ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niemand

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niemand-, *niemand*, nieman
German-Thai: Longdo Dictionary
niemandไม่มีใคร
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niemand {adv}nobody [Add to Longdo]
niemand auf der ganzen Weltno man alive [Add to Longdo]
Niemand außer Ihnen.No person other than yourself. [Add to Longdo]
Niemand soll sagen, dass...Let no-one say that... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  niemand /niːmant/
   nobody

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  niemand /nimɑnt/
   neither; nobody; none; no‐one

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top