ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voguish

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voguish-, *voguish*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา voguish มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *voguish*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voguish[ADJ] ที่เป็นที่นิยม, See also: ที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashionable, trendy, Ant. out-of-date, outdated

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
modischvoguish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voguish
   adj 1: elegant and stylish; "chic elegance"; "a smart new
       dress"; "a suit of voguish cut" [syn: {chic}, {smart},
       {voguish}]
   2: in accord with the latest fad; "trendy ideas"; "trendy
     clothes"; "voguish terminology" [syn: {trendy}, {voguish}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top