ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอนเงิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอนเงิน-, *ถอนเงิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนเงิน(v) withdraw money, See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check, Ant. ฝากเงิน, Example: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง, Thai Definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนเงินก. เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal.ตุณแฮร์รี่ พอตเตอร์ ต้องการถอนเงิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Yeah. So I'm gonna need to close out the account.ดังนั้น ผมอยากจะถอนเงินปิดบัญชีครับ The Girl Next Door (2004)
I mean I'm gonna need to close out the account.ผมบอกว่า ผมอยากจะถอนเงินปิดบัญชีครับ -แต่ว่า มันถูกปิดไปแล้วนะ The Girl Next Door (2004)
- What are you talking about? Your teacher came by yesterday and cleared out the account.ก็ครูเธอมาเมื่อวาน และถอนเงินไปหมดแล้ว The Girl Next Door (2004)
I'd like to make a withdraw please.ผมขอถอนเงินครับ Lonesome Jim (2005)
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10, 000 from each and transfer the money to my offshore accounts.และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10, 000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน Firewall (2006)
Cheerio, I just have to go to the bank to draw some money but I'll be coming back this afternoon.เชอริโอ ผมจะไปถอนเงินที่ธนาคาร แต่จะกลับมาบ่ายนี้ Faith Like Potatoes (2006)
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี Heavenly Forest (2006)
No, if you are known as a bad debtor, it will be really hard for you to maintain your social life.ถ้างั้น ฉันถอนเงินจากบัตรเครดิตได้หรือเปล่า ? First Cup (2007)
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week.ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน In the Valley of Elah (2007)
There are two accountants taking out 7 million euros from a bank I know.มีนักบัญชีสองคนจะถอนเงินเจ็ดล้านออกจากแบงค์ที่ฉันรู้จัก RocknRolla (2008)
- It can charge money online.มันสามารถเบิก/ถอนเงินทางอินเตอร์เน๊ตได้ Eiga: Kurosagi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนเงิน[thøn ngoen] (v, exp) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check  FR: retirer de l'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheque(vi) ถอนเงินโดยใช้เช็ค
draw on(phrv) ถอนเงินจาก
draw out(phrv) ถอนเงินจาก, Syn. get out, get out of, take out, take out of
draw(vt) ถอนเงิน, See also: ถอน
overdraw(vt) ถอนเงินเกิน
overdraw(vi) ถอนเงินเกิน
take out(phrv) ถอนเงิน, Syn. withdraw
withdraw(vi) ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา, ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา, ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง, การถอนคืน, การถอนเงิน, การคืนภาษี, การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก, ผู้ดึง, ผู้ลาก, สิ่งที่ลาก
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป, คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
drawback(n) ความเสียเปรียบ, ข้อบกพร่อง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, การคืนเงิน, การถอนเงิน
drawer(n) ผู้ถอนเงิน, ลิ้นชัก, ผู้ดึง, ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ, ภาพวาด, ภาพสเก็ต, แผนผัง, การลาก, การถอนเงิน, การจับฉลาก
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี, เรียกร้องมากไป, ขยายความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
withdraw[haraiimoudachi, haraiimoudachi] (n) ถอนเงิน = withdraw = haraiimoudachi

German-Thai: Longdo Dictionary
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| ถอน เช่น Geld abheben ถอนเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top