Search result for

grassing

(433 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grassing-, *grassing*, grass
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grassing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grassing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grass[N] หญ้า, See also: บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, meadow
grass[SL] ผู้ที่บอกข้อมูล
grass[SL] กัญชา
grassy[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า, Syn. leafy, shady, woody
grassy[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี
grassed[N] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า
grass on[PHRV] แจ้งตำรวจ, See also: บอกตำรวจ, Syn. inform against
bluegrass[N] เพลงคันทรี่ของอเมริกัน
grassland[N] ทุ่งหญ้า, See also: ท้องทุ่ง, บริเวณที่มีหญ้าขึ้นมาก, Syn. meadow, prairie
grassroots[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนธรรมดา
grassroots[ADJ] ระดับสามัญชน, See also: ระดับธรรมดา, Syn. basic, fundamental
lemongrass[N] ตะไคร้
grass court[N] สนามเทนนิสที่เป็นสนามหญ้า
grass roots[N] ระดับธรรมดา, See also: ระดับพื้นฐาน, ระดับประชาชน, ชุมชน
grass snake[N] งูเล็กที่ไม่เป็นอันตราย
grass widow[N] แม่ม่าย, See also: หญิงที่แยกกันอยู่กับสามี
grasshopper[N] ตั๊กแตน, Syn. katydid
grasshopper[N] เครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่ง
grasshopper[N] เครื่องบินเล็ก, See also: เครื่องบินเล็กและเบา
sword grass[N] หญ้าลักษณะคล้ายดาบ
marram grass[N] หญ้าที่ขึ้นในทราย, Syn. marram
sparrowgrass[N] หน่อไม้ฝรั่ง, Syn. asparagus
grass widower[N] พ่อม่าย, See also: ชายที่แยกกันอยู่กับสามี
snake in the grass[IDM] คนขี้โกง, See also: คนเจ้าเล่ห์
knee-high to a grasshopper[IDM] ไม่สูงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grass(กราส) n. หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grass bladeใบหญ้า
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
grass clothผ้าป่าน
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grassland(กราส'แลนดฺ) n. ทุ่งหญ้า,ดินแดนที่มีทุ่งหญ้ามาก, Syn. pasture land
grassyadj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้า,เกี่ยวกับหญ้า,สีเขียว., See also: grassiness n.
sword grassn. หญ้าที่มีใบคล้ายดาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
grass(n) หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roots, grass๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grasslandทุ่งหญ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Citronella grassตะไคร้หอม [TU Subject Heading]
Grassesหญ้า [TU Subject Heading]
Grasslandsทุ่งหญ้า [TU Subject Heading]
Grassworkงานศิลปะจากต้นไม้ประเภทหญ้า [TU Subject Heading]
Guinea grassเสือแกลก (หญ้า) [TU Subject Heading]
Seagrassesหญ้าทะเล [TU Subject Heading]
Turfgrassesหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]
Turfgrasses industryอุตสาหกรรมหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]
Seagrass หญ้าทะเล
พืชชั้นสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งทะเล น้ำตื้นในเขตร้อนและ เขตอบอุ่น หญ้าทะเลเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีราก ลำต้น และดอกซึ่ง มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเช่นเดียวกับพืชทั่วไป ลักษณะโครงสร้างพิเศษ ของหญ้าทะเลประกอบด้วย ลำต้น ที่นอนราบตามพื้นทอดยาวเป็นปล้องๆ ซึ่งจะเป็นตัวชูก้านใบจมอยู่ในน้ำ บางชนิดมีการแตกก้านมากมาย ส่วนใหญ่จะมีดอกอยู่ใต้น้ำและการแพร่กระจายเกสรจะเกิดขึ้นใต้น้ำ ส่วนรากมีลักษณะคล้ายสมอช่วยยึดลำต้นได้ดีในดินโคลนและดินทราย หญ้าทะเลมีผนังเป็นเซลลูโลส ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้มีความทนทานต่อแรงดูดซึมผ่านของน้ำได้เป้นอ ย่างดี และทำให้ส่วนใหญ่จะไม่ถูกกินโดยสัตว์กินพืชเป็นอาหาร จึงทำให้หญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มากพบในจังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Grass Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า
อุณหภูมิต่ำสุดที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ที่บรรจุวัตถุเหลวสัมผัสพอดีกับยอดของใบหญ้าที่ตัดสั้น [สิ่งแวดล้อม]
Grass minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดยอด หญ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Grass Pollenเกสรหญ้า [การแพทย์]
Grass-Greenสีเขียวใส [การแพทย์]
Grassesหญ้า [การแพทย์]
Grasses, Bermudaหญ้าแพรก [การแพทย์]
Grasses, Johnsonหญ้าพง, [การแพทย์]
Grasses, Manilaหญ้านวลน้อย [การแพทย์]
Grasses, Panicหญ้าละมัน [การแพทย์]
Grasses, Paraหญ้าขน [การแพทย์]
Grasses, Thatchหญ้าคา [การแพทย์]
Grasshoppersตั๊กแตน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lovegrass (n ) หญ้าไข่ปู
vetiver grass (n) หญ้าแฝก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I bet those grass stains never came out.ฉันพนันว่า grass stains ไม่มีทางเป็นที่รู้จัก New Haven Can Wait (2008)
You feed your husband and children with crappy grass and beans, and you go buy a cello?เธอเลี้ยงสามีและลูกด้วย ผักและถั่วธรรมดาๆ แต้เธอไปซื้อเชลฌล่นี่นะ? Beethoven Virus (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
The butterflies flitted above the grass..."เหล่าผีเสื้อโบยบิยบนยอดหญ้า..." Inkheart (2008)
Mine's a picture of me and Marley... grasshoppers and ice cream.ของหนูคือรูปของหนูกับมาร์ลีย์ ตั๊กแตน แล้วก็ไอศครีม Marley & Me (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
It could be the grass and the trees are doing this now.มันอาจเป็นหญ้าแล้วก็ต้นไม้ที่ทำให้เกิดขึ้น The Happening (2008)
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ Bedtime Stories (2008)
In these vast foodlots, trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows.ในสวนเนื้ออันกว้างใหญ่นี้ วัวนับล้านเดินย่ำไปมา โดยไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น Home (2009)
# I'm gonna lay right down here in the grass ##อยากเอนกายลงนอนท่ามกลางสนามหญ้า# 500 Days of Summer (2009)
If anybody so much as bends a blade of grass in this place, I want him to be able to hear it.หากทุกคน Ichoff ใบหญ้า \ N. ฉันต้องการจะได้ยินมัน Prison Break: The Final Break (2009)
Awesome,there's 17 stations of bluegrass.เยี่ยม ,มี 17 สถานีของเพลงคันทรี่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
That's not,uh,bluegrass,actually. That's,uh,old-time country.ไม่ใช่นะ,เออ,คันทรี่ จริงๆแล้ว นั่นมันเพลงสมัยเก่าต่างหาก Hey! Mr. Pibb! (2009)
And in bluegrass,each instrument takes its turn playing the melody and improvising off it.ถ้าเป็นเพลงคันทรี่เครื่องดนตรีจะเล่น แบบอิมโพรไวส์ไม่ได้ตรงกับทำนอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
And the rabbit, only able to gather grass, makes the ultimate sacrifice.ส่วนกระต่าย ที่เก็บได้แค่ หญ้า ได้เสียสละมากที่สุด They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Grasshopper, you're gonna have to get creative to impress me.ไม่เอาน่า ลูกศิษย์ข้า จะทำให้อาจารย์ประทับใจ มันต้องครีเอทหน่อยสิ On the Head of a Pin (2009)
UH, IT'S A SMALL PATCH OF GRASSแล้ว คำแบบนั้นก็ใช่เฉพาะที่ ไอดาโฮตอนกลางเท่านั้น Soul Mates (2009)
My ashes were spread over grass I had once walked on... beneath trees that had once given me shade... on top of roses I once admired... and beside fences I once gossiped over.เถ้ากระดูกฉันถูกโปรยไปทั่วสนามที่ฉันเคยเดิน ใต้ต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาฉัน บนดอกกุหลาบที่ฉันเคยชื่นชม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Grass, trees.ไม่เป็นไร Adam Raised a Cain (2009)
We'll be okay if we make it to the tall grasses.ถ้าเราอยู่ในพงหญ้านั่น เราก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะ Defenders of Peace (2009)
Following the discovery of Separatist droids wandering the grassy wasteland,เมื่อค้นพบว่าพวกดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เตร็ดเตร่อยู่บนทุ่งหญ้าอันรกร้าง Blue Shadow Virus (2009)
If they were found in the grasslands, where'd they pick up all this mud?ถ้าพวกมันถูกพบอยู่บนทุ่งหญ้า ทำไมถึงมีโคลนติดอยู่เต็มเลยล่ะ? Blue Shadow Virus (2009)
Jan Di or Jap Cho... (*Jan Di is grass while Jap Cho is weed)จันดี หรือ จับโช (*จันดี คือหญ้า ส่วน จับโช คือ วัชพืช) Episode #1.1 (2009)
Hey, Jandi baht* (grass field)นี่ ยัยทุ่งหญ้า Episode #1.3 (2009)
* (grass field)ยัยต้นหญ้า จันดี , ฉันคิดว่าเธอนี่เข็มแข็งจริงจริง Episode #1.6 (2009)
Another piece of grasshopper pie.- ขอพายเพิ่มอีกชิ้น The Rhodes Not Taken (2009)
Now come on, let's go grab a lawn chair before we get stuck on the grass with the fire ants.มาเถอะ ไปนั่งเก้าอี้สนามหญ้ากัน ก่อนที่พวกเราจะติดหนึบอยู่ตรงสนามหญ้า กับพวกมดคันไฟ Everybody Says Don't (2009)
You are snakier than a snake in the grass.นายมันเจ้าเล่ห์ซะยิ่งกว่าอสรพิษซะอีก Release Me (2009)
The grass lawn here is still the same.จันดีเหมือนปกติ Episode #1.22 (2009)
[grass rustling][เสียงหญ้ากรอบแกรบ] Night of Desirable Objects (2009)
I always thought they'd head down there, move into some renovated Russian submarine, then come up and, you know, live happily in grass huts on a motu.ผมคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาตรงไปที่นั่น เข้าไปอยู่ในเรือดำรัสเซีย ที่ถูกบูรณะใหม่ แล้วออกมาอย่างมีความสุข Harbingers in a Fountain (2009)
If anybody so much as bends a blade of grass in this place,และถ้ามีใครเหยีบแม้แต่ปลายยอดหญ้า Free (2009)
We found a purse laying in the grass.เราเจอกระเป๋าถือ ตกอยู่ที่สนามหญ้า Bone Voyage (2009)
Want me to check you for grass stains?เอ่อ Social Psychology (2009)
Oh, my god, my life is degrassi high.พระเจ้า ให้ตายสิ ชีวิตผมเป็นอะไรเนี่ย Social Psychology (2009)
And the same thing killed the grass.และสิ่งเดียวกันนี้ ก็ฆ่าหญ้าตายไปหมด Grey Matters (2009)
Where are you going? [grass rustles] are you ok?เธอจะทำอะไร? เธอโอเคนะ? History Repeating (2009)
A field of green grass, in front of a postbox.จดหมายในทุ่งหญ้าสีเขียว Postman to Heaven (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We're being cut like grass.ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์ Star Trek (2009)
Up till now, he's only seen blades of grass before.ก่อนหน้านี้มันอยู่แต่บนใบหญ้า Womb (2010)
Your ass is grass, Matthew.ตูด ของคุณคือ หญ้า , แมทธิว I Spit on Your Grave (2010)
You guys need to take this ball out and play on the grass, okay?แม้กระทั่งพี่ใหญ่ยังคิดถึงความหลัง[ค่อยเป็นค่อยไป~] Our Family Wedding (2010)
The messenger has been put to grass.คนส่งข่างถูกฝังไปแล้ว Delicate Things (2010)
It's like crabgrass.มันล้มเหลวที่สุด It Hurts Me Too (2010)
You have much to learn, grasshopper.คุณต้องเรียนรู้ เจ้าตั๊กแตน Chuck Versus the Pink Slip (2010)
I've been throwing styrofoam into the trash since before you were born, and the sky is still blue and the grass is still green.ชั้นทิ้งโฟม มาตั้งแต่ก่อนเธอจะเกิดอีก แต่ฟ้าก็ยังคงฟ้าสดใส ต้นหญ้าก็ยังเขียวขจี The Glamorous Life (2010)
In seven days, reporter Tracey Pendergrass will arrive on campus, and my new star singer will have lost ten pounds, and be in a gende r-appropriate cheerleading uniform, or she is off the team.อีก 7 วัน นักข่าวจะมาที่นี่ เธอต้องลดน้ำหนัก 5 กิโล และใส่ชุดทีมให้ถูก Home (2010)
Mr. Pendergrass, let me explain. Just have a seat.- คุณเพนเดอร์กราส ฉันขออธิบาย Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grassA grasshopper and many ants lived in a field.
grassAnd he pointed to a bunch of high grass.
grassAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at the white clouds.
grassAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.
grassAs these trees grow tall, they rob the grass of light.
grassBecause of the drought the grass has withered.
grassCattle feed on grass.
grassCows are eating grass in the meadow.
grassCows live on grass.
grassDon't touch the grass.
grassDon't trample on the grass.
grassDon't walk on the grass.
grassFor four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.
grassGive me a grass of water.
grassGrandmother mows the grass in the garden.
grassGrass is luxuriant in summer.
grassGreen is associated with grass.
grassHe is lying on the grass.
grassHe lay at full length on the grass.
grassHe lay down on the grass.
grassHe lay down on the grass and went to sleep.
grassHe made a sign to me to keep off the grass.
grassHe made do with a bed of grass.
grassHer husband turned out to be a snake in the grass.
grassHe was lying on the grass.
grassHe was so tired that he laid himself on the grass.
grassI found them lying on the artificial grass.
grassI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
grassI hear the grass is green even in the winter in England.
grassI laid myself on the grass.
grassI lie on the grass.
grassIn about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.
grassI sometimes lie on the grass.
grassIt was so nice to sit on the grass in the spring sun.
grassJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.
grassKeep off grass.
grassKeep off the grass!
grassKeep off the grass.
grassKyoko is lying on the grass.
grassLet's sit here on the grass.
grassLet's sit on the grass.
grassMy brother used to idle away many hours lying on the grass.
grassMy dog often lies on the grass.
grassNothing but grass was to be seen in the prairie.
grassOne hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.
grassPandas feed on bamboo grass.
grassSheep feed on grass.
grassShe laid herself on the grass.
grassShe watched the grass turn green.
grassShe wove the grass into a basket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
อ้อ[N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
สนามหญ้า[N] lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count unit: สนาม, แห่ง
หญ้า[N] grass, Syn. ต้นหญ้า, Example: หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae
เขียวชอุ่ม[V] be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
ปาทังกา[N] patanga, See also: a species of grasshoppers, locust, Syn. ตั๊กแตนปาทังกา, Example: ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
แฝกหอม[N] elephant grass, See also: species used medicinally, Syn. แฝก, ต้นแฝกหอม, Example: ชาวบ้านกำลังนำใบแฝกหอมมามุงหลังค้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้
แฝกหอม[N] elephant grass, Syn. แฝก, ต้นแฝกหอม, Example: ชาวบ้านกำลังนำใบแฝกหอมมามุงหลังค้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้
พงหญ้า[N] dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count unit: พง, Thai definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
แวง[N] name of tree of reed-family, See also: grasses of various genera, used for thatching, Syn. ต้นปรือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Scleria poaeformis Retz. ในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นในน้ำ ใบยาวๆ ใช้มุงหลังคาและสานเสื่อเป็นต้น, Notes: (ถิ่นอีสาน)
ตั๊กแตน[N] grasshopper, See also: mantis, Example: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
ตะพุ่น[N] conscript whose duty is to cut grass for the king's elephants, See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables, Thai definition: พวกคนหลวงที่ถูกเกณฑ์ให้ปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง
ตะพุ่นหญ้าช้าง[N] punishment, See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants, Thai definition: โทษอาญาหลวงสมัยโบราณ
ตะไคร้[N] lemongrass, See also: Cymbopogon citratus Stapf, Example: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน, Count unit: ต้น, กอ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้
ติณชาติ[N] grass, Syn. หญ้า, Example: เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน, Thai definition: พืชจำพวกหญ้า
ตฤณชาติ[N] grasses, Syn. หญ้า, Example: ป่าแห่งนี้มีตฤณชาติหลายหลากเติบโตอยู่, Thai definition: หญ้าต่างๆ หลายๆ ชนิด, Notes: (สันสกฤต)
ตีนกา[N] goose grass, See also: clivers, yard grass, coarse tufted annual, eleusine indica, Syn. หญ้าตีนกา, หญ้าปากคอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้นๆ คล้ายตีนกา ใช้ทำยาได้
ถางหญ้า[V] remove grass, See also: clear of grass, cut grass, mow grass, Example: เขาถางหญ้าออกบ้างเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เมล็ดผักงอกงามขึ้นมา, Thai definition: ใช้มีดเป็นต้น ฟันหญ้าให้เตียน
ทอดหญ้า[V] feed animal with grass, See also: give an animal grass, Example: คนงานทอดหญ้าให้วัวที่อยู่ในฟาร์ม, Thai definition: ให้หญ้าแก่สัตว์
น้ำตะไคร้[N] lemon grass water, Example: น้ำตระไคร้ที่สกัดแล้วสามารถเอามาทาผิวกันยุงได้, Thai definition: น้ำหอมชนิดหนึ่ง มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแกมแดง สกัดจากต้นและใบตะไคร้
ชายเฟือย[N] grassy shore, Example: ครูคัดเรือเข้าหาฝังทิ่มหัวเรือแทรกเข้าไปในระหว่างชายเฟือย, Thai definition: ริมน้ำที่มีหญ้ารกๆ หรือมีไม้น้ำปกคลุม
ซาง[N] pampas grass, Syn. ไม้ซาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กบางยาวใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก หรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น
ดงหญ้า[N] patch of grass, Example: ฆาตกรฆ่ารัดคอหญิงสาว แล้วนำศพไปทิ้งที่ดงหญ้า, Count unit: ดง
ดงหญ้า[N] patch of grass, Example: ฆาตกรฆ่ารัดคอหญิงสาว แล้วนำศพไปทิ้งที่ดงหญ้า, Count unit: ดง
กอหญ้า[N] clump of grass, Example: นกที่วางไข่ตามกอหญ้า บนดินทราย หรือตามหิน ก็มักจะมีสีสันคล้ายพื้นที่บริเวณนั้นๆ เพื่อพรางตาจากศัตรู, Count unit: กอ
ขจี[V] be verdant, See also: be lush, be grassy, be green, be fresh, Syn. งามสดใส, Example: ต้นข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง
ชอุ่ม[V] verdant, See also: lush, grassy, Syn. ชุ่ม, สดชื่น
ตกสนับ[V] overgrow upon the old grass, Thai definition: อาการที่หญ้าโทรมทับหญ้าที่ขึ้นใหม่อีก
ต้มยำ[N] spicy lemongrass soup, See also: hot and sour soup, Example: แม่ครัวกำลังทำต้มยำกุ้ง, Count unit: ถ้วย,ชาม,หม้อ, Thai definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นต้มในน้ำเปล่าหรือในกะทิ ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด และปรุงรสเปรี้ยวเค็มด้วยน้ำพริกเผาหรือน้ำพริก
ทุ่งเลี้ยงสัตว์[N] grassland, See also: plains, meadow, prairie, pampas, pasturage, range
ทุ่งหญ้า[N] grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง
แม่ร้าง[N] grass widow, See also: divorcee, Syn. แม่ม่ายผัวร้าง, แม่ม่าย, แม่หม้าย, Thai definition: หญิงที่เลิกกับผัว
แห้วหมู[N] nut grass, Syn. หญ้าแห้วหมู, Example: ีหญ้าแห้วหมูขึ้นตามขอบสระบัวข้างบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Cyperus rotundus Linn. ในวงศ์ Cyperaceae หัวมีกลิ่นฉุน ใช้ทำยาได้
ห้ามเดินลัดสนาม[V] keep off the grass

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass   
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle   FR: faucher l'herbe
กกฟลอริด้า[n. exp.] (kok Fløridā) EN: Star grass   
กกแก้ว[n. exp.] (kok kaēo) EN: Star grass   
กราสฮอปเปอร์[TM] (Krāshøppoē) EN: Grasshopper   FR: Grasshopper
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมงโหย่งโหย[n.] (maēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมลงโหย่งโหย[n.] (malaēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink   FR: encre grasse [f]
ในระดับรากหญ้า[X] (nai radap rāk yā) EN: grassroots   
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp døk yā ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake   
นกหางนาค[n. exp.] (nok hāng nāk) EN: Striated Grassbird   FR: Mégalure des marais ; Rousserolle à tête striée [f] ; Grande Fauvette des marais [f]
นกพงตั๊กแตน[n. exp.] (nok phong takkataēn) EN: grasshoper-warbler   
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong takkataēn thāithøi sī thao) EN: Rusty-rumped Warbler ; Palla's Grasshoper Warbler ; Palla's Warbler   FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong yā) EN: grass-warbler   
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong yā) EN: Rufous-rumped Warbler ; Rufous-rumped Grassbird   FR: Grande Graminicole [f] ; Rousserolle à croupion roux [f] ; Graminicole du Bengale [f]
นกแสกทุ่งหญ้า[n. exp.] (nok saēk thung yā) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl   FR: Effraie du Cap [f]
นกยอดข้าวหางแพน[n. exp.] (nok yøt khāo hāng phaēn) EN: grass-warbler   
อ้อ[n.] (ø) EN: reed grass   FR: roseau [m] ; phragmite [m]
ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า[n. exp.] (phīseūa fā døk yā) EN: Lesser Grass Blue   
ผีเสื้อฟ้าขอบประกาย[n. exp.] (phīseūa fā khøp prakāi) EN: Grass Jewel   
ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก[n. exp.] (phīseūa fā khøp prakāi lek) EN: Small Grass Jewel   
ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง[n. exp.] (phīseūa fā sel jut pāsūng) EN: Pale Grass Blue   
ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน[n. exp.] (phīseūa nēn Aēndoēsan) EN: Anderson's Grass Yellow   
ผีเสื้อเณรจิ๋ว[n. exp.] (phīseūa nēn jiu) EN: Small Grass Yellow   
ผีเสื้อเณรสามจุด[n. exp.] (phīseūa nēn sām jut) EN: Three-spot Grass Yellow   
ผีเสื้อเณรส่าหรี[n. exp.] (phīseūa nēn sārī) EN: Chocolate Grass Yellow   
ผีเสื้อเณรธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nēn thammadā) EN: Common Grass Yellow   
พง[n.] (phong) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken   FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses   
ปราศจากไขมัน[X] (prātsajāk khaiman) EN: fat free   FR: sans matières grasses
ปุ้ย[adj.] (pui) EN: plumb ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; rondelet ; dodu ; grassouillet
ระดับธรรมดา[n. exp.] (radap thammadā) EN: grass roots   
ซาง[n.] (sāng) EN: pampas grass   
ซุ้มกระต่ายด่าง [n. exp.] (sumkratāi dāng) EN: Variegated mondo grass   
ตะไคร้[n.] (takhrai) EN: lemon grass   FR: citronnelle [f]
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper   FR: sauterelle [f]
ตั๊กแตนอีค่วง[n. exp.] (takkataēn ikhūang) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนอีโม่[n. exp.] (takkataēn īmō) EN: Spur-throated Grasshopper   
ตั๊กแตนอีแท่ด[n. exp.] (takkataēn īthaēt) EN: Band-wing Grasshopper   
ตั๊กแตนโม[n. exp.] (takkataēn mō) EN: Spur-throated Grasshopper   
ตั๊กแตนหน้าแหลม[n. exp.] (takkataēn nā laēm) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนง้าว[n. exp.] (takkataēn ngāo) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนหนวดยาว[n.] (takkataēn nūat yāo) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRASS    G R AE1 S
GRASSY    G R AE1 S IY0
GRASSI    G R AE1 S IY0
GRASSL    G R AE1 S AH0 L
GRASSE    G R AE1 S
GRASSO    G R AE1 S OW0
GRASSES    G R AE1 S AH0 Z
GRASSER    G R AE1 S ER0
GRASSEL    G R AE1 S AH0 L
GRASSED    G R AE1 S T
GRASSIA    G R AA1 S IY0 AH0
GRASSMAN    G R AE1 S M AH0 N
LOGRASSO    L OW0 G R AA1 S OW0
GRASSLEY    G R AE1 S L IY0
GRASSERS    G R AE1 S ER0 Z
EELGRASS    IY1 L G R AE2 S
DEGRASSE    D IH0 G R AA1 S IY0
INGRASSIA    IH0 NG G R AA1 SH AH0
GRASSROOT    G R AE1 S R UW2 T
GRASSLIKE    G R AE1 S L AY2 K
SNODGRASS    S N AA1 D G R AE2 S
TALLGRASS    T AA1 L G R AE2 S
GRASSLAND    G R AE1 S L AE2 N D
BLUEGRASS    B L UW1 G R AE2 S
GRASSFIELD    G R AE1 S F IY2 L D
SHORTGRASS    SH AO1 R T G R AE2 S
GRASSGREEN    G R AE1 S G R IY2 N
GRASSROOTS    G R AE1 S R UW2 T S
GRASSLANDS    G R AE1 S L AE2 N D Z
GRASSHOPPER    G R AE1 S HH AA2 P ER0
PENDERGRASS    P EH1 N D ER0 G R AH0 S
GRASSFIELD'S    G R AE1 S F IY2 L D Z
GRASSHOPPERS    G R AE1 S HH AA2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grass    (v) (g r aa1 s)
grassy    (j) (g r aa1 s ii)
grassed    (v) (g r aa1 s t)
grasses    (v) (g r aa1 s i z)
grassier    (j) (g r aa1 s i@ r)
grassing    (v) (g r aa1 s i ng)
grassiest    (j) (g r aa1 s i i s t)
grassland    (n) (g r aa1 s l a n d)
grasslands    (n) (g r aa1 s l a n d z)
grassroots    (n) (g r aa1 s r uu t s)
couch-grass    (n) - (k au1 ch - g r aa s)
grasshopper    (n) (g r aa1 s h o p @ r)
grasshoppers    (n) (g r aa1 s h o p @ z)
pampas-grass    (n) - (p a1 m p @ s - g r aa s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basisdemokratie {f}grassroots democracy [Add to Longdo]
Gras {n} [bot.] | Gräser {pl}grass | grasses [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]
Grashalm {m} | Grashalme {pl}blade of grass | blades of grass [Add to Longdo]
Heuschrecke {f}grasshopper; hopper [Add to Longdo]
Quecke {f}twitch grass [Add to Longdo]
Rasen {m}grass [Add to Longdo]
Spielwiese {f}grass play area [Add to Longdo]
Strohwitwe {f}grass widow [Add to Longdo]
Strohwitwer {m}grass widower [Add to Longdo]
Wiese {f}grassland [Add to Longdo]
Wollgras {n} [bot.]cotton grass [Add to Longdo]
bodenständig {adj}grassroots [Add to Longdo]
grasgrün {adj}grass-green [Add to Longdo]
grasig {adj} | grasiger | am grasigstengrassy | grassier | grassiest [Add to Longdo]
grassierento rage; to be rampant [Add to Longdo]
grassieren; umgehento be rife [Add to Longdo]
Betreten des Rasens verboten!Keep off the grass! [Add to Longdo]
Rasen betreten verboten!Keep off the grass! [Add to Longdo]
Katzengrassänger {m} [ornith.]Large Grass Warbler [Add to Longdo]
Strichelkopf-Schilfsteiger {m} [ornith.]Striated Canegrass Warbler [Add to Longdo]
Bartgrassänger {m} [ornith.]Moustached Grass Warbler [Add to Longdo]
Kapgrassänger {m} [ornith.]Cape Grassbird [Add to Longdo]
Brauengrasschlüpfer {m} [ornith.]Grey Grass Wren [Add to Longdo]
Carpentariagrasschlüpfer {m} [ornith.]Red-winged Grass Wren [Add to Longdo]
Eyregrasschlüpfer {m} [ornith.]Eyrean Grass Wren [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Grasschlüpfer {m} [ornith.]Black Grass Wren [Add to Longdo]
Zimtgrasschlüpfer {m} [ornith.]Dusky Grass Wren [Add to Longdo]
Streifengrasschlüpfer {m} [ornith.]Striped Grass Wren [Add to Longdo]
Dickschnabel-Grasschlüpfer {m} [ornith.]Thick-billed Grass Wren [Add to Longdo]
Weißkehl-Grasschlüpfer {m} [ornith.]White-throated Grass Wren [Add to Longdo]
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
オーチャードグラス[, o-cha-dogurasu] (n) orchard grass [Add to Longdo]
グラス[, gurasu] (n) (1) glass; (2) grass; (P) [Add to Longdo]
グラスコート[, gurasuko-to] (n) grass court [Add to Longdo]
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski [Add to Longdo]
グラスホッパー[, gurasuhoppa-] (n) grasshopper [Add to Longdo]
グラスルートデモクラシー[, gurasuru-todemokurashi-] (n) grassroots democracy [Add to Longdo]
チモシー;ティモシー[, chimoshi-; teimoshi-] (n) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana) [Add to Longdo]
リボングラス[, ribongurasu] (n) ribbongrass [Add to Longdo]
レモングラス[, remongurasu] (n) lemongrass (Cymbopogon citratus); lemon grass [Add to Longdo]
ローン[, ro-n] (n) (1) loan; (2) roan; (3) lawn (i.e. short grass); (4) lawn (type of cotton cloth); (P) [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
一木一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place) [Add to Longdo]
稲子;蝗[いなご;こう(蝗), inago ; kou ( inago )] (n) (1) (uk) rice grasshopper (of genus Oxya); (2) grasshopper; locust (of family Catantopidae) [Add to Longdo]
羽長蝗[はねながいなご, hanenagainago] (n) rice grasshopper [Add to Longdo]
黄蝶[きちょう;キチョウ, kichou ; kichou] (n) (1) (uk) large grass yellow (species of butterfly, Eurema hecabe); common grass yellow; (2) yellow butterfly [Add to Longdo]
[おぎ, ogi] (n) Amur silvergrass (Miscanthus sacchariflorus); (P) [Add to Longdo]
夏草[なつくさ;なつぐさ, natsukusa ; natsugusa] (n) summer grass [Add to Longdo]
蚊帳吊草;莎草[かやつりぐさ;しゃそう;カヤツリグサ, kayatsurigusa ; shasou ; kayatsurigusa] (n) (1) (uk) galingale (any plant of genus Cyperus, esp. species Cyperus microiria); (2) (しゃそう only) (See 浜菅) nut grass (Cyperus rotundus) [Add to Longdo]
鎌止め[かまどめ, kamadome] (n) cutting grass and trees is prohibited [Add to Longdo]
鴨茅[かもがや, kamogaya] (n) orchard grass [Add to Longdo]
茅;茅萱;白茅[ちがや;ち(茅);チガヤ, chigaya ; chi ( me ); chigaya] (n) (uk) cogon grass (Imperata cylindrica) [Add to Longdo]
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching [Add to Longdo]
茅の輪[ちのわ, chinowa] (n) (See 夏越の祓) cogon grass ring (through which people pass during summer purification rites) [Add to Longdo]
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass [Add to Longdo]
刈る(P);苅る[かる, karu] (v5r,vt) to cut (hair); to mow (grass); to harvest; to clip; to shear; to reap; to trim; to prune; (P) [Add to Longdo]
干し草;干草;乾草[ほしくさ;ほしぐさ;かんそう(乾草), hoshikusa ; hoshigusa ; kansou ( inui kusa )] (n) hay; dry grass [Add to Longdo]
甘藻[あまも, amamo] (n) eelgrass [Add to Longdo]
機織り虫[はたおりむし, hataorimushi] (n) grasshopper [Add to Longdo]
菊牛蒡;菊ごぼう[きくごぼう;キクゴボウ, kikugobou ; kikugobou] (n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica); Spanish salsify; viper's grass [Add to Longdo]
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
金蛇;蛇舅母[かなへび;カナヘビ, kanahebi ; kanahebi] (n) (uk) lacertid (any lizard of family Lacertidae, esp. the Japanese grass lizard, Takydromus tachydromoides) [Add to Longdo]
狗尾草[えのころぐさ;エノコログサ, enokorogusa ; enokorogusa] (n) (uk) green foxtail (species of annual grass, Setaria viridis) [Add to Longdo]
熊笹;隈笹[くまざさ;クマザサ, kumazasa ; kumazasa] (n) (uk) kuma bamboo grass (Sasa veitchii); Veitch's bamboo [Add to Longdo]
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
古草[ふるくさ, furukusa] (n) last year's grass; dead grass [Add to Longdo]
枯れ草;枯草;かれ草[かれくさ;こそう(枯草), karekusa ; kosou ( ko kusa )] (n) dry grass; dead grass; hay; withered grass [Add to Longdo]
枯れ尾花;枯尾花[かれおばな, kareobana] (n) withered silver grass [Add to Longdo]
香草[こうそう, kousou] (n) herb; fragrant grass [Add to Longdo]
高麗芝[こうらいしば, kouraishiba] (n) Korean lawn grass [Add to Longdo]
腰蓑;腰簑[こしみの, koshimino] (n) straw skirt; grass skirt [Add to Longdo]
笹(P);篠;小竹[ささ, sasa] (n) bamboo grass; (P) [Add to Longdo]
笹原[ささはら, sasahara] (n) field of bamboo grass [Add to Longdo]
山棟蛇;赤棟蛇[やまかがし;ヤマカガシ, yamakagashi ; yamakagashi] (n) (uk) tiger keelback (Rhabdophis tigrinus); ringed grass snake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
剪草机[jiǎn cǎo jī, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄠˇ ㄐㄧ, / ] grass mower [Add to Longdo]
剪草除根[jiǎn cǎo chú gēn, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄠˇ ㄔㄨˊ ㄍㄣ, ] lit. cut grass and pull out roots (成语 saw); fig. to destroy root and branch; to eradicate [Add to Longdo]
割草[gē cǎo, ㄍㄜ ㄘㄠˇ, ] mow grass [Add to Longdo]
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass [Add to Longdo]
呼伦贝尔草原[Hū lún bèi ěr cǎo yuán, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Hulunbuir grasslands of inner Mongolia [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] grasshopper chirp; mosquito buzz [Add to Longdo]
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies) [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit [Add to Longdo]
如草[rú cǎo, ㄖㄨˊ ㄘㄠˇ, ] grassy [Add to Longdo]
宿草[sù cǎo, ㄙㄨˋ ㄘㄠˇ, 宿] last year's grass (on sb's grave) [Add to Longdo]
寸草不生[cùn cǎo bù shēng, ㄘㄨㄣˋ ㄘㄠˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥ, ] "not even a blade of grass grows" [Add to Longdo]
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains [Add to Longdo]
张旭[Zhāng Xù, ㄓㄤ ㄒㄩˋ, / ] Zhang Xu (probably early 8th century), Tang dynasty poet and calligrapher, most famous for his grass script 草書|草书 [Add to Longdo]
招风惹草[zhāo fēng rě cǎo, ㄓㄠ ㄈㄥ ㄖㄜˇ ㄘㄠˇ, / ] lit. call the fire to burn the grass (成语 saw); to cause a quarrel by provocation; to stir up trouble [Add to Longdo]
支部[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party [Add to Longdo]
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass [Add to Longdo]
水草[shuǐ cǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, ] water plants; habitat with water source and grass [Add to Longdo]
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage [Add to Longdo]
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test [Add to Longdo]
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草 [Add to Longdo]
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, ] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia [Add to Longdo]
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , ] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on [Add to Longdo]
禾本科[hé běn kē, ㄏㄜˊ ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] poaceae (i.e. grasses, old name Gramineae) [Add to Longdo]
禾草[hé cǎo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˇ, ] grass [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] grass; weeds [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] grass; tares [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] raincape made of grass [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] fine woven grass mat [Add to Longdo]
绿草[lǜ cǎo, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ, 绿 / ] green grass [Add to Longdo]
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿 / ] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙 [Add to Longdo]
芝焚蕙叹[zhī fén huì tàn, ㄓ ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˋ, / ] lit. when one grass burns the other grass sighs (成语 saw); fig. to have sympathy with a like-minded person in distress [Add to Longdo]
芝焚蕙叹[zhī fén huì tàn, ㄓ ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˋ, / ] lit. when one grass burns the other grass sighs (成语 saw); fig. to have sympathy with a like-minded person in distress [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] cut grass; hay; straw; fodder; surname Chu [Add to Longdo]
刍荛[chú ráo, ㄔㄨˊ ㄖㄠˊ, / ] to mow grass and cut firewood; grass mower; woodman [Add to Longdo]
刍议[chú yì, ㄔㄨˊ ㄧˋ, / ] lit. grass-cutter's comment (谦辞 humble expression); fig. my observation as a humble layman; my humble opinion [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] Boehmeria nivea; Chinese grass [Add to Longdo]
苎麻[zhù má, ㄓㄨˋ ㄇㄚˊ, / ] rush (tall grass); bulrush; Boehmeria; ramie [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, ] pointed grass blade; to prick [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] denseness of grass-foliage [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough [Add to Longdo]
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie [Add to Longdo]
草山[cǎo shān, ㄘㄠˇ ㄕㄢ, ] Grassy Hill (hill in Hong Kong) [Add to Longdo]
草书[cǎo shū, ㄘㄠˇ ㄕㄨ, / ] grass script (a style of Chinese calligraphy); cursive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grass \Grass\, v. t. [imp. & p. p. {Grassed}; p. pr. & vb. n.
   {Grassing}.]
   1. To cover with grass or with turf.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose, as flax, on the grass for bleaching, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to the grass or ground; to land; as, to grass a
    fish. [Colloq.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top