ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theologian

TH IY2 AH0 L OW1 JH IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theologian-, *theologian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theologian(n) นักเทววิทยา, Syn. theologist, ecclesiastic, scholastic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theologian(ธีอะโล'เจิน) n. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทววิทยา,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป Contact (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
THEOLOGIAN TH IY2 AH0 L OW1 JH IY0 AH0 N
THEOLOGIANS TH IY2 AH0 L OW1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theologian (n) θˌɪəʳlˈouʤən (th i@2 l ou1 jh @ n)
theologians (n) θˌɪəʳlˈouʤənz (th i@2 l ou1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theologe {m} | Theologen {pl}theologian | theologians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神学者[しんがくしゃ, shingakusha] (n) theologian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theologian \The`o*lo"gi*an\, n. [Cf. F. th['e]ologien, L.
   theologus, Gr. ?. See {Theology}.]
   A person well versed in theology; a professor of theology or
   divinity; a divine.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theologian
   n 1: someone who is learned in theology or who speculates about
      theology [syn: {theologian}, {theologist}, {theologizer},
      {theologiser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top