longdodict-blog
 
 

Another and other

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-12-15 15:22

 

คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี

 

ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

 

Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ

 

The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ ที่คนพูดกับคนฟังรู้กันว่าคืออันไหน

 

 

Passive Voice

Submitted by EnglishParks on Sun, 2012-12-09 13:51

ประโยค Passive Voice จะพูดถึงประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice

 

กันคะ

 

หลักการเขียนประโยค passive voice

1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้  V.be + V3

2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V.be

3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V.be

 

มาดูตัวอย่างประโยคกัน

1) The factory was built in 1970. (โรงาน ถูกสร้าง ในปี 1970)

- V.be ในประโยคนี้คือ was เพราะเป็นอดีต

 

Lose, loss

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-11-27 19:06

มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา

 

หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ

 

มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ

 

lose        lost (past tense)         lost (past participle) = v. แพ้ หรือ ทำหาย

 

loss =  N. การแพ้ หรือ การสูญหาย

 

 

One of the...

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-10-27 10:34

 

อาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ “One of the….” ซึ่งแปลว่า หนึ่งในหลายๆอย่าง

 

โดยตามแกรมม่าแล้ว One of the + plural noun (+นามที่เป็นพหูพจน์คะ) ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า กิริยาที่ตามมานั้นต้องเป็นพหูพจน์ด้วย

 

แต่ที่ถูกคือ กิริยาต้องเป็นเอกพจน์คะ คือต้องเติม –s หรือ –es หลังคำกิริยา หรือ ถ้าเป็น verb to be ก็ต้องใช้ is ถึงจะถูก

 

ถ้ายังสับสนลองมาดูประโยคตัวอย่างกันคะ

 

One of the most important aspects of an organic farm are sanitation.

 

Should and should have

Submitted by EnglishParks on Wed, 2012-10-24 18:13

มาดูวิธิการใช้ should กับ should have

 

Should + V1    แปลว่า ควรทำ หรือการให้คำแนะนำนั่นเองคะ

 

Should have +V3  หรือ should not have + V3 แปลว่า ควรทำ (แต่ไม่ได้ทำ) หรือ ไม่ควรทำ (แต่ทำไปแล้วในอดีต)  

 

อารมณ์เหมือนเสียดายที่ไม่ได้ทำ หรือทำไปแล้วในอดีต อ่านแล้วอาจะงงๆ

 

ลองมาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าคะ

 

 If you want to pass the exam, you should study more.

 

แปลว่า ถ้าคุณอยากสอบผ่าน คุณควรอ่านหนังสือมากกว่านี้

 

 

Although, despite and inspite of

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-10-19 13:50

 

หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ....... แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด

 

ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า "แต่ (but)" อยู่ในประโยคด้วย ที่จริงแล้ว ไม่ต้องใส่ but ลงในประโยคภาษาอังกฤษคะ

 

บางครั้งหลายคนอาจจะเข้าใจว่า มี despite of เพราะ เหมือนเคยคุ้นๆว่ามี in spite of ก็เลยเข้าใจว่า despite ก็มี of ซึ่งที่จริงแล้ว ไม่มี of คะ

 

รวมไปถึงคำที่จะต้องตามหลัง Although, Despite, In spite of ก็จะแตกต่างกัน ดังนี้

 

Billions or Billion

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-10-12 17:33

หลายๆคนยังคงสับสนเรื่อง -------ว่าต้องเติม S หลังคำว่า hundred, thousand, million, billion

หรือไม่เติมกันแน่ หรือบางคนอาจจะคิดว่า มันเป็นรูป prural ก็เติม S เช่น billions 

ที่จริงแล้วสามารถเป็นได้ทั้งมี S และ ไม่มี S คะ แต่ก็มีกฎนะค่ะ

ถ้ามีตัวเลขระบุไว้หน้าหน่วยอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเติม s ที่หน่วยคะ แต่เติม s ที่ noun เช่น 10 thousand employees (employees ต้องมี S คะ)

แต่ถ้าไม่ระบุจำนวนที่แน่ชัด ต้องเติม S คะ เช่น

Thousands of students เติม s ทั้งคำแสดงจำนวนและนามคะ

 

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ

 

All and Every

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-10-09 11:40

 

ทั้ง All และ Every สามารถใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของทั่วไปๆ ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการใช้ก็แตกต่างกันคะ

Every จะใช้กับ singular noun เช่น Every child needs love. (child = เด็กคนเดียว)

All ใช้ กับ plurals เช่น All children need love. (children = เด็กหลายๆคน)

อีกทั้ง All จะใช้กับ Uncountable noun  เช่น I like all music. (music เป็น นามนับไม่ได้ค่ะ)

 

บางคนอาจจะเข้าใจผิด ระหว่าง all and every ใช้ในความหมายที่เหมือนๆกัน แต่ที่จริงแล้วแตกต่างกันค่ะ

เช่น all day and every day ตัวอย่างประโยค

 

Idiom "shirk someone's responsibilities, minor niggles, glaring error "

Submitted by EnglishParks on Sun, 2012-10-07 14:12

เรามาดูสำนวนที่ใช้ค่อนข้างบ่อยและพูดถึงกันค่อนข้างมาก เช่น

Shirk = หลีกเลี่ยง 

responsiblity = ความรับผิดชอบ

shirk someone's responsibilities = ปัดความรับผิดชอบ หรือ พูดง่ายๆก็คือให้คนอื่นทำ ตัวเองไม่ทำนั่นเองคะ

ลองดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ Students shouldn't be allowed to shirk their responsibilities to their teachers.

 

อีกสำนวนก็จะพูดถึงข้อติเตียนเล็กๆน้อยๆ เราจะใช้คำว่า minor niggles คะ

minor = เล็กน้อย ไม่สำคัญ ไม่รุนแรง

niggle= จ้องจับผิด บ่นๆ

 

Idiom "stoop to that level, trust someone an inch, mindless violence"

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-10-06 14:33

ลองมาดูสำนวนที่ใช้ติเตียน ที่เราสามารถนำเอาไปใช้ในสถานการณ์ทีแตกต่างกันอีก 3 สำนวนค่ะ

Stoop หมายถึง ลดตัว ก้มตัวลง

stoop to that level = ลดตัวลงไปทำสิ่งที่ไม่ดี

ตัวอย่าง  i am appelled that you would stoop to that level.

 

trust หมายถึง เชื่อใจ ไว้วางใจ

an inche หมายถึง นิ้ว ไม่ใช่นิ้วมือนะค่ะ แต่เป็นหน่วยวัดค่ะ 

trust someone an inch = เชื่อถือนิดเดียว หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ ไม่น่าเชื่อถือเลย 

ตัวอย่าง I wouldn't trust him an inch.

 

mindless = ไม่มีสติ ไม่มีเหตุผล