ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wayward

W EY1 W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wayward-, *wayward*, waywar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wayward(adj) เอาแต่ใจ, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedient, headstrong, willful, Ant. obedient
waywardly(adv) ข้างทาง
waywardness(n) ความดื้อรั้น, See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedience, headstrongness, willfulness, Ant. obedience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
wayward(adj) ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,เถลไถล,ผันแปร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา Heat (1995)
if there are any other wayward travelers, this isถ้ายังมีใครมาไม่ทันตอนเริ่ม ผมขอแนะนำตัว นี่คือ Aqua (2005)
- And the odd snap of a wayward husband.- และก็รูปถ่ายคนเดียวของสามีเอาแต่ใจ The Bank Job (2008)
# "carry on, my wayward son #. Lucifer Rising (2009)
Find your wayward cousin?เจอญาติเธอรึยัง? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Welcome. are you a wayward soul in serching of direction?ยินดีต้อนรับค่ะ ต้องการคนช่วยบอกทางไหมคะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I know you'd be my first choice to take care of a wayward infant.ฉันรู้เธอเป็นทางเลือกคนแรกของฉัน ที่คอยดูแลไอ้เด็กหัวดื้อ Home (2010)
You up? [john groaning] ♪ carry on, my wayward son ♪ ♪ there'll be peace when you are done ♪อยู่ข้างบนหรือ? Founder's Day (2010)
They may find more wayward orphans along the way.พวกเขาจะต้องเจออะไรอีกเยอะ ไม่มีอะไรแน่นอน Mommy Dearest (2011)
Ryan was bound to work on you... little wayward orphan... like yourselves.ไรอัน ควรจะล่อลวงนายสำเร็จนะ เด็กกำพร้าหัวดื้อตัวน้อย เหมือนนายไง Mommy Dearest (2011)
Sam! ♪ Carry on, my wayward son ♪ You got to promise not to try to bring me back.แซม! นายสัญญาว่านายจะไม่พาฉันกลับมา แซมมี่? นายเป็นนักล่า ตอนนี้นายก็รู้แล้วว่าน้องชายนายอยู่ข้างนอกนั่น Let It Bleed (2011)
Mnemosyne, goddess of memory, goddess of time, heal your wayward son of the underworld, Eric Northman.เนโมซายน์ เทพธิดาแห่งความทรงจำ เทพธิดาแห่งเวลา รักษาเด็กเอาแต่ใจจากใต้โลก เอริก นอร์ธแมน I'm Alive and on Fire (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (adj) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved  FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon

CMU English Pronouncing Dictionary
WAYWARD W EY1 W ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wayward (j) wˈɛɪwəd (w ei1 w @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wayward \Way"ward\, a. [OE. weiward, for aweiward, i. e., turned
   away. See {Away}, and {-ward}.]
   Taking one's own way; disobedient; froward; perverse;
   willful.
   [1913 Webster]
 
      My wife is in a wayward mood.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Wayward beauty doth not fancy move.   --Fairfax.
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou forgive the wayward thought?  --Keble.
   [1913 Webster] -- {Way"ward*ly}, adv. -- {Way"ward*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wayward
   adj 1: resistant to guidance or discipline; "Mary Mary quite
       contrary"; "an obstinate child with a violent temper"; "a
       perverse mood"; "wayward behavior" [syn: {contrary},
       {obstinate}, {perverse}, {wayward}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top