Search result for

angle

(161 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angle-, *angle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle[N] การวัดมุม, Syn. corner, projection
angle[N] แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
angle[N] มุม
angle[VI] หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle[VT] หักมุม, See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
angle[VT] ตกปลา
angle[VT] ล่อ, See also: หลอกล่อ (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ)
angled[ADJ] ซึ่งมีมุม, Syn. having an angle
angle for[PHRV] ล่อหลอก, See also: ล่อ, พยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้สิ่งที่ต้องการ, Syn. fish for
angle iron[N] เหล็กฉาก, Syn. L joint, brace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา,ล่อ, Syn. bend)
angle barเหล็กฉาก,เหล็กข้อศอก
angle of reflectionมุมสะท้อน
angle of refractionมุมหักเห
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
bangle(แบง'เกิล) n. กำไลมือ,กำไลเท้า,กำไล

English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม,เหลี่ยม
angle(vt) ตกปลา
angler(n) คนตกปลา
angleworm(n) ไส้เดือน
bangle(n) กำไล,กุณฑล
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angleมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle centre electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียงร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
angle electrode; inclined electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
angle of attackมุมปะทะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
angle of bevelมุมหน้าเฉียง, มุมบาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
angle of declinationมุมบ่ายเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of depressionมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of elevationมุมเงย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of emergenceมุมยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angle of incidenceมุมตกกระทบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angleมุมคาง [การแพทย์]
angleมุม, รังสีสองเส้นที่มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่า แขนของมุม และเรียกจุดเริ่มต้นว่าจุดยอดมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angle of depressionมุมก้ม, มุมที่มีแขนของมุมแขนหนึ่งอยู่ในระดับสายตาและอีกแขนหนึ่งเชื่อมระหว่างตาของผู้สังเกต กับวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา จากรูป คือ มุมก้ม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angle of elevationมุมเงย, มุมที่มีแขนของมุมแขนหนึ่งอยู่ในระดับสายตาและอีกแขนหนึ่งเชื่อมระหว่างตาของผู้สังเกต และวัตถุซึ่งอยู่สูงกว่าระดับสายตา จากรูป คือ มุมเงย   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Angle of Incidenceมุมตก [การแพทย์]
angle of incidenceมุมตกกระทบ, มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก ณ จุดที่รังสีตกกระทบผิววัตถุ จากรูป  q1 คือมุมตกกระทบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angle of inclinationมุมเอียง, มุมที่เส้นตรงทำกับแกน X เมื่อวัดจากแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเข้าหาเส้นตรง และมีขนาดน้อยกว่า 180°  จากรูป     คือ มุมเอียง   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Angle of Obliquityมุมเอียงของกระดูก [การแพทย์]
Angle of Reflectionมุมสะท้อน [การแพทย์]
angle of reflectionมุมสะท้อน, มุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นแนวฉาก ณ จุดที่เกิดการสะท้อนจากรูป   q2 คือ มุมสะท้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From four different angles.ที่ถ่ายจากมุมที่ต่างๆกันถึง 4 มุม Not Cancer (2008)
I need you to see the angle here, mate.ฉันอยากให้นายบอกทาง น่าเพื่อน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
12 millions hit, on his angle alone And he hasn't even started the engine.มีคนดูจากกล้องของเขออยู่12ล้านคน ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มแข่งด้วยซ้ำ Death Race (2008)
Perfect shot. Impossible angle.เข้าเป้าพอดี ในมุมที่เป็นไปไม่ได้ Wanted (2008)
Still holding for vector angle.รักษามุมเดิมเอาไว้ Body of Lies (2008)
- Still holding for vector angle.-ยังรักษามุมเดิม Body of Lies (2008)
You know, I worked every angle in the book.รู้ปะ, ฉันทำทุกอย่างตามที่หนังสือบอก The House Bunny (2008)
What's the angle? "British talk show host,พระเจ้า นักจัดทอล์คโชว์ชาวอังกฤษ Frost/Nixon (2008)
We gotta change angles.มันไม่เวิร์ก เราต้องเปลี่ยนมุม Pineapple Express (2008)
Do you have any idea what it costs just to change the angle... of the lens on a satellite orbiting 200 miles above the Earth?นายรู้บ้างไหมว่ามันจะประมาณราคาเท่าหร แค่เปลี่ยนมุม... ของเลนส์ดาวเทียม หรือบิท200ไมล์จากพึ้นโลก Taken (2008)
But I have tracked him here to Los Angles.ออกจากคุก แต่ผมตามรอยมันมาจนถึงที่นี่ ลอสแองเจิลลิส Scylla (2008)
Or maybe he likes to run his mouth to work an angle, I'm not sure.แต่เค้าอาจจะพูด เพื่อหาทางรอด ฉันไม่แน่ใจ Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angleAn angle of 90 degrees is called a right angle.
angleApproach the problem from a different angle.
angleA right angle has ninety degrees.
angleI'd like to make a collect call to Los Angles.
angleIt may help to look at the problem from another angle.
angleSee things from every angle.
angleThe angler felt a tug on the line.
angleThe angle would be too narrow.
angleThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
angleThere lines meet at right angles.
angleThe roof declines at a sharp angle.
angleThe secret of success lies in the ability to get the other person's point of view and see things from his angle as well as from your own.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม[N] angle, Example: เงาที่สะท้อนได้ฉากและมุมที่พอเหมาะ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกที่ต้องการ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ระหว่างเส้น 2 เส้นหรือระนาบ 2 ระนาบมาบรรจบกัน
แง่[N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
มุมกดลง[N] angle of indication, See also: angle of depression, Syn. มุมก้ม, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
มุมป้าน[N] obtuse angle, See also: angle between 90 and 180 part of circle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 90 องศา กับ 180 องศา
มุมเห[N] angle of refraction, See also: angle of deviation, Syn. มุมบ่ายเบน, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
มุมหักเห[N] angle of refraction, See also: angle of deviation, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างรังสีหักเหกับเส้นปกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ
มุมมอง[N] view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count unit: มุมมอง, Thai definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
มุมบ่ายเบน[N] angle of deviation, See also: angle of refraction, Syn. มุมเห, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
มุมเท[N] angle of dip, See also: magnetic dip, slope, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ
มุมตรง[N] straight angle, See also: angle of 180 part of circle, Thai definition: มุมที่มีขนาด 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle   FR: étrangler
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; t square ; set square ; try square ; triangle   FR: équerre [f]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.)[n. exp.] (dān-mum-dān) EN: side-angle-side (SAS)   
ด้านประกอบมุมยอด[n. exp.] (dān prakøp mum yøt) FR: côté d'un triangle [m]
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLE    AE1 NG G AH0 L
ANGLED    AE1 NG G AH0 L D
ANGLEN    AE1 NG G AH0 L AH0 N
ANGLER    AE1 NG G L ER0
ANGLES    AE1 NG G AH0 L Z
ANGLEY    AE1 NG G L IY0
ANGLERS    AE1 NG G L ER0 Z
ANGLETON    AE1 NG G AH0 L T AH0 N
ANGLEMYER    AE1 NG G AH0 L M IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angle    (v) (a1 ng g l)
angled    (v) (a1 ng g l d)
angler    (n) (a1 ng g l @ r)
angles    (v) (a1 ng g l z)
anglers    (n) (a1 ng g l @ z)
angle-iron    (n) - (a1 ng g @ l - ai @ n)
angle-park    (v) - (a1 ng g @ l - p aa k)
angle-dozer    (n) - (a1 ng g @ l - d ou z @ r)
angle-irons    (n) - (a1 ng g @ l - ai @ n z)
angle-parks    (v) - (a1 ng g @ l - p aa k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, ] angle; point of view, #1,780 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan, #2,824 [Add to Longdo]
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, ] angle of intersection; angle at which two lines meet, #90,015 [Add to Longdo]
角铁[jiǎo tiě, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] angle iron, #97,128 [Add to Longdo]
旋转角[xuán zhuǎn jiǎo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] angle of rotation, #154,298 [Add to Longdo]
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes), #282,462 [Add to Longdo]
角规[jiǎo guī, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄟ, / ] angle gauge; clinograph, #282,490 [Add to Longdo]
尖括号[jiān kuò hào, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] angle brackets < > [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkantung {f}angle of bend [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichungen {pl}assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Angler {m} | Angler {pl}angler; fisherman | anglers; fishermen [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]
Anstellwinkel {m}angle of attack [Add to Longdo]
Brechungswinkel {m}angle of refraction [Add to Longdo]
Eckstoß {m}angle joint [Add to Longdo]
Eckventil {n}angle valve [Add to Longdo]
Einfallswinkel {m}angle of incidence [Add to Longdo]
Eisenwinkel {m}angle iron [Add to Longdo]
angleichento equal [Add to Longdo]
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre [Add to Longdo]
Randverbinder {m}angle grille face connector [Add to Longdo]
Seilabgangswinkel {m}; Seilaustrittswinkel {m}angle of rope departure [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
なす角;成す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle [Add to Longdo]
三角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\, v. t.
   To try to gain by some insinuating artifice; to allure.
   [Obs.] "He angled the people's hearts." --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Angled}; p. pr. & vb. n.
   {Angling}.]
   1. To fish with an angle (fishhook), or with hook and line.
    [1913 Webster]
 
   2. To use some bait or artifice; to intrigue; to scheme; as,
    to angle for praise.
    [1913 Webster]
 
       The hearts of all that he did angle for. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angle
   n 1: the space between two lines or planes that intersect; the
      inclination of one line to another; measured in degrees or
      radians
   2: a biased way of looking at or presenting something [syn:
     {slant}, {angle}]
   3: a member of a Germanic people who conquered England and
     merged with the Saxons and Jutes to become Anglo-Saxons
   v 1: move or proceed at an angle; "he angled his way into the
      room"
   2: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over
     the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}]
   3: seek indirectly; "fish for compliments" [syn: {fish},
     {angle}]
   4: fish with a hook
   5: present with a bias; "He biased his presentation so as to
     please the share holders" [syn: {slant}, {angle}, {weight}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Angle /ɑ̃gl/ 
  Englishman; Sassenach

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 angle /ɑ̃gl/ 
  angle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top