Search result for

hay

(134 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hay-, *hay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hay[VT] เปลี่ยนเป็นหญ้าแห้ง, See also: ทำให้เป็นหญ้าแห้ง
hay[N] หญ้าแห้ง, See also: ฟาง
haycock[N] กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
hayloft[N] เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา, Syn. haymow
hayride[N] การนั่งบนรถบรรทุกหญ้าแห้งในตอนเย็นๆ อย่างสนุกสนาน
haywire[ADJ] ซึ่งทำงานผิดปกติ, See also: ซึ่งไม่ทำงาน
haywire[N] ลวดที่ใช้มัดฟาง
haymaker[N] คนตัดหญ้าและนำหญ้าไปตาก
haymaker[N] หมัดต่อยที่ทำให้น็อกเอาต์ (คำสแลง)
haystack[N] กองหญ้าใหญ่ที่เก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวที่กองไว้กลางแจ้ง, Syn. hayrick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hay(เฮ) n. หญ้าแห้งสำหรับให้สัตว์กิน,หญ้าหั่น
hay feverไข้ละอองฟาง,ไข้จาม
hayburnern. ม้า
haycockn. กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
haymow(เฮ'เมา) n. ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา,หญ้าแห้งดังกล่าว
hayrackn. รางหญ้าแห้งสำหรับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง
hayrick(เฮ'ริค) n. ดูhayrack
hayseedn. เมล็ดหญ้า,เศษหญ้าแห้ง,ชาวบ้านนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
hay(n) หญ้าแห้ง
hay(vt) ทำหญ้าแห้ง
HAY hay fever(n) ไข้จาม,ไข้ละอองฟาง
haycock(n) กองหญ้าแห้ง
hayfield(n) ทุ่งปลูกหญ้าสำหรับทำหญ้าแห้ง
hayrack(n) รางหญ้า
haystack(n) กองหญ้า
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hay feverไข้ละอองฟาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hayward?เฮเวอร์ด? Resurrection (2008)
Hayes!เฮยส์! Countdown (2011)
Cume hay forbearnar...... Excalibur (2008)
Everything's running haywire:ทุกอย่างใช้การไม่ได้หมดเลย : Cloak of Darkness (2008)
There's Hayden, there's Zach --นั่น Hayden, นั่น Zach Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm Hayden panettiere, and next up,ชั้น hayden panettiere และ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Trying to make Hayden laugh through this whole scene.พยายามที่ทำให้ Hayden หัวเราะ ตลอดช่วงถ่ายทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The truth is, it came down to 4 chinese meals and a roll in the hay.ความจริง มันก็ลงเอยด้วย อาหารจีน 4 มื้อ และ นอนด้วยกันครั้งเดียว The Bank Job (2008)
I'll make you a cocktail, and we'll have a roll in the hay for old times' sake.ฉันจะทำค็อกเทลให้คุณ แล้วเราจะได้พลอดรักกัน เพื่อรำลึกถึงความหลัง The Bank Job (2008)
Mr. Sadiki, it's Brad Scanlon from Hayes Andover Bank.คุณซาดิกิ ผมแบรด สแกนล่อน จากธนาคารเฮยส์ แอนโดเวอร์ Body of Lies (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
I saw them going the other day. Is it just lots of hay and stuff?ฉันเห็นเปลวมันเมื่อวันก่อน มันเป็นพวกฟาง พวกอะไรอย่างงั้นรึป่าว? The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hayThe poor child suffers from hay fever.
hayA spontaneous fire started in the hay.
hayWe hit the hay early in order to get up at dawn.
hayWhat I want from Mr Hayashi is the effort required for his actions to live up to his words.
hayYour name was given to us by Mr Hayashi of Keyo Steel Corporation.
hayIt is like looking for a needle in a haystack.
hayWe stored the hay in the barn.
hayIf the hay caught fire, it would be a real disaster.
hayMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
hayI give the cows hay, and midday's work is over.
hayHow about going surfing at Hayama next Sunday if it is fine?
hayThe drunkard had too much to drink; he has gone haywire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันฉาย[N] hayfork, See also: a kind of wood fork, tool for spreading out straw on the floor, Syn. ขอฉาย, ดองฉาย, ดองหาย, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
กระดองหาย[N] an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อยุธยา[n. prop.] (Ayutthayā) EN: Ayutthaya ; Ayudhya   FR: Ayutthaya
ฟักแม้ว [n. exp.] (fak Maeo) EN: Chayote   
จังหวัดพะเยา[n. prop.] (Jangwat Phāyao) EN: Phayao province   FR: province de Phayao [f]
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[n. prop.] (Jangwat Phra Nakhøn Si Ayutthayā) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya province   FR: province de Phra Nakhon Si Ayutthaya [f]
ค่างแว่นถิ่นเหนือ[n. exp.] (khāng waen thin neūa) EN: Phayre's Langur   
เขตพญาไท[n. prop.] (Khēt Phayā Thai) EN: Phayathai district   
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระรอกบินเล็กแก้มขาว[n. exp.] (krarøk bin lek khaēm khāo) EN: Phayre's Flying squirrel   
กว๊านพะเยา [n. prop.] (Kwān Phayao) EN: Phayao Lake   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAY    HH EY1
HAYE    HH EY1
HAYS    HH EY1 Z
HAYN    HH EY1 N
HAYES    HH EY1 Z
HAYEK    HH EY1 IH0 K
HAYDU    HH EY1 D UW0
HAYER    HH EY1 ER0
HAYEN    HH EY1 AH0 N
HAYNE    HH EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hay    (n) (h ei1)
Hayling    (n) (h ei1 l i ng)
haycock    (n) (h ei1 k o k)
hayfork    (n) (h ei1 f oo k)
hayrick    (n) (h ei1 r i k)
haywire    (n) (h ei1 w ai @ r)
haycocks    (n) (h ei1 k o k s)
hayforks    (n) (h ei1 f oo k s)
haymaker    (n) (h ei1 m ei k @ r)
hayricks    (n) (h ei1 r i k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はやぶさ, hayabusa] (n) เหยี่ยว
早い[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว
速い[はやい, hayai] (adj) เร็ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
生やす[はやす, hayasu] Thai: ทำให้งอกงาม
生やす[はやす, hayasu] Thai: ปลูก
流行る[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยมไปทั่ว English: to flourish
流行る[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heu {n} | Heu machenhay | to make hay [Add to Longdo]
Heuschnupfen {m} [med.]hay fever; hayfever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
おはよっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干草[gān cǎo, ㄍㄢ ㄘㄠˇ, / ] hay [Add to Longdo]
海斯[hǎi sī, ㄏㄞˇ ㄙ, ] Hayes (Microcomputer) [Add to Longdo]
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, ] hay fever; seasonal allergic rhinitis [Add to Longdo]
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] hay fever [Add to Longdo]
刍秣[chú mò, ㄔㄨˊ ㄇㄛˋ, / ] hay; fodder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
速さ[はやさ, hayasa] speed [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]
ヘイズ[へいず, heizu] Hayes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
早い[はやい, hayai] frueh, schnell [Add to Longdo]
早まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
早める[はやめる, hayameru] beschleunigen [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] Stromschnelle [Add to Longdo]
早目に[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
早耳[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
早起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
生やす[はやす, hayasu] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
破約[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hay \Hay\, v. i.
   To cut and cure grass for hay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hay \Hay\ (h[=a]), n. [AS. hege: cf. F. haie, of German origin.
   See {Haw} a hedge, {Hedge}.]
   1. A hedge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A net set around the haunt of an animal, especially of a
    rabbit. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {To dance the hay}, to dance in a ring. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hay \Hay\, v. i.
   To lay snares for rabbits. --Huloet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hay \Hay\, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi,
   houwi, G. heu, Dan. & Sw. h["o], Icel. hey, ha, Goth. hawi
   grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.]
   Grass cut and cured for fodder.
   [1913 Webster]
 
      Make hay while the sun shines.      --Camden.
   [1913 Webster]
 
      Hay may be dried too much as well as too little. --C.
                          L. Flint.
   [1913 Webster]
 
   {Hay cap}, a canvas covering for a haycock.
 
   {Hay fever} (Med.), nasal catarrh accompanied with fever, and
    sometimes with paroxysms of dyspn[oe]a, to which some
    persons are subject in the spring and summer seasons. It
    has been attributed to the effluvium from hay, and to the
    pollen of certain plants. It is also called {hay asthma},
    {hay cold}, {rose cold}, and {rose fever}.
 
   {Hay knife}, a sharp instrument used in cutting hay out of a
    stack or mow.
 
   {Hay press}, a press for baling loose hay.
 
   {Hay tea}, the juice of hay extracted by boiling, used as
    food for cattle, etc.
 
   {Hay tedder}, a machine for spreading and turning new-mown
    hay. See {Tedder}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hay
   n 1: grass mowed and cured for use as fodder
   v 1: convert (plant material) into hay

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ay aye
 
 1. evet, muhakkak, hay, hay.Aye aye, Sir! Baş üstüne efendim ! (gemicinin cevabı)
 2. Tamam anlaşıldı!
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 hay
   there is; there are
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top