Search result for

ging

(131 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ging-, *ging*, g
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ginge[SL] คนที่มีผมสีน้ำตาลทอง, Syn. ging’er
ginger[N] ขิง, See also: ขิงผง, ต้นขิง
gingham[N] ผ้าฝ้ายลายตาหมากรุก
gingiva[N] เหงือก (ทางแพทยศาสตร์), Syn. gum
gingerly[ADJ] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly[ADV] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. carefully, cautiously, Ant. incautiously
ginger up[PHRV] ทำให้มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้มีประสิทธิภาพ, ทำให้มีผล
ging’er[SL] คนที่มีผมสีน้ำตาลทอง, Syn. ginge
ginger ale[N] น้ำขิง
gingerroot[N] ขิง, Syn. ginger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)
gingham(จิง'แฮม) n. ผ้าฝ้ายลายตาราง
gingiva(จินไจ'วะ) n. เหงือก, See also: gingival adj. -pl. gingivae
gingivitis(จินจะไว'ทิส) n. โรคเหงือกอักเสบ
baggingn. วัตถุที่ใช้ทำถุง,การบรรจุลงถุง
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets

English-Thai: Nontri Dictionary
ginger(n) ขิง
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
edging(n) การขลิบริม,การแต่งขอบ,การทำให้คม,ขอบ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hanging(n) การแขวนคอ,การห้อย,สิ่งที่แขวน
leggings(n) สนับแข้ง
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gingerbread workลายขนมปังขิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, attachedเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, freeเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva; gumเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva; gum; ulaเหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival-เหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival abscessฝีเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival atrophyการฝ่อของเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival cleftรอยเหงือกแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival conlour; gingival contour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gingerขิง [TU Subject Heading]
Ginger Aleน้ำขิง [การแพทย์]
Gingivaเหงือก [TU Subject Heading]
Gingivaเหงือก [การแพทย์]
Gingiva, Carcinoma ofมะเร็งของเหงือก [การแพทย์]
Gingival Diseasesเหงือก, โรค [การแพทย์]
Gingival fluidน้ำเหลืองเหงือก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gingival Hypertrophyเหงือกงอกเกิน, [การแพทย์]
Gingival Neoplasmsเหงือก, เนื้องอก [การแพทย์]
Gingival overgrowthเหงือกโตเกินปกติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But not the ginger nut.But not the ginger nut. Adverse Events (2008)
I doubt the woman could threaten our democracy with gingivitis.ผมคาดว่าผู้หญิงคนนั้น จะโจมตีประชาธิปไตยของเราด้วยโรคเหงือก WarGames: The Dead Code (2008)
How about ginger from season 2 of "Gilligan's Island"?แล้ว จินเจอร์ จากเรื่อง จินลิแกนส์ ไอส์แลนด์ ปี2ล่ะเป็นไง? Lucifer Rising (2009)
That's very... Thoughtful, ginger.นั่นมันช่างรอบคอบมาก จินเจอร์ Scratches (2009)
Ginger.จินจอ Episode #1.1 (2009)
Ginger!Ginger! Episode #1.5 (2009)
Ginger!Ginger! Episode #1.5 (2009)
Let's tell Ginger right away.ไปบอก Ginger เถอะ Episode #1.12 (2009)
Unless you want to lose your man To a mentally ill ginger pygmy with eyes like a bush baby.นอกจากเธออยากจะเสียสามี ให้กับยัยเพี้ยนตัวเตี้ยตาโต Vitamin D (2009)
Ginger coconut. Blue Hawaiian.มะพร้าวขิง บูลฮาวายเอี้ยน White to Play (2009)
Ginger ale?น้ำขิงหน่อยมั้ย? White to Play (2009)
Plus,they all have add and although my husband nor I have red hair, they are all creepy ginger kids.แถมยังสมาธิสั้น และทั้งสามีและฉันไม่มีใครผมแดง แต่ลูกฉันดันหัวแดงน่าเกลียด Throwdown (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขิง[N] ginger, Example: ยาไทยที่มีขิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยขับลมได้ดี, Count unit: แง่ง, หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager

CMU English Pronouncing Dictionary
GING    JH IH1 NG
GINGER    JH IH1 N JH ER0
GINGLES    JH IH1 NG G AH0 L Z
GINGHAM    G IH1 NG AH0 M
GINGERY    JH IH1 N JH ER0 IY0
GINGOLD    JH IH1 N G OW2 L D
GINGRAS    G IH1 NG G R AH0 Z
GINGOLD    G IH1 N G OW2 L D
GINGELL    G IH1 NG G AH0 L
GINGERLY    JH IH1 N JH ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ginger    (v) (jh i1 n jh @ r)
gingko    (n) (g i1 ng k ou)
gingers    (v) (jh i1 n jh @ z)
gingham    (n) (g i1 ng @ m)
gingkos    (n) (g i1 ng k ou z)
Gingrich    (n) (g i1 n g r i ch)
gingered    (v) (jh i1 n jh @ d)
gingerly    (j) (jh i1 n jh @ l ii)
gingkoes    (n) (g i1 ng k ou z)
gingering    (v) (jh i1 n jh @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
ging, See also: gehen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gingivitis {m}gingivitis [Add to Longdo]
gingwalked [Add to Longdo]
ging alleinsoloed [Add to Longdo]
ging herumskirted [Add to Longdo]
ging zurückretrograded [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格子棉布[gé zi mián bù, ㄍㄜˊ ㄗ˙ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] gingham [Add to Longdo]
姜汁[jiāng zhī, ㄐㄧㄤ ㄓ, / ] ginger ale [Add to Longdo]
姜饼[jiāng bǐng, ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˇ, / ] gingerbread [Add to Longdo]
薑黄色[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]
齿龈炎[chǐ yín yán, ㄔˇ ˊ ㄧㄢˊ, 齿 / ] gingivitis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
デバッグ行[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銀河[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ging \Ging\, n.
   Same as {Gang}, n., 2. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      There is a knot, a ging, a pack, a conspiracy against
      me.                   --Shak.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fag
 
 1. (ged, ging), didinmek, çalışıp yorulmak, uğraşmak
 2. çalıştırıp yormak
 3. uşak gibi çalıştırmak. (özellikle ingiltere'de öğrenciler arasında)
 4. (ing.) üst sınıftaki öğrenciye hizmet eden öğrenci
 5. (A.B.D.), (argo) homoseksüel erkek. fag end kumaşın kötü dokunmuş başı veya sonu
 6. halatın gevşek ucu
 7. işe yaramayan artık şey. be fagged out bitkin bir halde olmak, bitap düşmek.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ging [giŋ]
   ambulated; walked
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top