Search result for

ya

(208 entries)
(0.8542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ya-, *ya*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
lanyard(n) สายคล้อง
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Yan Lipao (n ) ย่านลิเภา
yangon (n ) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)
yard (n) หลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yah    [INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ
yak    [N] วัวป่าขนยาวในทิเบต
yak    [VI] พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yak    [N] การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
yam    [SL] บ้าน
yam    [N] มันเทศหรือมันเทศ
yam    [N] ต้นมันเทศหรือมันเทศ
Yao    [N] เย้า, See also: ชนชาติเย้า
Yao    [N] ภาษาเย้า
Yao    [N] ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน), See also: ชนชาติเย้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yacht insuranceการประกันภัยเรือยอช์ต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
yacht insuranceการประกันภัยเรือยอชต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yang-ts'aiหยางไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yarnเรื่องเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
yawแผลคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yaws; frambesia; framboesia; thymiosisโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yazoo streamธารน้ำยาซู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ya language ภาษาหย่า [TU Subject Heading]
Yachting การเดินเรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Yachts เรือยอชต์ [TU Subject Heading]
Yakuza ยากูซ่า [TU Subject Heading]
Yalley breezeลมหุบเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Yao language (Southeastern Asia) ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Yaqui Indians อินเดียนแดงเผ่ายาควี [TU Subject Heading]
Yard Trimming ขยะสวน
เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yach(แยค) (n.) =yakety, See also: yak
yacht(ยอท) n. เรือท่องเที่ยว,เรือเที่ยวเล่น,เรือแข่ง,เรือยอชท์,แล่นในเรือดังกล่าว
yachting(ยอท'ทิง) n. การแล่นเรือท่องเที่ยว,การแล่นเรือเที่ยวเล่น,การแล่นเรือแข่ง
yachtsman(ยอทซฺ'เมิน) คนเป็นเจ้าของเรือยอชท์,ผู้แข่งเรือยอชท์, See also: yachtsmanship n. yachtmanship n. pl.,n. yachtsmen
yachtswoman(ยอทซฺ'วูมเมิน) n. หญิงที่เป็นเจ้าของเรือยอชท์,หญิงที่แข่งเรือยอชท์ pl. yachtswomen
yackety ###SW. yak (แยค'คีทีแยค') vi.,n. (การ) ซุบซิบ,คุยกัน (โดยเฉพาะที่ยืดยาวและไร้สาระ), Syn. yackety, See also: yack,yakety yak,yak
yak(แยค) n. วัวป่าขนยาวเขายาว พบในธิเบต,=yackety, See also: yak
yam(แยม) n. มันแกว
yam-beann. มันแกว
yammer(แยม'เมอะ) vi.,vt.,n. (การ) คราง,บ่น,สะอื้น,พูดอย่างสะอื้น,พูดเสียงดังและยืดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
yacht(n) เรือเที่ยว,เรือสำราญ,เรือยอชท์
yacht(vi) เที่ยวเรือ,แล่นเรือสำราญ
yak(n) จามรี,วัวป่า
yam(n) มันมือเสือ,มันแกว
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
yardstick(n) ไม้หลา
yarn(n) ไหมพรม,เส้นด้าย,เรื่องราว,นิทาน
yarrow(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
yaw(n) การเฉไป,การออกนอกลู่นอกทาง,การหันเห
yaw(vt) เฉไป,หันเห,เฉียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ya"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."
yaGive him an inch and he will take a yard.
yaA meter is not quite equivalent to a yard.
yaA yard is equal to three feet.
yaAmy worked in the yard last Saturday.
yaYou should have seen yourself, yawning all through the meeting.
yaI'd like seats about fifty yards from the court.
yaThere is a yard of cloth.
yaThis cloth is sold by the yard.
yaThe yacht sailed round a buoy.
yaThe yacht is under smooth sail.
yaThe yacht sailed all over the world by using the force of the wind.
yaEvery time the woman teacher passed the school yard, someone gave her the razz.
yaThe river is fifty yards across.
yaThe actor has a large yacht.
yaThe wall is thirty yards long.
yaThat's just a yarn.
yaMany yachts are in the harbor.
yaThe toilet was outside, in the yard.
yaHelen is playing in the yard.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Right behind ya.ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm warnin' ya.ฉันเตือน 'ยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-How hard do ya scrub?วิธีการที่ยากไม่ขัด yaSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Do ya get in the tub?ไม่ได้รับยาในอ่าง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did he say he loved ya?เขาก็บอกว่าเขารักยา? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now I'm warnin' ya.ตอนนี้ฉันเตือน 'ยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll fix ya. I'll fix ya.ฉันจะแก้ไขยา ฉันจะแก้ไขยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll fix ya!ฉันจะแก้ไขยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll tell ya!ฉันจะบอกยา! Pinocchio (1940)
Oh,Jiminy, where are ya?โอ้ จิมืนี คุณจะอยู่ที่ไหน? Pinocchio (1940)
Gee, I'm glad to see ya!จี ฉันดีใจที่ได้เห็นยา! Pinocchio (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามหญ้า    [N] lawn, See also: yard, Syn. สนาม, Count unit: สนาม
หาว    [V] yawn, Syn. หาวนอน, Example: ฉันเริ่มหาวติดกันหลายครั้ง เพราะรอนานเกินไป, Thai definition: กิริยาที่สูดลมเข้าแล้วระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอน
สนาม    [N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
เห่า [V] bark, See also: yap, bay, Example: สุนัขที่ใต้ถุนบ้านกำลังเห่าใครบางคนที่เดินผ่านข้างบ้านไป, Thai definition: อาการส่งเสียงสั้นๆ ของหมา
เย้า [N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
มัน    [N] yam, Syn. หัวมัน, Example: บ้านฉันที่อิสานปลูกมันไว้เป็นแถวๆ เอาหัวมันมาปรุงอาหารได้, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายสกุลและหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้
คุดทะราด    [N] yaws, See also: frambesia, Syn. โรคกุฏฐัง, Example: ตาคล้ายเคยป่วยเป็นโรคคุดทะราด, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเหวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก
งาบๆ    [ADV] gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
พื้นสนาม    [N] yard, Example: ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้พื้นสนามเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลย, Thai definition: พื้นผิวบนลานสนาม
ลานบ้าน    [N] courtyard, See also: yard, lawn, ground, Example: พวกเราช่วยกันเย็บกระทงห่อหมกอยู่ที่ลานบ้าน, Thai definition: บริเวณพื้นโล่งว่างหน้าบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding   
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
YA    Y AA1
YAM    Y AE1 M
YAK    Y AE1 K
YAH    Y AA1
YAW    Y AO1
YAN    Y AE1 N
YAU    Y OW1
YAO    Y AW1
YAX    Y AE1 K S
YAP    Y AE1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yah    (uh) (y aa1)
yak    (n) (y a1 k)
yam    (n) (y a1 m)
yap    (v) (y a1 p)
yaw    (v) (y oo1)
Yank    (n) (y a1 ng k)
Yate    (n) (y ei1 t)
yaks    (n) (y a1 k s)
yams    (n) (y a1 m z)
yank    (v) (y a1 ng k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
山羊[やぎ, yagi] (n) แพะ
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร
夜景[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
焼き飯[やきめし, yakimeshi] (n) ข้าวผัด, See also: S. チャーハン,
[やく, yaku] (adv) โดยประมาณ
焼く[やく, yaku] (vt) ปิ้ง,ย่าง
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก
野球[やきゅう, yakyuu] (n) กีฬาเบสบอล
[やま, yama] (n) ภูเขา
屋根[やね, yane] (n) หลังคาบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やいば, yaiba] (n ) ใบมีด, ดาบ
八百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก
喧しい[やかましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน
焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) การชุบแข็ง
焼きもち[やきもち, yakimochi] ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน
薬学[やくがく, yakugaku] (n) เภสัชศาสตร์
職種[やくしゅ, yakushu] (n ) ประเภทงาน,ประเภทอาชีพ
役職[やくしょく, yakushoku] (n ) ตำแหน่ง
約束[やくそく, yakusoku] สัญญา
約束手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปล English: to translate
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
やる[やる, yaru] Thai: ทำ
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
焼く[やく, yaku] Thai: อบ
焼く[やく, yaku] Thai: ย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yā, ㄧㄚ, ] slave girl [Add to Longdo]
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, / ] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction [Add to Longdo]
丫杈[yā chā, ㄧㄚ ㄔㄚ, ] fork; tool made of forked wood [Add to Longdo]
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]
丫头[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, / ] servant girl; maid [Add to Longdo]
丫髻[yā jì, ㄧㄚ ㄐㄧˋ, ] bun (of hair); topknot [Add to Longdo]
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]
丫鬟[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, ] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]
么点[yāo diǎn, ㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] ace [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 亞|亚 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
休まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休み中[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
八百屋[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
八重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]
[やく, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
厄介[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ya \Ya\ (y[aum]), adv.
   Yea. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ah
 
 1. (ünlem) ey, oh, ah, of, vah, ya
 2. Acayip ! Hayret (I.)
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ya
   already; by now; yet
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top