ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come back

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come back-, *come back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come back[PHRV] กลับมาโด่งดังอีกครั้ง, See also: กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
come back[PHRV] สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), Syn. retort, rejoin, answer
come back[PHRV] หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง), Syn. recover, reenter, reappear

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come back here, Figaro.กลับมาที่นี่, ฟิกาโร Pinocchio (1940)
She'll never come back no more.เเละก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลย Rebecca (1940)
We should have stayed away. We should never have come back to Manderley.เราควรจะไปอยู่ที่อื่น เราไม่น่ากลับมาที่แมนเดอเลย์เลย Rebecca (1940)
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ Rebecca (1940)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า Rebecca (1940)
One night, when I found she had come back quietly from London,คืนหนึ่งเมื่อผมพบว่าหล่อนเเอบกลับ มาจากลอนดอนอย่างเงียบๆ Rebecca (1940)
Thank heavens you've come back to me!ขอบคุณสวรรค์คุณกลับมาหาฉันเเล้ว Rebecca (1940)
If he really had killed his father, why would he come back home three hours later?ทำไมเขาจะกลับมาที่บ้านสามชั่วโมงภายหลังได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come back and fight!กลับมา สู้มัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-When you come back from California.- เมื่อคุณกลับมาจากแคลิฟอร์เนีย The Godfather (1972)
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ The Godfather (1972)
Come back here!- งั้นเธอก็ไปไม่ได้ กลับมา The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come backAsk her when he will come back.
come backAsk her when she will come back.
come backBefore long she will come back to the stage.
come backBy the time you come back I will be gone.
come backCome back again when you finish your medicine.
come backCome back soon.
come backCome back within a month.
come backDick promised to come back by three o'clock.
come backDo you think miniskirts will come back again?
come backFashions of thirty years ago have come back in style.
come backFather has recently come back to Japan.
come backFather will come back from Germany before long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวนคืน[V] return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
คืนจอ[V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนคืน[v. exp.] (huan kheūn) EN: return ; come back to   
หวนกลับ[v. exp.] (huan klap) EN: return to ; go back ; come back ; turn to   
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return   FR: retourner ; revenir
กลับมา[X] (klap mā) EN: come back ; be back   FR: revenir ; repartir
กลับไป[v.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to   FR: retourner ; repartir
สู่ขวัญ[v.] (sukhwān) EN: welcome back   
ย้อน[v.] (yøn) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps   FR: revenir sur ; retourner sur

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back

Japanese-English: EDICT Dictionary
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
家に帰る;家に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home [Add to Longdo]
帰って来る;帰ってくる[かえってくる, kaettekuru] (exp,vk) to return; to come back [Add to Longdo]
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback [Add to Longdo]
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp,v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life [Add to Longdo]
舞い戻る;舞戻る[まいもどる, maimodoru] (v5r,vi) to come back [Add to Longdo]
返り咲く[かえりざく, kaerizaku] (v5k,vi) to come back; to bloom a second time [Add to Longdo]
返る(P);反る(P)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (esp. 返る) to return; to come back; to go back; (2) (See 裏返る) to turn over; (suf,v5r) (3) (esp. 返る) (See 静まり返る) (after the -masu stem of a verb) (to become) extremely; (to become) completely; (P) [Add to Longdo]
戻って来る;戻ってくる[もどってくる, modottekuru] (vk) to come back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come back
   v 1: be restored; "Her old vigor returned" [syn: {come back},
      {return}]
   2: go back to something earlier; "This harks back to a previous
     remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come back},
     {recall}]
   3: even the score, in sports
   4: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top