หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

toe

(132 entries)
(0.0666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toe-, *toe*
Possible hiragana form: とえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toe[N] นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์), See also: ปลายเท้า, หัวแม่เท้า
toe[N] ส่วนหน้าของเท้าสัตว์
toe[N] ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า
toe[N] ปลายของไม้ตีกอล์ฟ
toe[N] ส่วนที่คล้ายนิ้วเท้า
toe[VI] ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า
toe[VT] แตะด้วยปลายเท้า, See also: แตะนิ้วเท้าลงบน
toe[VT] ตีด้วยด้านหน้าของปลายไม้กอล์ฟ
toenail[N] เล็บเท้า
toe dance[VI] ระบำปลายเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
toenail(โท'เนล) n. เล็บเท้า,ตะปูที่ตอกเอียง. vt. ตอกตะปูเอียงให้ยึดติด
autoecism(ออที'ลิสซึม) n. ภาวะวงจรชีวิตทั้งหมดของเชื้อราที่เป็นปรสิต., Syn. autecism -autoecious adj.
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
great toeหัวนิ้วแม่เท้า, Syn. big toe
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
meat and potatoesn. ส่วนที่สำคัญหรือสำคัญที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
toe(n) นิ้วเท้า,ปลายเท้า,กีบม้า,หัวรองเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ
mistletoe(n) ต้นกาฝาก 
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า,เดินย่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toeขอบแนวเชื่อม, ขอบรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toe contact; short toe contactสัมผัสปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-inโทอิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-outโทเอาต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-out on turnsโทเอาต์ขณะเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toenailเล็บเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
toe draintoe drain, ทางระบายน้ำใต้ดินท้ายเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe protectiontoe protection, การป้องกันตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe walltoe wall, กำแพงตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His second toe is longer than his big toe.นิ้วชี้เท้าเขายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า Birthmarks (2008)
Did you count the toes?คุณนับนิ้วเท้าลูกรึยัง? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah, or could at least touch his toes.อย่างน้อยก็ ก้มลงแตะปลายเ้ท้าตัวเองได้ Kung Fu Panda (2008)
Or even see his toes.หรือเอาแค่ก้มลงมองเห็นนิ้วเท้าตัวเองก็พอ Kung Fu Panda (2008)
Yeah, I'd like a big-tittied girl to lick peanut butter off my toes. But it ain't gonna happen.เธอน่ะอรชรอ่อนแอ้นสุดๆเลยว่ะพ่อคุณ Death Race (2008)
- Honey, I can't feel my toes.-ที่รัก นิ้วเท้าฉันชาหมดแล้ว Marley & Me (2008)
Okay, he's had plenty of time to cook up some sort of slippery new bullshit, so stay on your toes.- ถ่ายกันต่อ Frost/Nixon (2008)
Yeah, Saul. Yeah, I'm fine, man. I just stubbed my toe.แน่นอน โซล ฉันสบายดี แค่เดินสะดุดหัวแม่เท้าน่ะ Pineapple Express (2008)
You can just kind of dip your toes into.เป็นสิ่งที่นายแหย่เท้าเข้าไปได้ Pineapple Express (2008)
We kind of dipped our toes into murder.เหมือนเราแหย่เท้า เข้าไปอยู่ในการฆาตกรรม Pineapple Express (2008)
I'd stand on his toes, and he'd waltz me around the living room.ฉันยืนบนเท้าของพ่อ และพ่อ พาฉันเต้นวอลท์ซรอบๆห้อง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Toenails and hair all over the floor, faces dead with too much Botox and too much makeup.เล็บเท้าและเส้นผมทั้งหมดอยู่บนพื้น หน้าตายด้านเพราะฉีดโบท๊อก และแต่งหน้ามากเกินไป Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toeI have a pain in my little toe.
toeWatch your toes.
toeHe fell into the cesspool and got covered from head to toe.
toeThere is no feeling in my toes at all.
toeHis shoes were so old that his toes were sticking out of them.
toeThe dancer spun on his toes.
toeA strict father makes his children toe the line by thorough training.
toeEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.
toeThe gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.
toeI can easily touch my toes.
toe"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
toeI think it's a good thing because it keep us on our toes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองเท้าคีบ[N] toe post sandal
เขย่ง[V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เล็บเท้า[N] toenail, Example: เธอไปให้ช่างเสริมสวยทำเล็บเท้าให้ทุกวันหยุด, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแม่เท้า[n.] (hūamaēthāo) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
หัวแม่ตีน[n.] (hūamaētīn) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
เขตคลองเตย[n. prop.] (Khēt Khløng Toēi) EN: Khlong Toei district   
คลองเตย[n. prop.] (Khløng Toēi) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei   FR: klong Thoei
กระดูกนิ้วเท้า[n.] (kradūk niū thāo) EN: phalange (of the toe) ; phalanx   FR: phalange (de l'orteil) [f]
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail   FR: ongle [m]
เล็บเท้า[n.] (lep thāo) EN: toenail   FR: ongle de l'orteil [m]
มันฝรั่งทอด[n. exp.] (man farang thøt) EN: French fries ; fried potatoes   FR: frite [f] ; chips [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOE    T OW1
TOES    T OW1 Z
TOED    T OW1 D
TOEWS    T AA1 UW0 Z
TOEING    T OW1 IH0 NG
TOELLE    T OW1 L
TOEHOLD    T OW1 HH OW2 L D
TOENJES    T OW1 N JH AH0 Z
TOEPFER    T OW1 P F ER0
TOENAIL    T OW1 N EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toe    (v) (t ou1)
toed    (v) (t ou1 d)
toes    (v) (t ou1 z)
toecap    (n) (t ou1 k a p)
toeing    (v) (t ou1 i ng)
toecaps    (n) (t ou1 k a p s)
toehold    (n) (t ou1 h ou l d)
toenail    (n) (t ou1 n ei l)
toeholds    (n) (t ou1 h ou l d z)
toenails    (n) (t ou1 n ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußreling {f} [naut.]toe rail [Add to Longdo]
Nachspur {f} (beim Auto)toe out [Add to Longdo]
Pedalhaken {m}toe clip [Add to Longdo]
Spitzenschuh {m}toe shoe [Add to Longdo]
Vorspur {f} (beim Auto)toe in [Add to Longdo]
Zehe {f}; Zeh {m} [anat.] | Zehen {pl}toe | toes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
つま先(P);爪先[つまさき, tsumasaki] (n) tiptoe; (P) [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
イーストエンド[, i-sutoendo] (n) East End [Add to Longdo]
インサーキットエミュレータ[, insa-kittoemyure-ta] (n) {comp} incircuit emulator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] toe, #15,775 [Add to Longdo]
脚趾[jiǎo zhǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓˇ, / ] toe, #17,063 [Add to Longdo]
托福[tuō fú, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] TOEFL; Test of English as a Foreign Language, #27,011 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墜死[ついし, tsuishi] toedlicher_Absturz [Add to Longdo]
殺す[ころす, korosu] toeten, morden, ermorden [Add to Longdo]
窯元[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
致命傷[ちめいしょう, chimeishou] toedliche_Wunde, toedliche_Verletzung [Add to Longdo]
[とう, tou] TOEPFERWARE, PORZELLAN [Add to Longdo]
陶工[とうこう, toukou] Toepfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toe \Toe\, v. t. [imp. & p. p. {Toed}; p. pr. & vb. n.
   {Toeing}.]
   To touch or reach with the toes; to come fully up to; as, to
   toe the mark.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toe \Toe\, v. i.
   To hold or carry the toes (in a certain way).
   [1913 Webster]
 
   {To toe in}, to stand or carry the feet in such a way that
    the toes of either foot incline toward the other.
 
   {To toe out}, to have the toes of each foot, in standing or
    walking, incline from the other foot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toe \Toe\, n. [OE. too, taa, AS. t[=a]; akin to D. teen, G.
   zehe, OHG. z[=e]ha, Icel. t[=a], Sw. t[*a], Dan. taa; of
   uncertain origin. [root]60.]
   1. (Anat.) One of the terminal members, or digits, of the
    foot of a man or an animal. "Each one, tripping on his
    toe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The fore part of the hoof or foot of an animal.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything, or any part, corresponding to the toe of the
    foot; as, the toe of a boot; the toe of a skate.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.)
    (a) The journal, or pivot, at the lower end of a revolving
      shaft or spindle, which rests in a step.
    (b) A lateral projection at one end, or between the ends,
      of a piece, as a rod or bolt, by means of which it is
      moved.
    (c) A projection from the periphery of a revolving piece,
      acting as a cam to lift another piece.
      [1913 Webster]
 
   {Toe biter} (Zool.), a tadpole; a polliwig.
 
   {Toe drop} (Med.), a morbid condition of the foot in which
    the toe is depressed and the heel elevated, as in talipes
    equinus. See {Talipes}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toe
   n 1: one of the digits of the foot
   2: the part of footwear that provides a covering for the toes
   3: forepart of a hoof
   4: (golf) the part of a clubhead farthest from the shaft
   v 1: walk so that the toes assume an indicated position or
      direction; "She toes inwards"
   2: drive obliquely; "toe a nail" [syn: {toe}, {toenail}]
   3: hit (a golf ball) with the toe of the club
   4: drive (a golf ball) with the toe of the club
   5: touch with the toe

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOE
     Target of Evaluation (CC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOE
     TCP/IP Offline Engine (TCP/IP, IC)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 toe [tu]
   closed; shut
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top