ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -軒-, *軒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[軒, xuān, ㄒㄩㄢ] pavilion; carriage; balcony
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 7,683

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] covered carriage; pavilion, #8,026 [Add to Longdo]
轩辕[xuān yuán, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ, / ] a name for the Yellow Emperor, #21,245 [Add to Longdo]
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, / ] tempest, #23,256 [Add to Longdo]
陶哲轩[Táo Zhé xuān, ㄊㄠˊ ㄓㄜˊ ㄒㄩㄢ, / ] Terence Tao, Chinese-Australian mathematician, Fields medalist in 2006, #97,008 [Add to Longdo]
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝, #145,197 [Add to Longdo]
不分轩轾[bù fēn xuān zhì, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄒㄩㄢ ㄓˋ, / ] well-matched; equally matched, #193,490 [Add to Longdo]
轩槛[xuān jiàn, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] railings of a balcony [Add to Longdo]
轩轩自得[xuān xuān zì dé, ㄒㄩㄢ ㄒㄩㄢ ㄗˋ ㄉㄜˊ, / ] to be delighted with oneself [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ けん, ken] (n) (ลักษณนาม) หลัง เช่น 1 (いっけん) แปลว่า 1 หลัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc. [Add to Longdo]
(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P) [Add to Longdo]
[のきした, nokishita] (n) under the overhang of a Japanese roof [Add to Longdo]
丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
[けんこう, kenkou] (adj-t,adv-to) high-spirited; being in high spirits [Add to Longdo]
[のきたけ, nokitake] (n) height from the ground to a building's eaves [Add to Longdo]
[けんすう, kensuu] (n) number of houses [Add to Longdo]
[のきさき, nokisaki] (n) edge of the eaves; house frontage; (P) [Add to Longdo]
[のきば, nokiba] (n) eaves; edge of the eaves [Add to Longdo]
[のきてん, nokiten] (n) eave [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、社長は意気高だ。
Ten houses were burned down.10の家がすっかり燃えた。
The fire burned down ten houses.10の家がその火事で焼失した。
No less than twenty houses were burnt down.20もの家が焼け落ちた。
Two houses were burned down in the fire.の家がその火事で全焼した。
The two houses stand alongside of each other.の家が並んでたっている。
The path between the two houses was blocked by snow.の家の間の道は雪で閉ざされていた。
In the past month, three house, all in good condition, have been torn down.この1ヶ月の間に、よい状態の家が3取り壊された。
Are there any Japanese restaurants near here?この近くに日本のレストランが何かありますか。
Several houses were damaged in the last storm.この前の嵐で数の家屋が被害を受けた。
This book is available at one shop only.この本はただ一の店でだけ入手できる。
We didn't see a single house for five miles there.そこでは5マイルもの間、言えが一も見えなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was just bad luck, don't you think?[CN] 此外 也重新檢視其他121條隧道 揭露了78起劣質工程的案例 引起了然大波 Tunnel (2016)
- Seems silly to ask you this at Dr. Robert suzuki's place, it's the only place around here.[JA] 一家のここが ロバート・スズキ博士の家だよね The Manster (1959)
It's only three houses down. We can keep each other company.[JA] 3だけよ 私達共同経営出来るわ Halloween (1978)
Second in the L, Number 7.[JA] L棟 二目 7号 He Walked by Night (1948)
Willy Wonka began with a single store on Cherry Street.[JA] 「ウォンカさんは、最初、サクラ通りに 一の小さな店を出したんじゃよ」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
If somebody asked me to go to a Kenyan restaurant,[CN] 我絕對不會買瓶尼詩擺在家裡 Louis C.K. 2017 (2017)
I have all my limbs and features.[CN] 我四肢健全又氣宇 Jane Eyre (2011)
Well, there is one bar that's open.[JA] そういえば 1だけ 開いてるバーがありましたね Until the Lights Come Back (2005)
Chapter 27, Pin-er whispering in the Jade Quarter[CN] 第二十七回 李瓶兒私語翡翠 Pan Jin Lian zhi qian shi jin sheng (1989)
There's nothing open,[JA] いや 開いてる店なんか 一もないぞ Until the Lights Come Back (2005)
- Hmph! With only one house.[JA] 島に家が一きりなんて And Then There Were None (1945)
So evenly matched.[CN] 難分 Rush (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くろ, kuro] (Numeralklassifikator fuer Gebaeude) [Add to Longdo]
[くろ, kuro] Dachtraufe [Add to Longdo]
[のきなみ, nokinami] Haeuserreihe [Add to Longdo]
[のきさき, nokisaki] Dachkante, Vorderfront (eines Hauses) [Add to Longdo]
[けんすう, kensuu] Zahl_der_Haeuser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top