ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความนุ่มนวล

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความนุ่มนวล-, *ความนุ่มนวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนุ่มนวล[N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
"nothing is so strong as gentleness,"ไม่มีอะไรแข็งแกร่ง เท่าความนุ่มนวล Exit Wounds (2010)
The softness of her skin.ความนุ่มนวล ของผิวเธอ Worth (2012)
♪ And there's no tenderness#แล้วก็ไม่เหลือความนุ่มนวลLights Out (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicacy[N] ความละเอียดอ่อน, See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง, Syn. debility, frailty, tenderness
gentleness[N] ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top