แนะนำบริการใหม่ Longdo Cards : เก็บบัตรสมาชิกทุกบัตรไว้ในมือถือ