ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorizes

T EH1 R ER0 AY2 Z AH0 Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorizes-, *terrorizes*, terrorize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy who terrorizes me in high school is now going to terrorize the entire world with my super-bomber.ชายที่คุกคามผมตอนมัธยม ตอนนี้เขากำลังคุกคามโลก ด้วยระเบิดพลังมหาศาลของผม Chuck Versus the Cougars (2008)
Since my father died, she terrorizes people and ruined the land.ตั้งแต่พ่อข้าสวรรคต เธอก็ข่มเหงผู้คนและบู้ยี่บู้ยำเมืองนี้ตามใจชอบ Mirror Mirror (2012)
This is a man who tortures, terrorizes and starves his own people.นี่คือคนที่ทำการทรมานผู้คน ก่อการร้าย และ ยังความอดอยาก ให้กับประชาชนของตัวเอง The Interview (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORIZES    T EH1 R ER0 AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorizes    (v) tˈɛrəraɪzɪz (t e1 r @ r ai z i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top