ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frailty

F R EY1 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frailty-, *frailty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ, ความบอบบาง, ความแตกง่าย, ความเปราะ, ความชำรุดง่าย, ความมีจิตใจอ่อนแอ, ความใจง่าย, ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility, infirmity, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
frailty(n) ความแตกง่าย, ความอ่อนแอ, ความเปราะ, ความแบบบาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
That's the frailty of genius, John, นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ... A Study in Pink (2010)
That's the frailty of genius, it needs an audience.นั่นแหละคือจุดอ่อนของอัจฉริยะ มักต้องการผู้ชมเสมอ Unaired Pilot (2010)
A brutal killer betrayed by the frailty of his own flesh.ฆาตกรเลือดเย็นถูกหักหลัง โดยรอยเลือดของเขา Pandora (2012)
Saw their frailty and their love.เห็นความอ่อนแอและความรักของพวกเขา Noah (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRAILTY F R EY1 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frailty (n) frˈɛɪltiː (f r ei1 l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwäche { f }; Labilität { f } | Schwächen { pl }frailty | frailties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frailty \frail"ty\ (fr[=a]l"t[y^]), n.; pl. {frailties}
   (fr[=a]l"t[i^]z). [OE. frelete, freilte, OF. frailet['e], fr.
   L. fragilitas. See {Frail}, a., and cf. {Fragility}.]
   1. The condition or quality of being frail, physically,
    mentally, or morally; frailness; infirmity; weakness of
    resolution; liableness to be deceived or seduced.
    [1913 Webster]
 
       God knows our frailty, [and] pities our weakness.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A fault proceeding from weakness; foible; sin of
    infirmity.
 
   Syn: Frailness; fragility; imperfection; failing.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frailty
   n 1: the state of being weak in health or body (especially from
      old age) [syn: {infirmity}, {frailty}, {debility},
      {feebleness}, {frailness}, {valetudinarianism}]
   2: moral weakness [syn: {frailty}, {vice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top