longdodict-blog
 
 

Another and other

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-12-15 15:22

 

คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี

 

ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

 

Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ

 

The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ ที่คนพูดกับคนฟังรู้กันว่าคืออันไหน

 

 

Passive Voice

Submitted by EnglishParks on Sun, 2012-12-09 13:51

ประโยค Passive Voice จะพูดถึงประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice

 

กันคะ

 

หลักการเขียนประโยค passive voice

1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้  V.be + V3

2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V.be

3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V.be

 

มาดูตัวอย่างประโยคกัน

1) The factory was built in 1970. (โรงาน ถูกสร้าง ในปี 1970)

- V.be ในประโยคนี้คือ was เพราะเป็นอดีต

 

Noun ขยาย Noun

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-12-07 16:44

นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น

 

แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective  

 

แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ

 

ซึ่งควรเป็น birth certificate = ใบประกาศเกี่ยวกับการเกิด (หรือใบสูติบัตร นั่นเอง)

 

 

Lose, loss

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-11-27 19:06

มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา

 

หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ

 

มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ

 

lose        lost (past tense)         lost (past participle) = v. แพ้ หรือ ทำหาย

 

loss =  N. การแพ้ หรือ การสูญหาย

 

 

Invest, Invention...

Submitted by EnglishParks on Mon, 2012-11-19 14:47

คำที่นักเรียนมักใช้ผิดกัน คือกลุ่มคำที่มีคำว่า in และ vent, vest, vol, ment, tor อะไรประมาณนี้

 

ให้ระวังเรื่องลักษณะคำที่คล้ายกันทำให้หลายคนกลายเป็นสับสนเรื่องความหมายไปด้วย อย่าง break กับ brake เป็นต้น มาดูกันคะ

 

Invest = V. ลงทุน

          

Investment = N. การลงทุน

               

Investor = N. นักลงทุน

 

Invent = V. ประดิษฐ์

 

 

การลดรูป

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-11-16 11:54

มาดูตัวอย่างกันคะ เมื่อเราต้องการที่จะลดรูปประโยคนี้ ควรเขียนยังไง

 

The girl (who sits here) is my sister.

 

เขียนลดรูปได้เป็น

 

The girl (sitting here) is my sister. ในประโยคนี้ จะเห็นว่า “sitting here”

 

เป็นส่วนขยาย และเป็น present simple มาจากประโยคเดิมที่เป็น ไม่ได้แปลว่ากำลังนั่งอยู่

 

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 

People (who live in glass houses) should not throw stones.

 

เขียนลดรูปเป็น

 

 

Inversion

Submitted by EnglishParks on Wed, 2012-11-07 12:31

Inversion คือการจัดเรียงรูปประโยคใหม่ ให้ดูมีการเน้นย้ำมากขึ้น

 

(โครงสร้างของประโยค คือ คำแสดงอารมณ์ หรือที่ต้องการเน้นย้ำไว้หน้าประโยค แล้วตามด้วยการนำ verb ช่วยไว้หน้าประธาน)

 

1. ประโยคทั่วไป: I have never seen a ghost. (ฉันไม่เคยเห็นผี มาก่อน)

 

(ประโยคนี้เป็น present perfect, verbช่วย ของประโยคนี้คือ have ตามประธาน I)

 

จะเห็นได้ว่า คำที่เด่นมาก ในประโยคนี้ คือ คำว่า never ซึ่งแปลว่า ไม่เคย

 

 

Make someone do something

Submitted by EnglishParks on Mon, 2012-11-05 17:27

การใช้ make ที่แปลว่า บังคับนั้นจะมีโครงสร้างรูปแบบการใช้ ดังนี้

 

Make + Someone + DO something

 

Do คือ verb ช่อง 1 ที่ไม่ผัน คือ ไม่ต้องเติม s, หรือ ing, หรือ ช่อง 2 หรือ ช่อง 3

 

มาดูตัวอย่าง ประโยคกันดีกว่า

 

She makes her sister clean the bathroom.

 

ในประโยคนี้   Make + someone + DO something

 

make คือ makes เพราะประธานเป็นเอกพจน์ make เลยต้องเติม s

 

someone คือ her sister

 

 

Because and because of

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-10-30 13:37

 

การใช้ because และ because of ลองมาดูความแตกต่างในการใช้กันคะ

 

Because เป็น คำสันธาน (conjunction) ตามด้วย ประโยค

 

Because of เป็น คำบุพบท (preposition) ตามด้วย คำนาม

 

ประโยคตัวอย่าง เช่น

 

Because helium is so light, it constantly escapes from the atmosphere and drifts into space.

(เพราะว่าธาตุฮีเลียมเบามาก  มันเลยหนีออกจากชั้นบรรยากาศและล่องลอยอยู่ในอวกาศ)

 

 

One of the...

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-10-27 10:34

 

อาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ “One of the….” ซึ่งแปลว่า หนึ่งในหลายๆอย่าง

 

โดยตามแกรมม่าแล้ว One of the + plural noun (+นามที่เป็นพหูพจน์คะ) ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า กิริยาที่ตามมานั้นต้องเป็นพหูพจน์ด้วย

 

แต่ที่ถูกคือ กิริยาต้องเป็นเอกพจน์คะ คือต้องเติม –s หรือ –es หลังคำกิริยา หรือ ถ้าเป็น verb to be ก็ต้องใช้ is ถึงจะถูก

 

ถ้ายังสับสนลองมาดูประโยคตัวอย่างกันคะ

 

One of the most important aspects of an organic farm are sanitation.