ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attendants

AH0 T EH1 N D AH0 N T S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendants-, *attendants*, attendant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a tiny breath, will break the spell and the attendants will see youแม้หายใจเพียงเล็กน้อย จะทำลายมนตรา และพวกนั้น จะเห็นเจ้า Spirited Away (2001)
Parking lot attendants confirmed your alibi.ที่จอดรถมีผู้เข้าร่วมประจำชุมมามาก เขายืนยันข้อแก้ต่างของคุณ American Duos (2007)
Flight attendants said they'd look after herผู้ดูแลเที่ยวบินบอกว่าจะช่วยดูแลเธอ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
And can you please remind the attendants not to seat me behind caroline kennedy?ช่วยบอกพนักงานต้อนรับด้วยนะ ว่าอย่าให้ฉันนั่งหลัง Caroline Kennedy Seder Anything (2009)
Them home attendants be working for, like, six days a week.งานดูแลคนชรานั่น ต้องทำ 6 วันเต็ม Precious (2009)
If you need anything at all, just raise your hand, and one of our attendants will assist you.ถ้าคุณต้องการอะไร เพียงแค่ยกมือ แล้วจะมีคนของเรามาดูแลคุณ When in Rome (2010)
Why? Because I just found out in the best possible way, flight attendants have a serious thing for cops.เพราะฉันเจอแอร์สาว ที่ติดใจตำรวจ Broad Daylight (2010)
If she's cast off, then her attendants are too!ถ้าหากนางถูกกำจัดคนรับใช้ของนาง ก็ต้องโดนไปด้วย Dong Yi (2010)
Since these attendants will always be with you, it's best to select those you are already familiar with.เนื่องจากคนรับใช้เหล่านั้นจะต้องอยู่ กับท่านตลอดไป จะเป็นการดีที่สุดหากท่านเลือก คนที่ท่านคุณเคยอยู่แล้ว Dong Yi (2010)
Why not? Attendants advance along with their mistress!ทำไมจะไม่อิจฉาล่ะ ก็คนรับใช้จะก้าวหน้าไปตามพระสนมน่ะสิ Dong Yi (2010)
Then it'll be the end for her attendants too!นั่นก็จะเป็นจุดจบของผู้รับใช้ของนางเหมือนกัน Dong Yi (2010)
- So a few of her attendants have gotten sick?- ดังนั้น มีเด็กของนางสองสามคน ป่วยอย่างนั้นหรือ Dong Yi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantsIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantsJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantsLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantsThe plan was supported by practically all the attendants.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANTS AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANTS' AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendants (n) ˈətˈɛndənts (@1 t e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]
奴頭[やっこあたま, yakkoatama] (n) (See 奴・やっこ) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top