ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleep

S L IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleep-, *sleep*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleep(n) การหลับ, See also: การนอนหลับ, การง่วงซึม
sleep(n) ความตาย (ทางวรรณคดี)
sleep(vi) หลับ, Syn. doze, nap, snooze, Ant. awaken
sleep(vi) ไม่กระฉับกระเฉง, See also: ซึมเซา, ง่วงซึม
sleep(vt) มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)
sleepy(adj) ง่วงนอน, See also: ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา, Syn. somnolent, sluggish, Ant. alert, wakeful
sleeper(n) คนนอนหลับ
sleeper(n) รถไฟตู้นอน, See also: รถนอน, Syn. sleeping car
sleep in(phrv) นอนดึก, See also: นอนตื่นสาย, Syn. lie in
sleep in(phrv) นอนพักที่ทำงาน/บ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleep(สลีพ) { slept, slept, sleeping, sleeps } vi., vt., n. (การ) นอน, นอนหลับ, นอนพัก, พักผ่อน, จำศีล, ขจัด (ความปวดหัว, ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleep bag(sack) n. ถุงนอน.
sleep-in(สลีพ'อิน) adj. เผลอหลับ, งีบหลับ
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน, ผู้นอนหลับ, สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่, ไม้หมอน, รางรถไฟ, รถตู้นอน, รถนอน, เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน, สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก, กางเกงนอนของเด็ก, ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน, การนอนหลับ adj. หลับ, นอนหลับ, เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ, ทำให้หลับ, ทำให้ง่วงหลับ, นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
sleeping carn. รถนอน
sleeping carriagen. รถนอน
sleeping pilln. ยานอนหลับ., Syn. sleeping draught, sleeping tablet
sleeping sicknessn. ชื่อโรคร้ายแรงในแอฟริกา, Syn. African trypanosomiasis
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน, นอนไม่หลับ, ตื่นตัวอยู่, ระมัดระวัง, กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac

English-Thai: Nontri Dictionary
sleep(n) ความง่วง, การนอน, การหลับ, การจำศีล
sleep(vi) นอนหลับ, นอน, งีบหลับ
sleeper(n) รถนอน, คนนอนหลับ, ไม้หมอนรถไฟ, ชุดนอนของเด็ก
sleepiness(n) ความขี้เซา, ความง่วง
sleepless(adj) นอนไม่หลับ, ตื่นอยู่
sleepwalking(n) การเดินหลับ, การเดินละเมอ
sleepy(adj) ขี้เซา, ง่วงนอน, เฉื่อยชา
asleep(adj) หลับ, นอนหลับ
oversleep(vi) นอนมากเกินไป, นอนเกินเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sleep mode controlการควบคุมภาวะหลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleep paralysisอาการผีอำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sleeping partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการ [ ดู silent partner ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleeping sicknessโรคหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Sleep apnea syndromesกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับ [TU Subject Heading]
Sleep apnea, Obstructiveภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น [TU Subject Heading]
Sleep disordersความผิดปกติของการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Sleep initiation and maintenance disordersการนอนไม่หลับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sleep tight(phrase) หลับสนิท
sleeper(n) ม้ามืด
sleepwalker(n) คนเดินละเมอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- You buttered your bread, now sleep in it.ตอนนี้นอนอยู่ในนั้น Pinocchio (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
Try to get to sleep quickly.รีบๆนอนให้หมดคืน Night and Fog (1956)
- Sleep well, old man.นอนหลับได้ดีคนเก่า ขอขอบคุณ. The Old Man and the Sea (1958)
I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me.ฉันคงหลับสบายขึ้น... ...ที่ได้รู้ว่าเพื่อนที่แสนดี... ...อยู่ข้างๆ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Luca never sleeps over with a broad.- Luca ไม่เคยหลับไปด้วยความกว้าง The Godfather (1972)
It means Luca Brasi sleeps with the fishes.มันหมายความว่า Luca Brasi นอนกับปลา The Godfather (1972)
Enough. You're not going to even be able to go to sleep tonight.พอเเล้ว เดี๋ยวคืนนี่ก็นอนไม่หลับหรอก Jaws (1975)
I let you sleep a little later.ฉันจะให้คุณนอนต่อสักพัก Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleepA baby is sleeping in the cradle.
sleepA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
sleepA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
sleepA boy sleeping in bed seems to be an angel.
sleepA driver was sleeping in the car.
sleepA drunken man was sleeping on the bench.
sleepA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
sleepAfter sleeping well I felt much better.
sleepA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
sleepAll Jack does is to sleep.
sleepAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
sleepAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
หลับใหล(v) sleep, See also: be asleep, go to bed, Syn. หลับ, Ant. ตื่น, Example: ยามค่ำคืนดื่นดึกที่ทุกคนหลับใหลกันไปหมดแล้วนั้น ยังเหลือสองครูหนุ่มยังคงนั่งสนทนากันอยู่, Thai Definition: หลับนิ่งนานเต็มตื่น
หลับไหล(v) sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
หลับนอน(v) sleep, See also: take a nap, go to bed, Syn. นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: เด็กๆ ควรพักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอ
เสือนอนกิน(n) sleeping partner, Example: บิลล์เกตส์ร่ำรวยมหาศาลเป็นเสือนอนกินเนื่องจากมีสิทธิ์ผูกขาดในเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, Thai Definition: คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไร โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง, Notes: (สำนวน)
เคล้ง(v) sleep, See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber, Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: คุณยายบอกหลานชายว่า รีบเคล้งได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า, Thai Definition: เป็นคำบอกเด็กให้นอน
งีบ(clas) taking a nap, See also: sleeping, Example: วันนี้อาการดีมากจนอยากจะงีบต่ออีกซักหนึ่งงีบ, Count Unit: งีบ, Thai Definition: ลักษณะนามบอกการหลับเช่นนั้น เช่น หลับงีบหนึ่ง หลับ 2 งีบ
มิทธะ(n) discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิทธะ(n) discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมสู่(v) have sexual relations, See also: sleep together, cohabit, live together, Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส, Example: แม่เขาเจ็บใจที่เขาไปสมสู่กับผู้หญิงหากิน, Thai Definition: อยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, อยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [ m ] ; chemise de nuit [ f ]
จำศีล[jamsīn] (v) EN: hibernate ; pass asleep  FR: hiberner
จำวัด[jamwat] (v) EN: sleep (only for a Buddhist monk)  FR: dormir (pour un moine)
การนอน[kān nøn] (n) EN: sleep  FR: sommeil [ m ]
การนอนไม่พอ[kān nøn mai phø] (n, exp) EN: lack of sleep  FR: manque de sommeil [ m ]
ขี้เซา[khīsao] (adj) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze  FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
กินนอน[kin-nøn] (v, exp) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness  FR: ne rien faire que manger et dormir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLEEP S L IY1 P
SLEEPS S L IY1 P S
SLEEPY S L IY1 P IY0
SLEEPER S L IY1 P ER0
SLEEPING S L IY1 P IH0 NG
SLEEPILY S L IY1 P AH0 L IY0
SLEEPERS S L IY1 P ER0 Z
SLEEPWEAR S L IY1 P W EH2 R
SLEEPLESS S L IY1 P L AH0 S
SLEEPOVER S L IY1 P OW2 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleep (v) slˈiːp (s l ii1 p)
sleeps (v) slˈiːps (s l ii1 p s)
sleepy (j) slˈiːpiː (s l ii1 p ii)
sleeper (n) slˈiːpər (s l ii1 p @ r)
sleepers (n) slˈiːpəz (s l ii1 p @ z)
sleepier (j) slˈiːpɪəʳr (s l ii1 p i@ r)
sleepily (a) slˈiːpɪliː (s l ii1 p i l ii)
sleeping (v) slˈiːpɪŋ (s l ii1 p i ng)
sleepiest (j) slˈiːpɪɪst (s l ii1 p i i s t)
sleepless (j) slˈiːpləs (s l ii1 p l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, / ] sleepy; doze off #1,973 [Add to Longdo]
睡眠[shuì mián, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ, ] sleeping; slumber #4,439 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, ] sleep #10,359 [Add to Longdo]
睡意[shuì yì, ㄕㄨㄟˋ ㄧˋ, ] sleepiness #16,439 [Add to Longdo]
睡懒觉[shuì lǎn jiào, ㄕㄨㄟˋ ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] sleep in #20,581 [Add to Longdo]
安眠药[ān mián yào, ㄢ ㄇㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] sleeping pill #24,008 [Add to Longdo]
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, ] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy #26,335 [Add to Longdo]
梦游[mèng yóu, ㄇㄥˋ ㄧㄡˊ, / ] sleep walking; fig. dream voyage #26,666 [Add to Longdo]
睡袋[shuì dài, ㄕㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, ] sleeping bag #32,643 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] sleep soundly #34,203 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
眠る[ねむる, nemuru] TH: หลับ  EN: sleep

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね(P);しん;い(ok), ne (P); shin ; i (ok)] (n) sleep; (P) #8,212 [Add to Longdo]
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k, vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P) #9,744 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
睡眠[すいみん, suimin] (n, adj-no) sleep; (P) #12,208 [Add to Longdo]
眠り[ねむり, nemuri] (n) sleep; (P) #12,247 [Add to Longdo]
眠る(P);睡る[ねむる(P);ねぶる(ok), nemuru (P); neburu (ok)] (v5r, vi) (1) (See 寝る) to sleep (not necessarily lying down); (2) (ねむる only) to die; (3) (arch) to close one's eyes; (P) #13,701 [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[gussuri] (adv, adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
眠る[ねむる, nemuru] to go to sleep [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top