ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cause terrorism

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cause terrorism-, *cause terrorism*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cause terrorism มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cause terrorism*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because terrorism isn't an area we specialize in,เนื่องจากผู้ก่อการร้าย ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเชี่ยวชาญ Lauren (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อการร้าย[V] terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top