ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุ่งหน้า

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งหน้า-, *มุ่งหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งหน้า[V] head for, See also: head towards, move towards, go forward, be bound for, march ahead, Example: คนหิวข้าวจะไม่เดินไปแถวๆ ห้องนอนหรือห้องน้ำ แต่จะมุ่งหน้าเดินตรงไปที่ห้องครัว, Thai definition: มุ่งไปยังทิศทางข้างหน้า
มุ่งหน้า[V] aim, See also: intend, mean, attempt, endeavour, strive, try, Example: เฮสเสคือนักแสวงหาปัญญาที่ปฏิเสธครูปฏิเสธคำสอน แต่มุ่งหน้าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุด, Thai definition: มุ่งมั่นทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่งหน้าก. ตรงไปสู่จุดหมาย เช่น เขามุ่งหน้าไปโรงเรียน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quick, we'll head him off.ด่วนเราจะมุ่งหน้าเขาออก Pinocchio (1940)
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง How I Won the War (1967)
Head up, Gripweed.มุ่งหน้าขึ้น กริปวีด ภูมิใจ. How I Won the War (1967)
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก Blazing Saddles (1974)
Christ, they're heading for population!คริสต์พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป ยังประชากร! Mad Max (1979)
Which way you heading? North?ทางไหนที่คุณมุ่งหน้าMad Max (1979)
Said they were heading north. Maybe.กล่าวว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไป ทางทิศเหนือ อาจจะ. Mad Max (1979)
Onward!มุ่งหน้าไป! The Road Warrior (1981)
- Headed North or South? - North.มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือหรือใต้ เหนือ First Blood (1982)
Jump in, I'll make sure you head in the right direction, huh!เข้าใน ผมจะให้แน่ใจว่าคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฮะ First Blood (1982)
He's just east of Smith's farm, headed towards Chapman Creek.เขาเพียงทิศตะวันออกฟาร์มของสมิธ มุ่งหน้าไปยังครีก แชปแมน First Blood (1982)
Art, Art! This is Teasle, he's heading for Chapman's gorge.อาท อาท นี้เป็น ทีสล เขาก็มุ่งหน้าไปยังหุบเขา แชปแมน First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead   FR: se diriger vers
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance towards[PHRV] มุ่งหน้าสู่, See also: มุ่งสู่
bear[VI] มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, See also: บ่ายหน้า, Syn. veer, turn
bound[VI] มุ่งหน้า, See also: มุ่ง, ตรงไปยัง
carry forward[PHRV] ทำให้เดินหน้าต่อไป, See also: มุ่งหน้าทำต่อไป
foredoom to[PHRV] มุ่งหน้าไป, Syn. doom to
go ahead[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: มุ่งหน้าต่อไป, Syn. go ahead
gravitate to[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
gravitate towards[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
head back[PHRV] หันกลับไป, See also: มุ่งหน้ากลับ
head for[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hellbent(เฮล'เบนทฺ) adj. ดื้อรั้น,มุ่งหน้าอย่างไม่ยอมกลับ
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onward(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top