ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yah

Y AA1   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yah-, *yah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yah[INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
ayah(อา' ยะ) n. คนใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yah wake up!Yah ตื่น Episode #1.3 (2006)
Yah ! Let's do it !ได้ ไปเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Yah Yah! Lee Da ji!นี่ นี่ ลี ดาจี Episode #1.1 (2011)
Yah ... you didn't even read it yet?ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ดู Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yahI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยงคะยา[n. prop.] (Karīeng Khayā) EN: Kayah Karen   

CMU English Pronouncing Dictionary
YAH Y AA1
YAHI Y AA1 HH IY0
YAHN Y AE1 N
YAHR Y AA1 R
YAHOO Y AA1 HH UW2
YAHYA Y AH1 Y AH0
YAHNKE Y AE1 NG K
YAHOOS Y AA1 HH UW2 Z
YAHWEH Y AA1 W EH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yah (uh) jˈaː (y aa1)
yahoo (n) jˈaːhˈuː (y aa1 h uu1)
yahoos (n) jˈaːhˈuːz (y aa1 h uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
雅威[Yǎ wēi, ㄧㄚˇ ㄨㄟ, ] Yahweh, #524,129 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほやほや[, hoyahoya] (adj-na,adj-no,adv) (on-mim) fresh; new [Add to Longdo]
やほー[, yaho-] (int) (col) hi; howdy [Add to Longdo]
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イヤホン(P);イヤフォン(P);イヤホーン[, iyahon (P); iyafon (P); iyaho-n] (n) earphone; (P) [Add to Longdo]
ビヤホール;ビアホール[, biyaho-ru ; biaho-ru] (n) beer-hall [Add to Longdo]
ヤッホー[, yahho-] (int) (fam) (sl) yoo-hoo; halloo; hi-de-ho; hey [Add to Longdo]
ヤハウェ;ヤーウェ;ヤーヴェ[, yahaue ; ya-ue ; ya-ve] (n) (See エホバ) Yahweh; Yahveh; Jehovah [Add to Longdo]
ヤフる[, yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top