻草[dào cǎo, ㄉㄠˋ ㄘㄠˇ, ] straw [Add to Longdo]
谷草[gǔ cǎo, ㄍㄨˇ ㄘㄠˇ, / ] straw [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] straw mat; thatch [Add to Longdo]
草莓[cǎo méi, ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, ] strawberry [Add to Longdo]
草菇[cǎo gū, ㄘㄠˇ ㄍㄨ, ] straw mushroom (Volvariella volvacea); paddy straw mushroom [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] strawberry [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] straw cushion; pillow [Add to Longdo]
要子[yào zi, ㄧㄠˋ ㄗ˙, ] straw rope [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straw \Straw\, v. t.
   To spread or scatter. See {Strew}, and {Strow}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straw \Straw\, n. [OE. straw, stre, stree, AS. stre['a]w, from
   the root of E. strew; akin to OFries. str[=e], D. stroo, G.
   stroh, OHG. str[=o], Icel. str[=a], Dan. straa, Sw. str[*a].
   [root]166. See {Strew}.]
   1. A stalk or stem of certain species of grain, pulse, etc.,
    especially of wheat, rye, oats, barley, more rarely of
    buckwheat, beans, and pease.
    [1913 Webster]
 
   2. The gathered and thrashed stalks of certain species of
    grain, etc.; as, a bundle, or a load, of rye straw.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything proverbially worthless; the least possible thing;
    a mere trifle.
    [1913 Webster]
 
       I set not a straw by thy dreamings.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Straw is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, straw-built, straw-crowned,
      straw-roofed, straw-stuffed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Man of straw}, an effigy formed by stuffing the garments of
    a man with straw; hence, a fictitious person; an
    irresponsible person; a puppet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straw
   adj 1: of a pale yellow color like straw; straw-colored
   n 1: plant fiber used e.g. for making baskets and hats or as
      fodder
   2: material consisting of seed coverings and small pieces of
     stem or leaves that have been separated from the seeds [syn:
     {chaff}, {husk}, {shuck}, {stalk}, {straw}, {stubble}]
   3: a variable yellow tint; dull yellow, often diluted with white
     [syn: {pale yellow}, {straw}, {wheat}]
   4: a thin paper or plastic tube used to suck liquids into the
     mouth [syn: {straw}, {drinking straw}]
   v 1: cover or provide with or as if with straw; "cows were
      strawed to weather the snowstorm"
   2: spread by scattering ("straw" is archaic); "strew toys all
     over the carpet" [syn: {strew}, {straw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top