ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความบอบบาง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความบอบบาง-, *ความบอบบาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบอบบาง[N] fragility, See also: delicacy, Syn. ความเปราะบาง, ความแบบบาง, Ant. ความทนทาน, ความแข็งแกร่ง, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะมีความบอบบางไม่คงทนถาวร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mine are sensitive.ความรู้สึกของฉันคือความบอบบาง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
- Both vulnerable and feminine.- ความบอบบางและความเป็นหญิง Interpretive Dance (2010)
Now, ribs one through three are the hardest, with four through nine getting progressively weaker.เอาล่ะกระดูกชิ้นที่ 1-3 คือซี่ที่แข็งแรงที่สุด ส่วนชิ้นที่ 4-9 มีความบอบบางมากกว่า The Body and the Bounty (2010)
It just so happens that that moment that fragile, delicate thing like a glass egg or a sand castle, well, that moment can only be given by a non-faker.มันเพิ่งเกิดขึ้น ความรู้สึกนั้น ความบอบบาง บอบบางเหมือนเปลือกไข่ Sucker Punch (2011)
God, Hanna, you have all the subtlety of a hand grenade.ให้ตายซิ,เฮนน่า,เธอมีทั้งความบอบบางและระเบิดมือเลยนะ. Kingdom of the Blind (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subtlety[N] ความบอบบาง, Syn. elegance, exquisiteness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top