Search result for

gingering

(150 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gingering-, *gingering*, ginger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gingering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gingering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ginger[N] ขิง, See also: ขิงผง, ต้นขิง
gingerly[ADJ] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly[ADV] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. carefully, cautiously, Ant. incautiously
ginger up[PHRV] ทำให้มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้มีประสิทธิภาพ, ทำให้มีผล
ginger ale[N] น้ำขิง
gingerroot[N] ขิง, Syn. ginger
ginger beer[SL] ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
gingerbread[N] ขนมรสขิง
gingerbread[N] เครื่องประดับหรูหรา
gingerbread[VT] ปรุงรสด้วยขิง, See also: ใส่รสขิง
ginger group[N] กลุ่มคนในพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

English-Thai: Nontri Dictionary
ginger(n) ขิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gingerbread workลายขนมปังขิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gingerขิง [TU Subject Heading]
Ginger Aleน้ำขิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ginger.- GingerDeath Notice (1975)
But not the ginger nut.But not the ginger nut. Adverse Events (2008)
How about ginger from season 2 of "Gilligan's Island"?แล้ว จินเจอร์ จากเรื่อง จินลิแกนส์ ไอส์แลนด์ ปี2ล่ะเป็นไง? Lucifer Rising (2009)
That's very... Thoughtful, ginger.นั่นมันช่างรอบคอบมาก จินเจอร์ Scratches (2009)
Ginger.จินจอ Episode #1.1 (2009)
Ginger!GingerEpisode #1.5 (2009)
Ginger!GingerEpisode #1.5 (2009)
Let's tell Ginger right away.ไปบอก Ginger เถอะ Episode #1.12 (2009)
Unless you want to lose your man To a mentally ill ginger pygmy with eyes like a bush baby.นอกจากเธออยากจะเสียสามี ให้กับยัยเพี้ยนตัวเตี้ยตาโต Vitamin D (2009)
Ginger coconut. Blue Hawaiian.มะพร้าวขิง บูลฮาวายเอี้ยน White to Play (2009)
Ginger ale?น้ำขิงหน่อยมั้ย? White to Play (2009)
Plus,they all have add and although my husband nor I have red hair, they are all creepy ginger kids.แถมยังสมาธิสั้น และทั้งสามีและฉันไม่มีใครผมแดง แต่ลูกฉันดันหัวแดงน่าเกลียด Throwdown (2009)
There's ginger ale in the cup holder. If you need anything, honk twice.โซดาน้ำขิงอยู่ตรงที่วางถ้วย จะเอาอะไรให้กดแตรสองที The Floating Anniversary (2009)
- like, a little gingerbread man at the wheel,เหมือนมนุษย์ขนมขิงขับรถ Introduction to Statistics (2009)
Three Butterbeers, and some ginger in mine, please. Oh, bloody hell.บัตเตอร์เบียร์สามแก้ว และจินเจอร์สำหรับฉัน ขอบคุณ โอ้ว นี่มันอะไรกัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
"Ginger.จินเจอร์ Hotel for Dogs (2009)
She likes gingered dwarfs.เธอชอบคนเตี้ยผมแดง Sherlock Holmes (2009)
Well you've got your ring, and I've got the address for my ginger midget.เอาล่ะ คุณได้แหวนแล้ว\ และผมได้ที่อยู่ของเจ้าคนแคระ Sherlock Holmes (2009)
Irene was here, either that or the ginger midget wore the same Parisian perfume.ไอรีน แอดเลอร์มาที่นี่ ถ้าไม่ใช่เจ้าแคระนั่นคงใส่ น้ำหอมจากปารีสกลิ่นเดียวกัน Sherlock Holmes (2009)
All that's missing is a ginger midget.ไม่พลาดแน่แค่ขาดไป ก็แค่คนแคระผมแดง Sherlock Holmes (2009)
Reardon, the ginger midget.รีโอดอล คนแคระผมแดง ใช้แทน คน Sherlock Holmes (2009)
Now we know what the ginger midget was working on.ที่นี้ก็รู้แล้วว่าคนแคระทำอะไร มันก็คือปฎิบัติการณ์แห่งสงคราม Sherlock Holmes (2009)
Or, ginger ale. That'll settle your stomach. I'll get some.พ่อดีใจที่หนูทำอย่างนั้น Edge of Darkness (2010)
Always keep some ginger ale on hand.บางทีลูกต้องบอกพ่อ ว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจ Edge of Darkness (2010)
I want a glass of ginger ale.พระเจ้าช่วย Edge of Darkness (2010)
Get him a ginger ale.โจเน็ด: โดนเอ็มม่าเต็มๆ Edge of Darkness (2010)
-I'll have a ginger ale. -Certainly.ผมเพียงอยากทราบว่า คุณเกี่ยวข้องอะไรกับเอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
Get Detective Craven a ginger ale, would you?- ค้นหาว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะหรือ - สิ่งที่เกิดขึ้น มันมีอยู่ในหนังสือพิมพ์หมดแล้ว Edge of Darkness (2010)
The lacquered pork with that ginger confit. Tuna tartare?เอาเป็นหมูราดซอสโรยขิงดอง ยำทูน่า The Social Network (2010)
That and some warm ginger ale always does the trick.ด้วยน้ำขิงอุ่นๆ แต่รสเข้มข้น In This Home on Ice (2010)
Ginger's coming in later. He would glamour her in a heartbeat.เขาใช้เสน่ห์กับเธอได้ Evil Is Going On (2010)
Ginger, dear, where do you live?จิงเจอร์ บ้านคุณอยู่ที่ไหน Everything Is Broken (2010)
Your mom will be here soon. I'll go and get you some ginger ale.แม่เธอกำลังมา เดี๋ยวฉันเอาน้ำขิงมาให้ Home (2010)
Why, only last year, a list was posted ranking McKinley's ten ugliest Gingers.มีจัดอันดับ 10 สาวน่าเกลียด ของแมคคินลี่ย์ Bad Reputation (2010)
I noticed the way he touched his nose very gingerly.ฉันสังเกตเห็นอาการ ตอนเขาแตะจมูกอย่างเบามือ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
My famous ginger-peach cobbler.ของขึ้นชื่อของฉัน พีชอบขิง Weekend at Bobby's (2010)
* And I miss your ginger hair **ฉันคิดถึงผมของเธอ* Special Education (2010)
* And I've missed your ginger hair **ฉันคิดถึงผมของเธอ* Special Education (2010)
I realize you're only half orangutan, but I'm still very allergic to your lustrous ginger mane.ฉันเพิ่งคิดได้ว่าเธอก็ยังเป็นลูกครึ่งอุรังอุตัง และฉันก็แพ้ขิงที่เธอกินด้วย Grilled Cheesus (2010)
...Go as Janet, because obviously, she's a ginger... he's winning.ฉันจะแต่งตัวเป็น Janet เพราะว่า -เธอเป็นสาวผมแดง -คาร์ลเป็นผู้ชนะ The Rocky Horror Glee Show (2010)
Hey, Ginger.เฮ้ จินเจอร์ Chuck Versus the First Fight (2010)
No. The stripper's name was ginger.ไม่สิ นักระบำเปลื้องผ้าคนนั้นชื่อจิงเจอร์ Sorry Grateful (2010)
- Ginger!- ขิง - ต้นหอม Kung Fu Panda Holiday (2010)
- Gingerbread.- ขิงค่ะ Bad Teacher (2011)
Ginger! Bring him upstairs. You got 10 minutes.จิงเจอร์ พาเขาไปข้างบน นายมีเวลา 10 นาที Fright Night (2011)
- You're a nut job. Ginger!- คุณมันเพี้ยนไปแล้ว จิงเจอร์ Fright Night (2011)
What, in Clark County, Nevada? Ginger!อะไรนะ ในคลาร์ก เคาน์ตี้ เนวาด้าหรือ จิงเจอร์ Fright Night (2011)
Ginger, we've got a delivery!จิงเจอร์ ของเรามาแล้ว Fright Night (2011)
So much potential... and you've resorted to fantasizing about Conan "Ginger Junk" O'Brien.เธอออกจะเก่งขนาดนี้ แต่กลับอยากจะไปแต่ง กับโคแนน โอไบรอั้นหัวแดง Crazy, Stupid, Love. (2011)
I have to do it very gingerly.ผมต้องทำอย่าแผ่วเบา Frontierland (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขิงแห้ง[N] dried ginger, Example: เราสามารถเอาขิงแห้งมาต้มเป็นน้ำดื่มได้, Thai definition: ขิงชนิดหนึ่งที่ตากแห้ง ใช้เป็นเครื่องยาไทย
ขิง[N] ginger, Example: ยาไทยที่มีขิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยขับลมได้ดี, Count unit: แง่ง, หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้
ปุด[N] species of wild ginger, See also: Archasma megalocheilos, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิดหนึ่ง
ต้มส้ม[N] fish soup with ginger, See also: sweet and sour soup, tamarind flavored soup, Example: คุณยายอยากกินต้มส้ม, Count unit: ถ้วย,ชาม,หม้อ, Thai definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้เนื้อปลาต้มในน้ำแกงที่ปรุงด้วยกะปิ ขิง หัวหอม พริกไทย ส้มมะขาม และ น้ำตาล มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขิง[n.] (khing) EN: ginger   FR: gingembre [m]
ขิงแดง [n. exp.] (khing daēng) EN: Red ginger   
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger   
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger   
ขิงสด [n. prop.] (khing sot) EN: fresh ginger   FR: gingembre frais [m]
กระชาย[n.] (krachāi) EN: galingale ; lesser ginger ; Chinese Key   FR: petit galanga [m] ; gingembre aromatique [m]
กระทือ[n.] (kratheū) EN: Wild Ginger ; Martinique Ginger   
กระทือด่าง[n. exp.] (kratheū dāng) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily   
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
น้ำขิง[n. exp.] (nām khing) EN: ginger ale ; ginger beer   FR: bière de gingembre [f]
ผัดพริกขิงหมูกับถั่วฝักยาว[xp] (phat phrik khing mū kap thūa fak yāo) EN: pork fried with chillies, ginger and string beans   
ต้มส้ม[n.] (tom-som) EN: fish soup with ginger ; sweet and sour soup ; tamarind flavoured soup   
ว่านเปราะหอม [n. exp.] (wān prǿhøm) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   
ว่านอูด [n. exp.] (wān ūt) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
GINGER    JH IH1 N JH ER0
GINGERY    JH IH1 N JH ER0 IY0
GINGERLY    JH IH1 N JH ER0 L IY0
GINGERICH    G IH1 NG G ER0 IH0 K
GINGERBREAD    JH IH1 N JH ER0 B R EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ginger    (v) (jh i1 n jh @ r)
gingers    (v) (jh i1 n jh @ z)
gingered    (v) (jh i1 n jh @ d)
gingerly    (j) (jh i1 n jh @ l ii)
gingering    (v) (jh i1 n jh @ r i ng)
gingerbread    (n) (jh i1 n jh @ b r e d)
gingerbreads    (n) (jh i1 n jh @ b r e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingwer {m} | mit Ingwer würzend | mit Ingwer gewürztginger | gingering | gingered [Add to Longdo]
Kreuzung vierer gleichranginger Straßenfour-way stop [Am.] [Add to Longdo]
Lebkuchen {m}gingerbread [Add to Longdo]
Pfefferkuchen {m}gingerbread [Add to Longdo]
Spekulatius {m} [cook.]gingery biscuit [Br.]; gingery cookie [Am.] [Add to Longdo]
behutsam {adv}gingerly [Add to Longdo]
jdn. ans Arbeiten bringento ginger someone up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ジンジャー[, jinja-] (n) ginger [Add to Longdo]
ジンジャーエール[, jinja-e-ru] (n) ginger ale [Add to Longdo]
ジンジャーケーキ[, jinja-ke-ki] (n) ginger cake [Add to Longdo]
ジンジャースナップ[, jinja-sunappu] (n) gingersnap [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵,冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) [Add to Longdo]
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan [Add to Longdo]
乾生姜[かんしょうが, kanshouga] (n) powdered ginger [Add to Longdo]
寒葵;杜衡[かんあおい;とこう(杜衡);カンアオイ, kan'aoi ; tokou ( mori kou ); kan'aoi] (n) (uk) Asarum nipponicum (species of wild ginger) [Add to Longdo]
月桃[げっとう;ゲットウ, gettou ; gettou] (n) (uk) shell ginger (Alpinia zerumbet) [Add to Longdo]
紅しょうが;紅ショウガ;紅生姜;紅生薑[べにしょうが(紅しょうが;紅生姜;紅生薑);べにショウガ(紅ショウガ), benishouga ( kurenai shouga ; kurenai shouga ; kurenai nama hajikami ); beni shouga] (n) red pickled ginger [Add to Longdo]
腫れ物に触るように[はれものにさわるように, haremononisawaruyouni] (exp) with great caution; gingerly [Add to Longdo]
生姜;生薑;薑[しょうが;ショウガ, shouga ; shouga] (n) (uk) ginger (Zingiber officinale) [Add to Longdo]
生姜酒[しょうがざけ, shougazake] (n) warm sake with grated ginger (effective against colds) [Add to Longdo]
生姜焼き[しょうがやき, shougayaki] (n) pork fried with ginger [Add to Longdo]
生姜湯;生薑湯[しょうがゆ, shougayu] (n) ginger tea [Add to Longdo]
大和煮[やまとに, yamatoni] (n) beef boiled with soy sauce, ginger and sugar [Add to Longdo]
二葉葵;双葉葵[ふたばあおい;フタバアオイ, futabaaoi ; futabaaoi] (n) (uk) Asarum caulescens (species of wild ginger) [Add to Longdo]
薬味[やくみ, yakumi] (n) condiment (e.g. grated or chopped topping such as daikon, wasabi, ginger, green onion, red pepper); spice; (P) [Add to Longdo]
茗荷[みょうが, myouga] (n) Japanese ginger (Zingiber mioga) [Add to Longdo]
薑;椒[はじかみ, hajikami] (n) (1) (arch) (esp. 薑) (See 生薑) ginger (Zingiber officinale); (2) (esp. 椒) (See 山椒) Japanese pepper (Zanthoxylum piperitum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干姜[gān jiāng, ㄍㄢ ㄐㄧㄤ, / ] dried ginger [Add to Longdo]
仔姜[zǐ jiāng, ㄗˇ ㄐㄧㄤ, / ] stem ginger [Add to Longdo]
山奈[shān nài, ㄕㄢ ㄋㄞˋ, ] Thai ginger; lesser galangale (Kaempferia galanga) [Add to Longdo]
杜蘅[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, ] Asarum forbesii (wild ginger plant) [Add to Longdo]
杜衡[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, ] Asarum forbesii (wild ginger plant) [Add to Longdo]
生姜[shēng jiāng, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ, / ] fresh ginger [Add to Longdo]
生姜丝[shēng jiāng sī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ ㄙ, / ] shredded ginger [Add to Longdo]
细辛[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] (bot.) Asarum; wild ginger [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] surname Jiang; ginger [Add to Longdo]
姜汁[jiāng zhī, ㄐㄧㄤ ㄓ, / ] ginger ale [Add to Longdo]
姜饼[jiāng bǐng, ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˇ, / ] gingerbread [Add to Longdo]
薑黄色[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] Asarum blumei (wild ginger plant) [Add to Longdo]
蘅芜[héng wú, ㄏㄥˊ ˊ, / ] Asarum blumei (ginger plant) [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] a kind of wild ginger [Add to Longdo]
马兜铃科[mǎ dōu líng kē, ㄇㄚˇ ㄉㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄎㄜ, / ] Aristolochiaceae (birthwort family of flowering plants, including ginger) [Add to Longdo]
高良姜[gāo liáng jiāng, ㄍㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄤ, / ] Thai ginger; lesser galangale (Kaempferia galanga) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top