ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zing

Z IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zing-, *zing*, z
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, See also: A. reducing agent
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zing(n) เสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
zing(n) ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความตื่นเต้น, Syn. flavor, zest
zing(vi) ้เกิดเสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร, กระตุ้นความต้องการ, มีเสน่ห์
freezing(ฟรซ'ซิง) adj. เยือกเย็น, เย็นจัด, เริ่มแข็งตัว., See also: freezingly adv., Syn. frigid
freezing pointn. จุดเยือกแข็ง
glazing(เกล'ซิง) n. การติดกระจก, แผ่นกระจกที่ใช้ติด, ผิวหน้าที่เรียบเป็นเงามัน
grazing(เกร'ซิง) n. ทุ่งปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงสัตว์
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ, การจับกุม, การยึด, การฉวย, การยึดครอง, การยึดถือ, วิธีการยึดถือ, วิธีการผูกมัด, ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising

English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์, น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์, น่าประหลาด
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ, เจริญอาหาร, น่ารับประทาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zingiberaceaeซิงจิเบอเรซิอี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, I thought you and Renee loved to zing each other.ผมหมายถึง ผมนึกว่าคุณเข้ากับเรเน่ได้ดีซะอีก Remember Paul? (2010)
Zing? Zing ! Bam !เหาะ เหาะ จ๊ะเอ๋ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
"For a Zing only happens once in your life.""มันมีโอกาส Zing ครั้งเดียว ในชีวิตของลูก" Hotel Transylvania (2012)
"Your Zing will come, my love.""Zing ของลูกจะมาถึงนะที่รัก" Hotel Transylvania (2012)
You only Zing once in your life.เจ้าสามารถ Zing ได้แค่ครั้งเดียว\ ในชีวิตของเจ้า Hotel Transylvania (2012)
You really zing one.ลูกโยนบอลมา Eye to Eye (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพล(n) Zingiber cassumunar Roxb (Zingiberaceae), Example: นอกจากไพลจะใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ยังใช้ป้องกันผีร้าย ผีป่า และผีบ้านต่างๆ ได้อีกด้วย, Count Unit: ต้น, หัว, Thai Definition: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Zingiber cassumunar Roxb. ในวงศ์ Zingiberaceae ต้นและใบคล้ายขิง หัวสีเหลืองอมเขียวใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ช่องแช่แข็ง[chǿng chaēp khaeng] (n, exp) EN: freezing compartment
ห่วงโซ่อาหารแบบบริโภค[huangsō āhān baēp børiphōk] (n, exp) EN: grazing food chain
เจริญอาหาร[jaroēn āhān] (adj) EN: appetizing  FR: appétissant
จุดน้ำแข็ง[jut nāmkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
จุดเยือกแข็ง[jut yeūakkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
กรรมาธิการงบประมาณ[kammāthikān ngop pramān] (n, exp) EN: scrutinizing committee  FR: comité de suivi [ m ] ; comité d'évaluation [ m ]
การจัดองค์กร[kān jat ongkøn] (n, exp) EN: organizing
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [ f ] ; réduction d'effectifs [ f ]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[kān pen lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: patronizing a prostitute  FR: fréquentation des prostituées [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZING Z IH1 NG
ZINGA Z IH1 NG AH0
ZINGG Z IH1 NG G
ZINGER Z IH1 NG ER0
ZINGALE Z IH0 NG G AA1 L IY0
ZINGARO Z IH0 NG G AA1 R OW0
ZINGLER Z IH1 NG G AH0 L ER0
ZINGLER Z IH1 NG G L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zing (n) zˈɪŋ (z i1 ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[utouto (P); utotto] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
ぎゅう[gyuu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
ぎゅっと[gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こちんこちん[kochinkochin] (adj-no, adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
こっくり;こくり[kokkuri ; kokuri] (n, vs, adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv, adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n, vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing [Add to Longdo]
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV) [Add to Longdo]
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication [Add to Longdo]
量子化[りょうしか, ryoushika] quantizing (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zing
   n 1: a brief high-pitched buzzing or humming sound; "the zing of
      the passing bullet"
   2: the activeness of an energetic personality [syn: {dynamism},
     {pizzazz}, {pizzaz}, {oomph}, {zing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top