ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nap

N AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nap-, *nap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
take a napงีบ, ม่อยหลับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nap(vi) งีบ, See also: ม่อยหลับไป, Syn. snooze, slumber, Ant. awaken
nap(n) การงีบ, See also: การม่อยหลับไป, Syn. siesta, cat nap, snooze, doze
nap(n) ขนอ่อนของต้นพืช
nape(n) ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
nappa(n) ผิวนุ่มของเด็ก, See also: หนังนุ่มของแกะ
nappe(n) สายน้ำไหลจากเขื่อน
nappy(n) ผ้าอ้อม, Syn. diaper
napalm(n) สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่าย (มักใช้ในการทำระเบิดเพลิง), See also: ระเบิดเพลิง, ระเบิดนาปาล์ม
napalm(vt) ทิ้งระเบิดเพลิง, See also: ทิ้งระเบิดนาปาล์ม
napery(n) ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารเช่น ผ้าเช็ดปากหรือผ้าปูโต๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nap(แนพ) { napped, napping, naps } v. งีบหลับ, ม่อยหลับ, เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze, sleep
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
nape(เนพ, แพน) n. หลังคอ
naphthalene(แนฟ'ธะลีน) ผลึกสีขาวชนิดหนึ่งที่ได้จากน้ำมันดิน
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม, ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช
nappy(แนพ'พีป adj. เป็นฟอง, มืน
anap(a) est (แอน' นะเพสทฺ) n. ท่วงทำนองที่มีหนึ่งพยางค์ที่หนักและมีสองพยางค์ที่ไม่หนัก
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค

English-Thai: Nontri Dictionary
nap(n) การม่อยหลับ, การเผลอหลับ
nap(vi) ม่อยหลับ, เผลอหลับ, นอนหลับ
nape(n) ต้นคอ
napery(n) ผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน, ผ้ากันเปื้อน
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน, ผ้าอ้อม, ผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ
inapplicable(adj) ใช้ไม่ได้, ไม่เหมาะสม
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ไม่คู่ควร
inapt(adj) ไม่เหมาะ, ไม่เชี่ยวชาญ, ไม่สมควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม, ความไม่เชี่ยวชาญ, ความเก้งก้าง
kidnap(vt) พาหนี, ลักพาตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Napierian logarithmลอการิทึมแบบเนเปียร์ [ มีความหมายเหมือนกับ natural logarithm ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
napiform-รูปมันแกว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nappeชั้นหินทบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Napalmระเบิดนาปาล์ม [TU Subject Heading]
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ, Example: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา อยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Napierian logarithmsลอการิทึมแบบเนเปียร์, ดู  natural logarithms   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Napkin foldingการพับผ้าเช็ดปาก [TU Subject Heading]
Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821นโปเลียนที่ 1, พระเจ้า, ค.ศ. 1769-1821 [TU Subject Heading]
nappenappe, แผ่นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nappy rashผื่นผ้าอ้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You may have a nap if you wish.นอนพักสักหน่อยก็ได้นะ Return to Oz (1985)
I could take a nap right here.ฉันงีบตรงนี้เลยก็ได้นะ Of Mice and Men (1992)
I had a great time. Then I took a nap right there on the table.มันยอดเยี่ยมกว่านอนฟุบบนโต๊ะทำงานเยอะเลย Junior (1994)
My first suspicions came when I saw them Frenching in front of her house, and then I knew for sure when they went skinny-dipping in Mr. Blume's swimming pool, giving each other hand jobs while you were taking a nap on the front porch.ฉันสงสัยพวกเขา ตอนเห็นเขาจูบกันหน้าบ้านเธอ และฉันก็รู้ว่าพวกเขาเคย เปลือยกายว่ายน้ำในสระคุณบลูม เล้าโลมกันและกันตอนที่ นายหลับอยู่หน้าบ้าน Rushmore (1998)
Walter, what did you do while taking naps with your sister?วอลเตอร์ คุณทำอะไรมั้ย ตอนที่คุณงีบกับน้องสาวคุณ The Woodsman (2004)
That's Dad's nap couch.นั่นเก้าอี้นอนของพ่อน่ะ Zathura: A Space Adventure (2005)
I'll go take a nap over there.ผมจะไปนอนพักตรงนั้นนะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You take a real nap or you can't go out and playถ้าไม่นอนกลางวันจะไม่ได้ออกไปเล่นนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Next time you're tired, go take a nap instead of coming to practice.ครั้งหน้าถ้าเธอเหนื่อย ก็ไปงีบซะ แทนที่จะมาฝึกทั้งแบบนี้ Peaceful Warrior (2006)
- And take a nap you idiot.-แล้วนอนซะ ไอ้บ้า The City of Violence (2006)
Then I guess you're taking a truck nap tonight.ถ้างั้น คืนนี้ คุณต้องนอนในรถแล้วล่ะ Simon Said (2006)
I bet he's taking a nap somewhere. He'll be back.ฉันพนันได้เลยว่าเขากำลังงีบอยู่ที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวเขาก็มา Gangster High (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
napA few hours nap will do you good.
nap"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.
napClean your lips with the napkin.
napEmmy folded the napkin in half.
napFeeling tired after his walk in the country, he took a nap.
napFold the napkins at put one by each plate.
napGrandfather is napping on the sofa.
napHad Napoleon been born in this century, what could he have done?
napHe intended to have visited Naples last year.
napHe is always taking a nap at school.
napHe is taking a nap half the time.
napHe tried to make up for his lack of sleep by taking a nap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเช็ดปาก(n) table napkin, See also: napkin, serviette
งีบหลับ(v) nap, See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze, Syn. งีบ, Example: ฉันงีบหลับไปพักใหญ่หลังอาหารกลางวัน มาตื่นอีกทีก็บ่ายคล้อยแล้ว, Thai Definition: เผลอหลับไปชั่วขณะหนึ่ง
คอต่อ(n) nape, Thai Definition: ต้นคอที่ต่อจากท้ายทอย, ส่วนคอที่ต่อกับท้ายทอย
งีบ(v) nap, See also: slumber, doze, sleep, drowse, Syn. หลับ, นอน, Ant. ตื่น, Example: ทั้งครูและนักเรียนต่างก็งีบไปหลังอาหารกลางวัน มาตื่นเอาอีกทีก็เมื่อดวงตะวันจะลับขอบฟ้าไปแล้ว, Thai Definition: หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
กระดาษเช็ดปาก(n) paper napkin, See also: napkin, Example: ร้านอาหารที่นี่มีกระดาษเช็ดปากวางไว้บนโต๊ะเสมอ ผิดกับบางร้านต้องขอจึงจะเอามาให้, Count Unit: แผ่น
กำด้น(n) nape of the neck, See also: occipital portion of the head, Syn. ท้ายทอย, คอต่อ, Thai Definition: ส่วนที่คอกับศีรษะต่อกัน
ก้านคอ(n) nape, Syn. ต้นคอ, Example: เขาถูกเตาะที่ก้านคอ, Thai Definition: ลำคอด้านหลัง
ต้นคอ(n) nape, See also: nape of the neck, Syn. ก้านคอ, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหง, Thai Definition: ส่วนของคอที่ถัดไหล่ขึ้นไปถึงบริเวณก้านคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[Angkhān Kanlayānaphong] (n, prop) EN: Angkarn Kalyanapong  FR: Angkarn Kalyanapong
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
ชนาภา[Chanāphā] (n, prop) EN: Chanapa  FR: Chanapa
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
ก้านคอ[kānkhø] (n) EN: back part of the neck ; nape
การลักพา[kān lakphā] (n) EN: abduction  FR: enlèvement [ m ] ; rapt [ m ] ; kidnapping [ m ]
การพูดย้ำ[kān phūt yam] (n, exp) FR: anaphore [ f ]
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze  FR: s'assoupir ; somnoler
คนลักพาตัว[khon lak phātūa] (n) EN: kidnapper  FR: kidnappeur [ m ]
คอต่อ[khøtø] (n) EN: nape

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NAP N AE1 P
NAPP N AE1 P
NAPS N AE1 P S
NAPA N AE1 P AH0
NAPCO N AE1 P K OW0
NAPEA N AA1 P IY0 AH0
NAPPI N AE1 P IY0
NAPPA N AE1 P AH0
NAPPO N AE1 P OW0
NAPALM N EY1 P AA0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nap (v) nˈæp (n a1 p)
nape (n) nˈɛɪp (n ei1 p)
naps (v) nˈæps (n a1 p s)
napes (n) nˈɛɪps (n ei1 p s)
nappy (n) nˈæpiː (n a1 p ii)
Naples (n) nˈɛɪplz (n ei1 p l z)
Napoli (n) nˈaːpəliː (n aa1 p @ l ii)
napalm (n) nˈɛɪpaːm (n ei1 p aa m)
napery (n) nˈɛɪpəriː (n ei1 p @ r ii)
napkin (n) nˈæpkɪn (n a1 p k i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拿破仑[Ná pò lún, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Napoleon (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815, #22,654 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] naphthalene (moth balls), #31,151 [Add to Longdo]
餐巾[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, ] napkin, #32,303 [Add to Longdo]
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples, #34,942 [Add to Longdo]
拿破仑・波拿巴[Ná pò lún· Bo1 na2 ba1, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· <span class='pronunc-pinyin'>Bō ná bā</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄅㄛ ㄋㄚˊ ㄅㄚ</span>, / ] Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815 [Add to Longdo]
萘丸[nài wán, ㄋㄞˋ ㄨㄢˊ, ] naphthalene balls (moth balls) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
knappเกือบไม่ทัน, เกือบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Napalm { n }napalm [Add to Longdo]
Napf { m }bowl; small dish [Add to Longdo]
Naphthalin { n }naphthalene [Add to Longdo]
Napkin-Feder { f } [ techn. ]napkin female [Add to Longdo]
Napoleonfasan { m } [ ornith. ]Palawan Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Napodegenflügel { m } [ ornith. ]Napo Sabrewing [Add to Longdo]
Napfschnecke { f } [ zool. ]limpet; keyhole limpet [Add to Longdo]
Napoli; Neapel (Stadt in Italien)Napoli; Naples (city in Italy) [Add to Longdo]
Napfdichtung { f }cup gasket; plunger washer [Add to Longdo]
Napfkolben { m }plunger cup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
そそける[sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t, vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder [Add to Longdo]
ばきっ[bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv, adv-to, n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n, vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱちっ[pachitsu] (n, adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP [Add to Longdo]
シーナップ[しーなっぷ, shi-nappu] CNAP [Add to Longdo]
ナプルプス[なぷるぷす, napurupusu] NAPLPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\, n.
   A short sleep; a doze; a siesta. --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\, n. [OE. noppe, AS. hnoppa; akin to D. nop, Dan.
   noppe, LG. nobbe.]
   1. Woolly or villous surface of felt, cloth, plants, etc.; an
    external covering of down, of short fine hairs or fibers
    forming part of the substance of anything, and lying
    smoothly in one direction; the pile; as, the nap of cotton
    flannel or of broadcloth.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The loops which are cut to make the pile, in velvet.
    --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\, v. t.
   To raise, or put, a nap on.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\, n.
   Same as {Napoleon}, 1, below.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\ (n[a^]p), v. i. [imp. & p. p. {Napped} (n[a^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Napping} (n[a^]p"p[i^]ng).] [OE. nappen, AS.
   hn[ae]ppian to take a nap, to slumber; cf. AS. hnipian to
   bend one's self, Icel. hnipna, hn[imac]pa, to droop.]
   1. To have a short sleep; to be drowsy; to doze. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a careless, secure state; to be unprepared; as,
    to be caught napping. --Wyclif.
    [1913 Webster +PJC]
 
       I took thee napping, unprepared.   --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nap
   n 1: a period of time spent sleeping; "he felt better after a
      little sleep"; "there wasn't time for a nap" [syn: {sleep},
      {nap}]
   2: a soft or fuzzy surface texture
   3: the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up
     from the weave; "for uniform color and texture tailors cut
     velvet with the pile running the same direction" [syn:
     {pile}, {nap}]
   4: sleeping for a short period of time (usually not in bed)
     [syn: {nap}, {catnap}, {cat sleep}, {forty winks}, {short
     sleep}, {snooze}]
   5: a card game similar to whist; usually played for stakes [syn:
     {Napoleon}, {nap}]
   v 1: take a siesta; "She naps everyday after lunch for an hour"
      [syn: {nap}, {catnap}, {catch a wink}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NAP
     Network Access Point (IN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NAP
     Network Access Protection (MS, Windows, Vista)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top