ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอ่อนหวาน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอ่อนหวาน-, *ความอ่อนหวาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just letting a bothersome guy have a taste of sweetness.ฉันแค่อยากทำให้เจ้าคนน่าเบื่อหน่ายลิ้มรสความอ่อนหวานมั่ง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
She doesn't have any charms. Neither does she whisper sweet-nothings.เธอเป็นคนไม่มีเสน่ห์ พูดจาก็ไม่มีความอ่อนหวานเลยน่ะ Flowers for My Life (2007)
In this particular case, your lack of femininity works to our advantage.ในกรณีนี้ นิสัยขาดความอ่อนหวาน ของคุณทำให้เราได้เปรียบ The Wheaton Recurrence (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasantness[N] ความน่ารัก, See also: ความอ่อนหวาน, Syn. sweetness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top