ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน LongdoDict Vista Gadget (สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows Vista เท่านั้น, ไม่ทำงานบน XP หรือระบบปฏิบัติการแบบอื่นๆ) เป็นดังนี้

Steps

  1. ดาวน์โหลด LongdoDict Gadget สำหรับ Microsoft Windows Vista. หลังจากนั้น จะมีคำถามขึ้นมาว่าจะ Open หรือ Save ให้ตอบว่า Open
  2. เมื่อโหลดเสร็จ จะมีคำถามด้าน security ดังรูป ให้ตอบว่า Allow
  3. หลังจากนั้นจะมีคำถามอีก ว่าจะติดตั้งหรือไม่ ให้เลือก Install เพื่อติดตั้ง LongdoDict Gadget ลงใน side bar
  4. การติดตั้งเสร็จสิ้น. จะเห็น LongdoDict gadget ปรากฎอยู่ใน Side bar

  5. การใช้งาน ให้ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายลงในช่อง แล้วกด Enter. Gadget จะเปิด Browser ขึ้นมาพร้อมเปิดเว็บไปที่ dict.longdo.com เพื่อค้นหาความหมายของคำนั้นๆ

  6. นอกจากนี้ท่านสามารถป้อน web URL ลงในช่อง เพื่อใช้บริการ PopThai
Go to Top