ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กร่อน

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กร่อน-, *กร่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร่อน[V] erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่อน(กฺร่อน) ก. หมดไปสิ้นไปทีละน้อย, ร่อยหรอ, สึกหรอ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กร่อนสึกหรอ
คำที่มักเขียนผิด คือ กล่อน [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But none of these scars were fresh.แต่ไม่มีรอยแผลเป็นเหล่านี้มี ความสดใหม่ มันเป็นเช่นเดิมเป็นการกัด กร่อน The Old Man and the Sea (1958)
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต The Little Prince (1974)
Bump that. Roscoe cracked that door.ช่างฉัน ประตูกร่อนเพราะลูกตะกั่ว Bringing Down the House (2003)
It rots the senses in the headมันกัดกร่อนความรู้สึกในสมอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที Saw III (2006)
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง It Takes Two (2006)
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย 5 Centimeters Per Second (2007)
Because you were out strolling for a hooker?เพราะคุณออกร่อนหาคุณโส? Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I wouldn't be too quick to celebrate, Joseph.เป็นเทคนิคที่ทำให้เราตรวจหาจากการกัดกร่อนได้ใช่มั้ย? Wrecking Crew (2008)
You proved it yourself I didn't kill the weasel.ปัญหาคือการกัดกร่อนนี่... Wrecking Crew (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
Acid drips on bare skin.กรดที่หยดลงบนผิวหนังที่กร่อนไม่เหลือเนื้อ Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erode[VI] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erode[VT] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
wear away[PHRV] ค่อยๆ กัดกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. wear off
wear down[PHRV] ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง, Syn. wear away, wear off
wear off[PHRV] ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. rub off, wear away, wear down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carious(แคร์'เรียส) adj. ผุ,กร่อน, See also: cariosity n. ความผุ,ความกร่อน cariousness n. ความผุ,ความกร่อน, Syn. decayed
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
caustic(n) สิ่งที่กัดกร่อน
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top