ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความนุ่ม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความนุ่ม-, *ความนุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนุ่ม[N] softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน
ความนุ่มนวล[N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
If the President stays this course his numbers will be going south like ducks in winter.สำหรับเรื่องนี้มีความนุ่ม อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าประธานหลักสูตรนี้อยู่ ตัวเลขของเขาจะไปทางใต้ เช่นเป็ดในช่วงฤดูหนาว Contact (1997)
You can almost stroke the satin.เธอแทบจะสัมผัสความนุ่มของผ้าซาตินนั้นได้เลย Girl with a Pearl Earring (2003)
Like the softness of spring soil...เหมือนความนุ่ม\ ของผืนดินช่วงฤดูใบไม้ผลิ Hoshi no koe (2002)
"nothing is so strong as gentleness,"ไม่มีอะไรแข็งแกร่ง เท่าความนุ่มนวล Exit Wounds (2010)
And then you can drop it onto a barbecue, you can grill it, put it into a frying pan, and all that moisture and all that flavor's already cooked into it.จากนั้น นายถึงค่อยเอามันไปย่าง นายจะเอาไปย่าง หรือทอดก็ได้ แล้วความนุ่มชุ่มชื้น กับกลิ่นเครื่องเทศ จะผสานกลมกลืนด้วยกัน Prisoner of War (2011)
You were surrounded by softness.เมืองนี้มีแต่ความนุ่ม Pillows and Blankets (2012)
The softness of her skin.ความนุ่มนวล ของผิวเธอ Worth (2012)
♪ And there's no tenderness#แล้วก็ไม่เหลือความนุ่มนวล# Lights Out (2013)
It's wheat-free, gluten-free, sugar-free, and surprisingly moist.ปราศจากข้าวสาลี ไม่มีกลูเตน ไร้น้ำตาล แล้วคุณจะแปลกใจกับความนุ่มของมัน Dog Dean Afternoon (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicacy[N] ความละเอียดอ่อน, See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง, Syn. debility, frailty, tenderness
gentleness[N] ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top