longdodict-blog
 
 

Noun ขยาย Noun

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-12-07 16:44

นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น

 

แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective  

 

แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ

 

ซึ่งควรเป็น birth certificate = ใบประกาศเกี่ยวกับการเกิด (หรือใบสูติบัตร นั่นเอง)

 

 

Lose, loss

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-11-27 19:06

มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา

 

หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ

 

มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ

 

lose        lost (past tense)         lost (past participle) = v. แพ้ หรือ ทำหาย

 

loss =  N. การแพ้ หรือ การสูญหาย

 

 

ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้กับพี่ LX ตอนที่ 7: V-ing หรือ To + V-inf

Submitted by Language Express on Thu, 2012-10-04 19:43

 

หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่สามารถทำให้เรามึนได้ง่ายๆเลยนะคะ อย่างคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “เวลา” ก็ทำให้ได้รู้ว่าแค่คำๆเดียว (the) ก็สามารถทำให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป (ใครที่ตามไม่ทัน อ่านแล้วงงว่าหมายถึงอะไร สามารถอ่านบทความเรื่อง “Do you have time? หรือ Do you have the time?” ได้ที่นี่ค่ะ)

 

 

การใช้ Articles (A, An, The) ฉบับย่อ แล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งสามตัวใช้ง่ายขนาดไหน

Submitted by EnglishParks on Thu, 2012-09-13 12:44

 

‘A’, ‘An’, ‘The’ สามองค์ประกอบในภาษาอังกฤษที่เราแสนจะคุ้นหน้าคุ้นตา ที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า “ไม่เคยเรียนเลยสามตัวนี้” แต่ทำไมหนอ คนไทยเรามักใช้สามตัวนี้แบบผิดๆ
A และ An ยังถือว่าค่อนข้างง่าย เมื่อใดที่ใช้ผิด หรือเขียนตกไป อาจเป็นเพราะหลงลืมเป็นครั้งคราว แต่การใช้ The ของคนไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ

1. ใช้ The นำทุกคำที่เป็นคำนาม โดยหวังว่า “ถ้าไม่ถูก..ครูบาอาจารย์ก็คงลบออกให้เอง”

2. เมื่อ The มันใช้ยากนัก ก็ไม่ใช้มันเสียเลย...หมดเรื่อง