ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freilassung

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freilassung-, *freilassung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freilassung {f}ransom [Add to Longdo]
Freilassung {f}manumission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保釈[ほしゃく, hoshaku] Freilassung_gegen_Kaution [Add to Longdo]
釈放[しゃくほう, shakuhou] Freilassung, Entlassung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Freilassung /frailasuŋ/ 
   manumission

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top