Search result for

ask

(149 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ask-, *ask*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask[VI] ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg
ask[VT] ขอร้อง, See also: ขอ
ask[VT] เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
ask[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์
ask[VT] ถาม
ask[VI] ถาม, Syn. question, interrogate, Ant. answer
ask[VT] บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
askew[ADJ] เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry, aslant, to one side
askew[ADV] เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry
ask in[PHRV] เชิญเข้ามา, See also: เชิญมาร่วม, บอกให้เข้ามา, Syn. invite in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Askanasy Cellsแอสคานาซีเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ask after (PHRV ) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ)
See also: S. inquire after,
ask for (PHRV ) ขอ, ขอร้อง
See also: S. request,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Asked?ขอร้อง The Return (2010)
♪ When they ask us# When they ask us # Partial Eclipse of the Heart (2012)
Can I ask you a question?ผมขอถามอะไรนิดนึงสิ New Haven Can Wait (2008)
Well, isn't there anything else you'd like to ask me?เอ่อ.. คุณไม่อยากจะถามอะไรดิฉันอีกหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, and I heard that the Dean asks his questionโอ้ และฉันได้ยินว่าคณบดีถามคำถามเขา New Haven Can Wait (2008)
Before you ask, they don't speak english,แต่ก่อนที่พวกนายจะถาม, สาวๆไม่สปีค English นะ New Haven Can Wait (2008)
It wasn't very sexy, if you ask me./ไม่เห็นจะเซ็กซี่เลย ,ถ้าถามฉันนะ New Haven Can Wait (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอให้ฉันช่วยเอาของที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวเองมาให้ New Haven Can Wait (2008)
Tomorrow night. Um, I've been meaning to ask you.พรุ่งนี้ใช่ไหม ว่ากำลังจะถามอยู่พอดี Chuck in Real Life (2008)
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)
Wait. They asked you?เดี๋ยวนะ พวกนั้นชวนเธอหรอ Chuck in Real Life (2008)
What the hell are you doing? You mean you have to ask?คุณกำลังทำบ้าอะไรอยู่ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
askAsk the policeman the way.
askHe brought me coffee, when I had asked for tea.
askI asked my teacher what to do next.
askShe was very shy about her emergency problem, and asked the gynecologist to please examine her.
askHe asked if I liked Chinese food.
askAsk, and it shall be given you.
askIt would be better for you not to ask him for advice.
askI asked a policeman for directions.
askShe asked how to cook the fish.
askHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
askI don't know who to ask for advice.
askI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ขออโหสิ[V] ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
เช็คบิล[V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ทวงบุญคุณ[V] ask for a debt of gratitude, See also: remind of one's favour, Syn. ลำเลิกบุญคุณ, Example: เธอทวงบุญคุณของเธอกับผม
ยิงคำถาม[V] ask a question, See also: pose a question, Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม, Ant. ตอบคำถาม, Example: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย, Thai definition: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
สอบถาม[V] ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
ถามถึง[V] ask for, Syn. ถามหา, Example: มีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากมาถามถึงเป้าหมายของการทำหนังสือ
เรียนถาม[V] ask, See also: inquire, question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน
วาน[V] ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn) EN: basketball   FR: basket-ball [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary
ASK    AE1 S K
ASKA    AE1 S K AH0
ASKS    AE1 S K S
ASKO    AE1 S K OW0
ASKEY    AH0 S K IY1
ASKER    AE1 S K ER0
ASKED    AO1 S K T
ASKED    AE1 S K T
ASKIN    AH0 S K IH1 N
ASKEW    AH0 S K Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ask    (v) (aa1 s k)
asks    (v) (aa1 s k s)
asked    (v) (aa1 s k t)
askew    (j) (@1 s k y uu1)
Askern    (n) (a1 s k @ n)
asking    (v) (aa1 s k i ng)
askance    (a) (@1 s k a1 n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Askese {f}; (mönchische) Entsagung {f}asceticism [Add to Longdo]
Asket {m}; Asketin {f} | Asketen {pl}ascetic | ascetics [Add to Longdo]
Asketismus {m}ascetism [Add to Longdo]
asketisch {adj}ascetic [Add to Longdo]
asketischascetical [Add to Longdo]
asketisch {adv}ascetically [Add to Longdo]
Bitten Sie ihn hereinzukommen!Ask him in! [Add to Longdo]
Bitten Sie sie herein.Ask her in. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反问[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, / ] ask (a question) in reply; rhetorical question [Add to Longdo]
问路[wèn lù, ㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, / ] ask for directions [Add to Longdo]
打听[dǎ ting, ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ˙, / ] ask about; inquire about [Add to Longdo]
[wāi, ㄨㄞ, ] askew; at a crooked angle; devious; noxious [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] ask a favor of [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry [Add to Longdo]
请假[qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] ask for time off [Add to Longdo]
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] ask for instructions [Add to Longdo]
阿希姆[Ā xī mǔ, ㄚ ㄒㄧ ㄇㄨˇ, ] Askim (city in Østfold, Norway) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
タスク[たすく, tasuku] task [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マスク[ますく, masuku] mask (vs) [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ask \Ask\, v. t. [imp. & p. p. {Asked}; p. pr. & vb. n.
   {Asking}.] [OE. asken, ashen, axien, AS. [=a]scian,
   [=a]csian; akin to OS. [=e]sc[=o]n, OHG. eisc[=o]n, Sw.
   [=a]ska, Dan. [ae]ske, D. eischen, G. heischen, Lith.
   j["e]sk['o]ti, OSlav. iskati to seek, Skr. ish to desire.
   [root]5.]
   1. To request; to seek to obtain by words; to petition; to
    solicit; -- often with of, in the sense of from, before
    the person addressed.
    [1913 Webster]
 
       Ask counsel, we pray thee, of God.  --Judg. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       If ye abide in me, and my words abide in you, ye
       shall ask what ye will, and it shall be done unto
       you.                 --John xv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To require, demand, claim, or expect, whether by way of
    remuneration or return, or as a matter of necessity; as,
    what price do you ask?
    [1913 Webster]
 
       Ask me never so much dowry.      --Gen. xxxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       To whom men have committed much, of him they will
       ask the more.             --Luke xii.
                          48.
    [1913 Webster]
 
       An exigence of state asks a much longer time to
       conduct a design to maturity.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To interrogate or inquire of or concerning; to put a
    question to or about; to question.
    [1913 Webster]
 
       He is of age; ask him: he shall speak for himself.
                          --John ix. 21.
    [1913 Webster]
 
       He asked the way to Chester.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To invite; as, to ask one to an entertainment.
    [1913 Webster]
 
   5. To publish in church for marriage; -- said of both the
    banns and the persons. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To beg; request; seek; petition; solicit; entreat;
     beseech; implore; crave; require; demand; claim;
     exhibit; inquire; interrogate. See {Beg}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ask \Ask\, v. i.
   1. To request or petition; -- usually followed by for; as, to
    ask for bread.
    [1913 Webster]
 
       Ask, and it shall be given you.    --Matt. vii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To make inquiry, or seek by request; -- sometimes followed
    by after.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore . . . dost ask after my name? --Gen.
                          xxxii. 29.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ask \Ask\, n. [See 2d {Asker}.] (Zool.)
   A water newt. [Scot. & North of Eng.]
   [1913 Webster] Askance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ask
   v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had
      to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire},
      {enquire}]
   2: make a request or demand for something to somebody; "She
     asked him for a loan"
   3: direct or put; seek an answer to; "ask a question"
   4: consider obligatory; request and expect; "We require our
     secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these
     children?"; "I expect my students to arrive in time for their
     lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}]
   5: address a question to and expect an answer from; "Ask your
     teacher about trigonometry"; "The children asked me about
     their dead grandmother"
   6: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   7: require or ask for as a price or condition; "He is asking
     $200 for the table"; "The kidnappers are asking a million
     dollars in return for the release of their hostage"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ASK
     Akademische Software Kooperation (org., Karlsruhe, Germany)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ASK
     Amplitude Shift Keying
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ask
   ash
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ask
   ash
   box
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ghoul
 
 1. gulyabani, cadı
 2. mezar hırsızı. ghoulish cadı gibi.
 3. (ask.).
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flank
 
 1. böğür
 2. yan taraf
 3. (ask.), (den.) cenah, kanat
 4. tabya koltuğu
 5. cenahını muhafaza veya takviye etmek, cenaha hücum etmek, cenahı tehdit etmek, cenahtan geçmek
 6. yan tarafında olmak. flank attack (ask.) kanat taarruzu, cenah taarruzu, kuşatıcı taarruz, çevirme hareketi. flank march (ask.) yan yürüyüş, kanat taarruzu yapmak maksadıyla düşman kuvvetlerine paralel yürüyüş. flank movement yan yürüyüş, çevirme hareketi. turn the flank of yandan çevirme hareketiyle (duşman) cenahı geri çevirmeye mecbur etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kiwi
 
 1. Yeni Zeland'a mahsus bir kuş, kivi, (bak.) apteryx
 2. (ask.), (argo) uçuş yapma yan havacı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mothball
 
 1. (ask.), (den.) gemileri veya harp malzemesini depolamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 noneffective
 
 1. tesirsiz, etkisiz
 2. (ask.), (den.) hizmete yaramaz (kimse)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reserve
 
 1. ihtiyat olarak saklanan şey
 2. çekinip sıkılma ve açılamama
 3. ilgisizlik, kayıtsızlık
 4. ağız sıkılığı
 5. (ask.), (çoğ.) yedek askerler
 6. (çoğ.) yedek kuvvet
 7. ihtiyat akçesi
 8. orman olarak ayrılan araziç reserve air (biyol.) ciğerde daima bulunan hava kalıntısı. reserve fund ihtiyat akçesi. reserve of ficer yedek subay, ihtiyat zabiti. in reserve ihtiyat olarak saklanılmış. without reserve çekinmeyerek
 9. şartsız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yardbird
 
 1. (ask.), (argo) acemi nefer
 2. temizlik işine tayin edilmiş asker
 3. cezalı olarak izinsiz asker.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top