Search result for

*followers*

(92 entries)
(1.4972 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: followers, -followers-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership (n ) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
We must ensure that all sorcerers and their followers are eradicated from this Kingdom.เราต้องทำให้แน่ใจว่าไอ้พวกพ่อมดนั่น และพวกของมันทั้งหลายถูกกำจัดหมดสิ้น ไปจากดินแดนแห่งนี้! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
They are led by Zaire Powell or as he is better known to his followersพวกเขาถูกนำโดย Zaire Powell หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่สาวกของเขาในนามของ Surrogates (2009)
Had it worked, your followers in parliament would have watched unharmed as their colleagues were dying around them.ถ้ามันทำงานขึ้นผู้สนับสนุน คุณในสภาจะอยู่รอดปลอดภัยกันหมด ในขณะที่คนอื่นๆ จะล้มตายอยู่รอบตัว Sherlock Holmes (2009)
Without the Jabberwocky, my sister's followers will surely rise against me.ไม่มีแจ็บเบอร์วอคกี้ พวกที่ขึ้นอยู่กับน้องสาวข้า ก็คงจะลุกขึ้นมาต่อต้านข้าแน่ Alice in Wonderland (2010)
And in these last 25 crowded, troubled, glorious years, if there is one thing that King George has taught, it is the art of the leader who is also e brother to his followers.เอาเลย เตรียมหัวสมองไว้ให้ดี พนันว่าต้องเป็นบทละครของสก็อตต์ The King's Speech (2010)
It is simple... Raphael and his followers, they want him to rule heaven.มันง่ายๆ- ราฟาเอลและพวกของเขา The Third Man (2010)
I mean, he makes me gay and then has his followers going around telling me it's something that I chose.ฉันหมายถึง เค้าทำให้ฉันเป็นเกย์ แล้วก็ และเขาก็ได้ตามบอกกกับฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำในชีวิตว่า Grilled Cheesus (2010)
It's time to sign off now, but a big thank you to my loyal followers.ถึงเวลาที่ฉันจะไปแล้ว แต่ฉันขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตาม\ที่ซื่อสัตย์ของฉันอย่างมาก Supergirl (2010)
My followers...สาวกของผม.. The Internet Is Forever (2010)
It is the quality of one's convictions that determine his success not the number of followers.คุณภาพของการกระทำต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ... ...ไม่ใช่จำนวนของผู้ช่วยเหลือ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Raphael and his followers, they want him to rule Heaven.ราฟาเอลกับสมุนของเขา ต้องการให้เขา เป็นคนปกครองสวรรค์ The French Mistake (2011)
Raphael and his followers, they want him to rule heaven.ราฟาเอล และผู้ติดตามของเขา พวกนั้นต้องการให้เขาปกครองสวรรค์ Let It Bleed (2011)
Raphael had many followers, and I must...ราฟาเอลมีผู้ติดตามมากมาย และฉันต้อง... Let It Bleed (2011)
I have 600 twitter followers. I can get all of them to come.ฉันมีแฟนคลับ Twitter 600 คน ฉันพาพวกเค้าทั้งหมดมาได้ A Night of Neglect (2011)
Twitter followers to come and pay for tickets,ทาง Twitter ของซันไชน์ ให้มาซื้อตั๋ว A Night of Neglect (2011)
She's not coming, and neither are any of her followers.เธอไม่มาและไม่มีใครตามเธอมา A Night of Neglect (2011)
What is a leader without any followers?คิดว่า เธอจัเป็นหัวหน้าได้ยังไง ถ้าไม่มีคนติดตาม If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Shaochuan, he has so many followers.เขามีผู้ติดตามอยู่มากมาย เขาทำได้ยังไงเหรอ 1911 (2011)
Raphael and his followers, they want him to rule heaven.ราฟาเอล และผู้ติดตาม พวกนั้นต้องการให้เขาปกครองสวรรค์ The Man Who Knew Too Much (2011)
Raphael had many followers, and I must...ราฟาเอลมีผู้ติดตามมากมาย และฉันต้อง The Man Who Knew Too Much (2011)
To all of professor Gellar's faithful followers.แด่ผู้ที่เชื่อ และศรัทธาในตัวของ ศาสตราจารย์เกลล่าร์ทุกคน Ricochet Rabbit (2011)
Dave and I are having a contest to see who can get the most followers.เดฟกับฉันกำลังแข่งกันว่าใครจะมีคนตามอ่านมากกว่ากัน Roots (2011)
Well, I have over a thousand followers.ยังไงก็ตาม ฉันมีคนตามเป็นพันคนแล้ว Rhodes to Perdition (2011)
She's--she's got like 9 million followers.เธอ--เธอมี แบบว่า 9 ล้านคนที่ติดตาม Rhodes to Perdition (2011)
Do you know if one of his followers is a woman named Rhea?เรากำลังตามหาผู้หญิงคนนึง เธอชื่อ เรล์ Ua Lawe Wale (2011)
You've convinced your followers, you may even have convinced yourself that you hate the cursed because they're evil.คุณชักจูงให้ผู้ที่ชื่อคุณ แล้วก็แม้แต่ตัวคุณเอง ว่าคุณเกลียดพวกนั้น เพราะว่า พวกนั้นเป็นปิศาจ The Tides That Bind (2011)
I lost three followers?ฉันเสียคน Follow ไป 3 คนเหรอ? Competitive Ecology (2011)
Hitler uses his fantasies to inspire his followers.ฮิตเลอร์ใช้มันเพื่อจูงใจเหล่าสาวก Captain America: The First Avenger (2011)
How can I be a better man for my followers.ฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไง เพื่ออะไร The Mechanic (2011)
All your neighbours have become followers.เพื่อนบ้านคุณเป็นสาวกกันหมดแล้ว Fae-nted Love (2012)
Here's what I don't get-- how does this woman have her own perfume line, an army of paparazzi outside of her apartment, millions of Twitter followers, dozens of magazine covers, all with no discernable talent to account for it?นี่แหละที่ฉันก็ไม่เข้าใจ ผู้หญิงคนนี้ มีกลิ่นน้ำหอมเป็นของตัวเองได้ยังไง กองทัพปาปารัชซี่ นอกอพาร์ทเม็นต์ An Embarrassment of Bitches (2012)
Speaking of good news, somebody... just hit 100 Twitter followers.พูดถึงข่าวดี มีบางคน... เพิ่งมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ถึง 100 คน The Shiny Trinket Maneuver (2012)
What about your followers?เหล่าผู้ติดตามของคุณล่ะ Turn! Turn! Turn! (2012)
What if our unsub is more like his followers?ถ้าอันซับของเราเป็นผู้ติดตามล่ะ  ()
How's a guy who has more Twitter followers than Justin Bieber a ghost?ทำไมคนที่มีคนติดตามในทวิตเตอร์ มากกว่าจัสติน บีเวอร์ ถึงไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร Kupale (2012)
They are recruiting followers even among your closest allies.มันกำลังแพร่หลายในหมู่ของผู้ศรัทธา แม้แต่ท่ามกลางพันธมิตรคนสนิทของท่าน Let's Boot and Rally (2012)
That's what your followers would want, and more importantly that's what I want.นั่นคือสิ่งที่ ลิ่วล้อของพวกคุณ ต้องการ และที่สำคัญที่สุด\มันคือสิ่งที่ผมต้องการ A Stitch in Time (2012)
Followers but no family.ผู้ฟังทั้งหลาย ถึงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน Chained Heat (2012)
A statement that moves a generation of followers.แถลงการณ์จะถูกส่งผ่านไปยังรุ่นถัดไป End Times (2012)
Did Garrett have any followers in prison?แล้วการ์เร็ทมี แฟนคลับบ้างมั้ยในคุก Divining Rod (2012)
He can't have any followers.นั่นเพราะเค้าไม่ต้องการให้มีคนมาตามเค้า All In (2012)
I'm 1 of 4,000 devoted followers.ฉันเป็น 1 ใน 4,000 ของผู้ติดตาม. Bear Cam (2012)
Persecuted its followers.ลงโทษผู้ศรัทธา The Disir (2012)
The author claims that Mr. Huggins has more than 10,000 firearms and teaches his followers to build car bombs in case of domestic insurgence.ผู้เขียนอ้างว่า คุณฮัดกิ้นมี อาวุธปืนมากกว่า10,000กระบอก และยังสอนผู้ติดตาม ให้สร้างคาร์บอม ในกรณีที่เกิดจราจลภายในประเทศ Til Death (2012)
While we initially thought Barry Flynn might be a suspect, it turns out we're looking for one of his followers.ในขณะที่เราคะเนเบื้องต้นว่า แบร์รี่ ฟินน์อาจจะเป็นผู้ต้องหา มันกลายเป็นว่าเรากำลังมองหา หนึ่งในผู้ติดตามของเขา Magnificent Light (2012)
Hey, you know what. I should go Tweat all my followers.ฉันต้องทวีตให้ผู้ติดตามฉันเห็นแล้ว. A Bear in Need (2012)
And please help Richard to marry Diane so that I may have grandchildren and the Pope may have more followers.โปรดช่วยให้ริชาร์ด แต่งงานกับไดแอน จะได้มีหลาน American Hustle (2013)
Four kingdoms -- followers of the Moon, Elves,อาณาจักร 4 แห่ง บริวารแห่งดวงจันทร์ เอลฟ์ LARP and the Real Girl (2013)
Red reps the followers of the Moon -- my peeps.สีแดงเป็นสมาชิกแห่งดวงจันทร์ พวกของฉัน LARP and the Real Girl (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followersAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followersOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
พรรคพวก[N] partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค[N] partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count unit: คน
พวก[N] group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count unit: พวก, Thai definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOWERS    F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
followers    (n) (f o1 l ou @ z)
camp-followers    (n) - (k a1 m p - f o1 l ou @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängerin {f}; Anhänger {m} | Anhängerinnen {pl}; Anhänger {pl}follower | followers [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers) [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees) [Add to Longdo]
取り巻き;取巻き[とりまき, torimaki] (n) followers; hangers-on [Add to Longdo]
取り巻き連;取巻き連;取巻連[とりまきれん, torimakiren] (n) (abbr) (See 取り巻き連中) one's followers or hangers-on [Add to Longdo]
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers) [Add to Longdo]
神道信者[しんとうしんじゃ, shintoushinja] (n) followers of Shintoism [Add to Longdo]
身内[みうち, miuchi] (n) (1) relatives; one's family; (2) friends; members of the same organization; (3) followers; henchmen; (4) one's whole body; (P) [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix [Add to Longdo]
配下[はいか, haika] (n) subordinates; one's followers [Add to Longdo]
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
陽明学[ようめいがく, youmeigaku] (n) (See 朱子学) neo-Confucianism (based on the teachings of Wang Yangming and his followers) [Add to Longdo]
隷下[れいか, reika] (n) subordinates; followers [Add to Longdo]
郎党;郎等[ろうどう;ろうとう, roudou ; routou] (n) vassals; retainers; followers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  followers
      n 1: a group of followers or enthusiasts [syn: {following},
           {followers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top