ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

croyan

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -croyan-, *croyan*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเชื่อ [n.] (khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
ประเพณีความเชื่อ [n. exp.] (praphēnī khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief   FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief   FR: foi [f] ; croyance [f]
ถือศาสนา[X] (theū sātsanā) FR: croyant

French-Thai: Longdo Dictionary
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top