Search result for

ผัว

(40 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผัว-, *ผัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัว    [N] husband, Syn. สามี, สวามี, ภัสดา, Ant. ภรรยา, เมีย, Example: เขามีลูก 3 คนคนโตแต่งงานมีผัวไปแล้วเหลือ 2 คนกำลังเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
ผัว    [ADV] pop, See also: sound of whipping or slapping, Example: ผมหรี่ตามองแล้วสืบเท้าไปยังที่นั่นเปิดประตูผัวะออกไป, Thai definition: เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ
ผัวเมีย    [N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผัวน. สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย.
ผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย, ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า.
ผัวว. เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ.
คู่ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู่ มีคู่ หาคู่.
คู่ครองผัวหรือเมีย.
บดีผัว. (ป., ส. ปติ), ในบทกลอนใช้ว่า บดิ ก็มี เพื่อเข้าบังคับลหุ.
สวามิ, สวามีผัว, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสวามี
สามิกะผัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your husband plowed under his corn and built a baseball field.ผัวเธอไถไร่ข้าวโพดทิ้ง แล้วสร้างสนามเบสบอล Field of Dreams (1989)
Now Jeannie has a husband and son in jail and a mother in the funeral parlor.ตอนนี้ลูกกับผัวแจนนี่อยู่ในคุก และแม่ตัวเองอยู่ในโรงศพ Goodfellas (1990)
Mickey said that Jeannie's husband-มิคกี้เล่าว่าผัวแจนนี่ Goodfellas (1990)
Do you know why Jeannie's husband went to the can?เธอรู้ไหมทำไมผัวแจนนี่ถึงเข้าคุก? Goodfellas (1990)
He's my husband!เขาเป็นผัวฉัน! Goodfellas (1990)
You steal my husband and now he's dead.แกแย่งผัวฉัน แล้วตอนนี้เขาก็ตายแล้ว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Every night, I made Huang Tai Tai's special soup, good for mother-in-laws.ทุกๆคืน ฉันจะทำซุปพิเศษให้ฮวงไท่ไท่ ดีสำหรับแม่ผัว The Joy Luck Club (1993)
Your husband just died, and you've become another man's concubine.ผัวแกเพิ่งจะตายไปนะ แล้วแกจะไปเป็น เมียน้อยของผู้ชายคนอื่นแล้วงั้นเหรอ The Joy Luck Club (1993)
Let me go ! I won't leave my husband !อย่าแยกผัวฉันไป Schindler's List (1993)
Husband and wife.ทั้งสองผัวเมีย Schindler's List (1993)
Husband-and-wife stuff.เรื่องผัว ๆ เมีย ๆ Heat (1995)
All I want... is her husband and his whole fucking crew.ฉันต้องการ... ตัวผัวเขากับทีมงาน Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผัว[n.] (phūa) EN: husband   FR: mari [m] ; époux [m]
ผัว[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping   FR: crac !
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husband    [N] ้สามี, See also: ผัว
one's better half    [IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
hubby    [SL] สามี, See also: ผัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
huntress(n) พรานหญิง,หญิงล่าผัว,ม้าตัวเมีย
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top