ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw money

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw money-, *draw money*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not safe for me to draw money out of Maggie Castner's bank account anymore.มันไม่ปลอดภัยถ้าฉันจะถอนเงิน จากบัญชีแม็กกี้ คาสท์เนอร์อีกต่อไป Make Your Own Kind of Music (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกเงิน[V] withdraw, See also: draw money, make a withdrawal, Syn. ถอนเงิน, Example: รัฐบาลได้เบิกเงินงวดแรกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เอาเงินออกจากธนาคารไปโดยการถอนจากยอดที่มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
ขึ้นเงิน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: cash ; draw money   FR: encaisser ; toucher de l'argent
ถอนเงิน[v. exp.] (thøn ngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check   FR: retirer de l'argent

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top