ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผัวเมีย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผัวเมีย-, *ผัวเมีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัวเมีย[N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Husband and wife.ทั้งสองผัวเมีย Schindler's List (1993)
Look, buddy, two seconds ago, you were ready to give me a jump.แค่แป๊ปเดียวคุณกับผมก็เป็นผัวเมียกันแล้ว Good Will Hunting (1997)
A jump? Are you- I'm terribly sorry to disappoint you.ผัวเมีย นี่เธอชั้นผิดหวังในตัวเธอจริงๆ เลยนะ Good Will Hunting (1997)
All right, there's an old couple in bed, Mary and Paddie.มีสองผัวเมียคู่หนึ่ง ชื่อแมรี่กับแพดดี้ Good Will Hunting (1997)
That way I don´t have to kill an unarmed couple. lt´s not my style.ฉันจะได้ไม่ฆ่าผัวเมียไม่มีอาวุธ Nothing to Lose (1997)
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ Mona Lisa Smile (2003)
There's always a period of adjustment.ผัวเมียต้องมีช่วงปรับตัวเสมอ... Mona Lisa Smile (2003)
Ninth, Thou shalt not covet thy neighbor's wife.ข้อเก้า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา Love So Divine (2004)
Yes! We're boyfriend and girlfriend!ใช่ เราเป็นผัวเมียกัน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I know, but that was domestic.ใช่แต่นั่นมันปัญหาผัวเมีย The Brave One (2007)
The Rattrays. They're gonna drain him and sell his blood.สองผัวเมียนั่น มันจะเจาะเลือดเขาไปขาย Strange Love (2008)
And it killed that coupleรถผัวเมียคู่นั่นไง The First Taste (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top