ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn back-, *turn back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn back, Sarah. Turn back before it's too late.กลับไปซะ ซาร่าห์ ก่อนที่มันจะสายเกินไป Labyrinth (1986)
It's too late to turn back now.มันสายเกินจะหวนกลับแล้ว The Lawnmower Man (1992)
Miss Peters, could you turn back and left?ปีเตอร์ ช่วยหันหลังไปทางซ้ายหน่อย Event Horizon (1997)
It was about who would get scared and turn back first.เราจะว่ายน้ำออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะกล้าพอ. ดูว่าใครจะกลัวจนหันกลับก่อน Gattaca (1997)
Wanna turn back into soot?อยากกลายเป็นเขม่ารึไง? Spirited Away (2001)
I'm sure if you eat it, you'll turn back into peopleหนูมั่นใจว่า ต้องช่วยเปลี่ยน พ่อแม่กลับเป็นคนแน่ Spirited Away (2001)
Are you positive you saw her turn back into Tina?ลูกแน่ใจหรือว่าเห็นเธอเปลี่ยนร่างเป็นทีน่าจริงๆ? X-Ray (2001)
You shouldn't keep flying around like that. Soon, you won't be able to turn back into a human.นายน่าจะเลิกบินไปบินมาได้แล้วนะ เดี๋ยวก็กลับเป็นคนไม่ได้หรอก Howl's Moving Castle (2004)
If we turn back now, Ben's death would be for nothing.และถ้าเราหันหลังกลับตอนนี้ การสูญเสียเบนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Your weapons can turn back on you.อาวุธของพวกแก มันสามารถย้อนกลับหาแกได้ Silent Hill (2006)
I'd turn back time to fulfill my mother's dream.ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะทำความฝันของแม่ให้สมปรารถนา Princess Hours (2006)
If you turn back now, ถ้าคุณถอยตอนนี้ The Dark Defender (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turn backIt's too late to turn back now.
turn backLet's turn back.
turn backLet's turn back to the third lesson.
turn backTurn back, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ(v) turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai Definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
หันกลับ(v) turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai Definition: กลับมายังทิศทางเดิม
วกกลับ(v) return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai Definition: หักเลี้ยวกลับ
หวน(v) turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai Definition: เวียนกลับ
ย้อน(v) turn back, See also: return, retrace one's steps, rebound, come back, Syn. ย้อนกลับ, วกกลับ, Example: เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้, Thai Definition: ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม
ผวน(v) return, See also: turn back, turn round, Syn. หวน, หวนกลับ, กลับ, ผกผวน, ทวน, Example: นกกระจอกผวนกลับมาโฉบลงอีกครั้งหนึ่ง, Thai Definition: ทวนกลับ
วิมุข(v) turn something inside out, See also: turn back, Syn. กลับหน้า, Thai Definition: หันหน้ากลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
หันกลับ[han klap] (v, exp) EN: turn back ; turn around  FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หวน[huan] (v) EN: turn back ; return  FR: revenir à ; se reporter
ปลิ้น[plin] (v) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself  FR: retourner l'intérieur
ตลบ[talop] (v) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back
วก[wok] (v) EN: turn back ; meander  FR: serpenter ; zigzaguer
วกกลับ[wok klap] (v, exp) EN: return ; turn back
ย้อน[yøn] (v) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps  FR: revenir sur ; retourner sur
ย้อนกลับ[yønklap] (v, exp) EN: turn back ; return ; retrace ; go back  FR: revenir en arrière

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] (v5r, vi) to turn back; to return; to go back; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]
踵を返す;きびすを返す;くびすを返す[きびすをかえす(踵を返す;きびすを返す);くびすをかえす(踵を返す;くびすを返す), kibisuwokaesu ( kakato wo kaesu ; kibisuwo kaesu ); kubisuwokaesu ( kakato wo kaesu] (exp, v5s) to turn back; to return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn back
   v 1: retrace one's course; "The hikers got into a storm and had
      to turn back" [syn: {backtrack}, {turn back}, {double
      back}]
   2: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   3: force to go away; used both with concrete and metaphoric
     meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
     thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back
     many disappointed customers" [syn: {chase away}, {drive out},
     {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive off}, {run off}]
   4: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or
     influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth
     of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   5: turn inside out or upside down [syn: {turn back}, {invert},
     {reverse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top