Search result for

ความแข็ง

(56 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแข็ง-, *ความแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแข็ง[N] hardness, Syn. ความแข็งแรง, Ant. ความอ่อน, ความนุ่ม, Example: กระดูกอ่อนมีความแข็งพอที่จะให้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเอ็นและเยื่ออ่อนอื่น
ความแข็งขัน[N] diligence, See also: constant, perseverance, Syn. ความมุมานะ, ความมุ่งมั่น, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Green strengthความแข็งแรงของยางดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้ยางคงรูป วิธีการทดสอบแสดงไว้ในมาตรฐาน ISO 9026 [เทคโนโลยียาง]
Agar, Stiffความแข็งของวุ้น [การแพทย์]
Cardiopulmonary Enduranceความแข็งแรงทนทานของระบบหัวใจและปอด [การแพทย์]
Ear Firmnessความแข็งของใบหู [การแพทย์]
Fetal Vitalityความแข็งแรงของทารก [การแพทย์]
hardnessความแข็ง, สมบัติทางฟิสิกส์ประการหนึ่งของแร่ที่ต้านทานต่อการตัดและการขูดรีด  วิธีหาความแข็งของแร่อย่างง่าย ๆ คือใช้สเกลความแข็งของโมส์ซึ่งมีอยู่ 10 อันดับ ตั้งแต่แร่ทัลก์  มีความแข็ง 1 ซึ่งอ่อนที่สุด จนถึงเพชรมีความแข็ง 10 ซึ่งแข็งที่สุดแร่ที่แข็งกว่าจะขูดแร่ที่อ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Level of Cicatrizationความแข็งของสิ่งอุดตัน [การแพทย์]
Muscle Strengthความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, กำลังกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They understand our vigor and our physicality.พวกเขาเข้าถึงความแข็งแรงและกายภาพของพวกเรา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
To take his strength and use it against him until he finally falls or quits.ใช้ความแข็งแกร่งของมัน ต้านพลังมันเอง จนกว่ามันจะล้ม หรือยอมแพ้ Kung Fu Panda (2008)
He quicken my soul, he bringeth me in the path...ให้ความแข็งแกร่ง และนำทางแก่ข้า The Other Boleyn Girl (2008)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
Mayhaps you desire to challenge the ranking that I have been assigned by my strength and cunning.แกอาจจะอยากลองดีกับตำแหน่งฉัน ที่ได้มาเพราะความแข็งแกร่งกับชั้นเชิง Up (2009)
The more time juma has to reinforce his position, the more difficult it'll be to take the building and to save lives.มีเวลาให้จูม่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะมีความลำบากมากที่จะจู่โจม และช่วยชีวิตคน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
So if we defeat them, we can defeat Suzuran for sure, and then Housen will become the true king that nobody would dare to challenge!โฮเซนขณะนี้มีความแข็งแกร่ง เซริซาวะคือบุคคลน่ากลัว! Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแข็ง[n.] (khwām khaeng) EN: hardness   FR: dureté [f]
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaengkhan) EN: diligence ; constant ; perseverance   
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaeng-raēng) FR: vitalité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness
edge[N] ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
firmness[N] ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness
fitness[N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
fortitude[N] ความอดทน, See also: ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, Syn. endurance, stamina
hardiness[N] ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven
hardness[N] ความแข็ง, Syn. compactness, firmness, solidity
hardness[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
might[N] ความแข็งแรง, See also: พลัง, กำลังกาย, แรง, Syn. vigor, robustness, Ant. weekness, infirmity
obduracy[N] ความดื้อดึง, See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน, Syn. stubbornness, obstinacy, Ant. compliance, docility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
grit(กริท) n. หินกรวด,กรวดทราย,ฝุ่น,ผง,ความบึกบึน,ความทรหด,ความแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด,ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind,crunch
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity,firmness
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
potency(โพ'เทินซี) n. กำลัง,อำนาจ,พลัง,ความแรง,ความแข็งแรง,สมรรถภาพ,ความได้ผล,บุคคลหรือสิ่งที่มีอำนาจ, Syn. power,authority

English-Thai: Nontri Dictionary
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top