ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักข่าว

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักข่าว-, *นักข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักข่าว[N] reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้สื่อข่าว ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร The Great Dictator (1940)
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ Jaws (1975)
You got a scoop here, an exclusive, a hold-the-presses.นักข่าว คุณมีเนื้อข่าวแล้ว คุณมีข้อมูลทำข่าว เข้าไปสิ Oh, God! (1977)
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา Oh, God! (1977)
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
Now, you just keep your mouth shut, and stay away from reporters.คุณแค่เงียบ ๆ และอยู่ห่าง ๆ พวกนักข่าว Oh, God! (1977)
You said you saw me, and the pressure started.คุณบอกนักข่าวว่าคุณเห็น คุณเริ่มต้นแล้ว Oh, God! (1977)
These reporters want a statement.นักข่าวพวกนี้ต้องการการแถลง Airplane! (1980)
There's the English reporter. I told you he'd come.นั่นไงนักข่าวอังกฤษ บอกแล้วว่าเขาต้องมา Gandhi (1982)
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ Gandhi (1982)
I must get back to that reporter.ผมต้องกลับไปคุยกับนักข่าวนั่น Gandhi (1982)
How does an American journalist in Central America learn that Gandhi was born in Porbandar anyway?แล้วนักข่าวอเมริกันอย่างคุณรู้ได้ไง ว่าคานธีเกิดในปอร์บันดาร์ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspondent[N] นักข่าว, Syn. newspaperman, newspaperwoman, newswriter, pressman
journalist[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist
newshawk[N] นักข่าว, Syn. reporter
newshen[N] นักข่าวหญิง
newsman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter
newspaperman[N] นักข่าวชาย, Syn. journalist, reporter
newspaperwoman[N] นักข่าวหญิง, Syn. journalist, reporter
press[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
press roomn. ห้องนักข่าว,ห้องแท่นพิมพ์,ห้องพิมพ์,แท่นพิมพ์
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
scribe(สไครบฺ') n. เสมียน,ผู้คัดลอก,เจ้าหน้าที่คัดลอก,อาลักษณ์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สอนกฎหมายยิว,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ยิว,นักข่าว,เครื่องขีดเขียน,เครื่องขีดไม้. vt. ใช้เครื่องขีดเขียน,ขีดเขียน,ขีดเขียนไม้ด้วยเครื่องขีดเขียน

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top