ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เชื่อฟัง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เชื่อฟัง-, *ไม่เชื่อฟัง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stubborn mule, not listening to me.เจ้าลาโง่, ไม่เชื่อฟังข้าเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง. Return of the Condor Heroes (1983)
The Shop... if I don't comply?ถ้าฉันไม่เชื่อฟังงั้นสินะ? The Lawnmower Man (1992)
Beyond that, I promise no obedience.นอกเหนือจากนั้น, ฉันสัญญาว่าจะไม่เชื่อฟัง Anna and the King (1999)
Mr. Dodd, are you disobeying a direct order?นายด็อดที่คุณไม่เชื่อฟังคำสั่งโดยตรง? Cubeº: Cube Zero (2004)
Now, I don't want to u this, but I will if you force me to.ฉันไม่อยากใช้ใบสั่งนี้ แต่ถ้าต้องใช้่ ถ้าคุณไม่เชื่อฟัง Pilot (2004)
Why can't you just do as you're told?ทำไมไม่เชื่อฟังกันมั่ง นายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
They're for children who are given very little allowance.สำหรับเด็กที่ไม่เชื่อฟัง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
you already did when you decided to relinquish your powers and disobey me.เจ้าทำไปแล้ว เมื่อเจ้าตัดสินใจปลดปล่อยพลัง และไม่เชื่อฟังข้า Hidden (2005)
If I disobey you, I will die by this sword.ขอบคุณ หัวหน้า ถ้าผมไม่เชื่อฟังคุณ ผมจะตายด้วยดาบนี้ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I don't understand. Why didn't you obey me?ผมไม่เข้าใจ ทำไมคุณถึงไม่เชื่อฟังผม Pan's Labyrinth (2006)
-You've lost control of him.-เขาไม่เชื่อฟังคุณแล้ว Hollow Man II (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เชื่อฟัง [v. exp.] (mai cheūafang) EN: disobey   FR: désobéir
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafang) EN: disobedient   FR: désobéissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobey[VT] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
in defiance of[IDM] ต่อต้าน, See also: ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับ
obdurate[ADJ] ดื้อ, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn, obstinate, Ant. yielding, tractable
rise up[PHRV] ลุกฮือต่อต้าน, See also: ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน
scrub round[PHRV] ไม่ปฏิบัติตาม, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. get round, skate round, slide round
troublesome[ADJ] ไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อ, มีปัญหา
walk over[PHRV] ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, Syn. trample on, tread on, walk on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
naughty(นอ'ที) adj. ไม่เชื่อฟัง,ซน,ไม่เหมาะสม,หยาบคาย., See also: naughtily adv. naughtiness n., Syn. disobedient
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafness(n) อาการหูหนวก,อาการหูตึง,การไม่เชื่อฟัง
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top